Neviditelný pes

EVROPA: Bezpečnost, nebo byznys?

27.7.2016

V poslední době se množí názory, že vystoupení naší země z EU není možné z důvodu naší ekonomické a hospodářské provázanosti se zeměmi EU.

Pro ilustraci uvedu dva výroky. Ondřej Neff napsal v úvodníku Mraveniště ještě více rozhrabané: „Osmdesát procent našeho exportu jde do unie. Myšlenka na nějaký czexit může napadnout jenom krajně a naprosto pomatenou hlavu.“

Andrej Babiš v rozhovoru pro deník Právo mimo jiné řekl tyto věty: „Je třeba ale také říci, že Evropa je pro nás důležitá. Takže nějaké řeči o czexitu jsou absurdní, byť by zřejmě část lidí pro něj hlasovala. Musíme vnímat, že nejvíc zahraničních investorů u nás je z Evropské unie, téměř 90 procent, zaměstnávají kvanta lidí, evropské státy jsou našimi exportními trhy, do zemí EU jde 84,4 procenta našeho exportu...“ (1)

Tyto názory vypadají