5.12.2020 | Svátek má Jitka


EVROPA: Bezpečný, celkem bohatý stát v krizi (1)

24.7.2017

Tím myslím naši milou republiku. Je tady bezpečno, je tady celkem bohato (což se obecně těžko chápe, ale je to tak) a je tady čím dál tím víc dusno.

Vedle těch kladných věcí, skutečně dobrého zdravotnictví, veřejné dopravy, stále více kultury, divadel a knih atd., za něž budiž díky, a novinek, jako možnosti svobodně cestovat a studovat a podnikat, na které jsme si rychle po roce 1989 zvykli, obklopují a ovlivňují nás čím dále více blbosti hlásané jako nevyvratitelné pravdy.

Zvětšuje se buzerace občanů statisíci úředníků, povinnosti vyplývající z činnosti stále nových a nových úřadů. Miliony vyhlášek a nařízení, krouží kolem nás nekonečné bandy kontrolorů na vše, co se dá i nedá kontrolovat. Úřady a policie se vyžívají v co nejdebilnějším a co nejškodlivějším výkladu zákonů a vyhlášek.

Pro příklad něco „nepolitického“. Třeba záchvat Policie ČR na Karlovarsku, která pořádá na základě takzvaného „protikuřáckého zákona“hony na vodáky na Ohři, zda si nedali před vyplutím pivo.

On to není vůbec žádný „protikuřácký zákon, to jen novináři a blouzniví aktivisté lidi tak zblbli, že většina lidí ani neví (a poslanci asi taky ne), o čem ten zákon je.

Tento právní paskvil, v zásadě totalitní nařízení, ve skutečnosti Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, je soubor opatření, kterými může stát svými represivními složkami buzerovat a trestat každého, kdo není naprostý nekuřák a abstinent.

V § 2 se říká:
Pro účely tohoto zákona se rozumí (je předmětem zákona)
a) návykovou látkou alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.
Požití či přítomnost v těle se zjišťuje:
m) orientačním vyšetřením - dechová zkouška nebo vyšetření slin nebo stěru z kůže nebo sliznic, včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné návykové látky v těle...

Celá Hlava III zákona se pak týká „Omezení dostupnosti alkoholických nápojů“.

Nebetyčný je pak § 6 Hlavy III, kde se píše: „Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.

Dále je Hlava V, nazvaná „Vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek“, kde se v § 19 („Zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky“) píše:
Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Pak už stačí „uvážit“, že při jízdě na kánoi atd. je možno poškodit nebo ohrozit ..., což „orgán“ jistě shledá důvodným. No a můžete kontrolovat (čti: buzerovat), koho chcete, kdy chcete a jak chcete, protože nejen vodní turistika, ale třeba i chůze s kočárkem může v sobě skrývat možnost „ohrozit či poškodit...“.

To jste asi netušili, co nám MUDr. Jaroslav Krákora ze Sněmovny a nejhlasitější propagátorka MUDr. Eva Králíková CSc. z Centra léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, nakonec vytvořili.

Oni takoví fanatici (případně zbabělci) s tituly nejsou o nic méně nebezpeční, než ti obyčejní křiklouni.

Anebo co třeba řádění pomatenců v uniformách na vinařských cyklostezkách, vybudovaných za stovky milionů. Pro ježdění od vinného sklípku k vinnému sklípku, a to podle rakouského a německého vzoru. Tam jich je nepočítaně. Ovšem, tam nemají nulovou toleranci alkoholu u všeho, co jezdí. Takže si můžete klidně pohárek dát. Tam totiž neovládají veřejný prostor šmejdi tvrdící, že co občan, to debil a zločinec, který by využil i nejmenší možnosti páchat zločin „alkoholismu“.

Možnosti této buzerace mohli podle mne schválit v zákoně jen úplně pomatení poslanci. A takovýto výklad zákona pak mimořádně zlí a nechutní náčelníci policie a jiní milovníci zla a buzerování lidí.

Berte ty ukázky policejních buzerací a ukazování svalů jen jako ukázku.

Ministerstvo financí, zločinecká EET a měsíční hlášení, které ze soukromých firem a jejich majitelů udělalo podřízené byrokracie, po vnitrostátních silnicích se potulující celníci. Hordy obecních strážníků buzerujících hosty restaurací, zda kouří, kde mají, a nepijí pivo, kde nemají, a nemluví moc nahlas a zda se dokonce nesmějí. Doslova jak v Půlnočním království. No, Babiš i poslanci by si měli přečíst pohádku Boženy Němcové „Potrestaná pýcha“, podle níž byl film natočen.

Prostě blbost, nadutost a panské manýry se na nás valí ze všech stran. A korunu tomu dodávají takzvaní „levicoví liberálové“, ve skutečnosti nafoukaní milovníci elitářství pohrdající obyčejnými lidmi.

A výsledkem je opět nikoli jen znechucení, ale doslova nasrání tisíců lidí na tento stát a „demokracii“. Proč jsem napsal „opět“? Protože takovýhle režim, takovéhle policajty a odporné „politicky správně myslící“ postavy už jsme zde měli. Od roku 1948 do roku 1989.

S tím, kam se suneme, nemá demokracie nic společného. To je jen ukázka ideologického znásilňování základní funkce společnosti a vyjádření touhy malé skupiny lidí po pokud možno totální ekonomické, byrokratické a hlavně ideové diktatuře.

Dost jsem vždycky zuřil, když někdo neustále vykládal, jak jsme se měli za bolševika dobře, protože jednoduše lhal. Bolševismus byl odporný systém. Zničil drobné živnostníky, ten základ ekonomiky dobře fungujícího státu, zničil a rozvrátil vesnici, vyhnal mnohé schopné lidi, kteří přežili německý nacismus.

I normalizace byla hnusná. Já, jako signatář, jsem si její odvrácené tváře dost užil. Vyhazovy z práce, zatýkání, výslechy, zabavování papírů od auta, desetinásobné přezkušování ze znalostí dopravních předpisů atd., atd. Nejsem tedy ani náhodou obdivovatel komunismu a normalizace.

Ale skutečnost, že Československo za normalizace bylo na komunistický systém celkem liberální stát a plnilo v rámci možností v komunistickém bloku svoje sociální úlohy jakž takž dobře, není možno popírat. Což mohu jako bývalý disident na své osobě potvrdit. My jsme tehdy byli „opozice“. Poněkud nechtěně „trpěná“. Místo normalizačního vyhazování z práce a výslechů na StB, opakovaného „zadržování“ a pak následného propouštění, by mne v padesátých letech rovnou popravili. V SSSR by mne i v sedmdesátých poslali do gulagu. Anebo zavřeli do blázince.

Lidé jsou namíchnutí ale i z jiného důvodu, který nechce nikdo veřejně přiznat. Už se smí mluvit o tom, že EU ani Německo či Francie nejsou našimi nejlepšími bratry, a nikdo se netají, že politická korektnost je jen jiná obdoba bolševické cenzury, atd. Ale to, zda politici a vzdělanci hledají anebo už mají nějaké zásadní řešení, je stále „taj.dův.mob“! (Pro mladší občany a starší nevojáky: tato zkratka, používaná za komunistů pro utajované písemnosti, znamená „tajné-důvěrně-mobilizační“.) My jen posloucháme řeči o tom, že cesta je v zásadě správná. A jediná možná. Ale odvahu prohlásit „Všechno špatně, zpátky na stromy“, ,jak se ironicky říká, nemá nikdo. A není nikde vidět někoho, kdo by - jako George Monck v Anglii 1660 - vyhnal vládnoucí blouznivce a vrátil a obnovil ve společnosti řád a právo.

Skutečnost je ta, že dnešní životní úroveň většiny obyvatel ČR je neskonale vyšší, než byla za totáče. Už se neutíká od nás, ale k nám. Tím nemyslím muslimy, ale Ukrajince, Moldavany, Bulhary, Vietnamce a taky, což je symptomatické pro česko-slovenské vztahy od 19. století, ze Slovenska k nám.

Problém při porovnání tehdy a dnes je ovšem v tom, že tehdy jsme se měli (společně s Maďary) nejlépe ze zemí socdem. I dneska po skoro třiceti letech jsme v životní úrovni stále z „lido-demo“ jedničky (NDR už není) a k nám se odjinud „utíká“ (za prací), a to hodně. Oficiálně je zde půl milionu „expatů“ a k nim cca 500 tisíc smluvních pracovních sil. To je úžasné.

Ale stále více má národ pocit, při skuteční kvalitě našich výrobků a ekonomiky, bez ohledu na různé „přepočty“, že jsme stále jen uměle držení chudáci proti Západu. Doma to jde, za hranicemi jsme žebráci. Můžeme ven, což bolševik téměř neumožňoval, ale díky tomu víme o světě víc.

Což je pro nás dobře, že víme, jak vypadá svět, že Západ není žádný ráj na zemi. Ale pro naše „morální nadřazence“, adorující EU a Západ obecně, špatně. Ostatně běžný „levicový liberál“ západního střihu, je dosti chabě vzdělán a je přesvědčený o své kulturní nadřazenosti. A nutnosti „šířit dobro“. O nás je „informován“ našimi eurohujery, takže se domnívá, že pijeme od rána vodku, bijeme a sexuálně zneužíváme naše negramotné ženy, a žijeme v zemljankách atd.

Realita se míjí s politikou. A naše vláda z toho má schizofrenii.

Kdo by se jí divil, po jejich jednání s Macronem, Schulzem anebo Merkelovou.

Pokračování zítra.Hledáme 30 maminek, které vyzkouší nové mluvící hračky od Fisher-Price
Hledáme 30 maminek, které vyzkouší nové mluvící hračky od Fisher-Price

Ve spolupráci se světoznámým výrobcem hraček Fisher-Price hledáme testerky s malými dětmi, které chtějí vyzkoušet nové mluvicí hračky Linkimals.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.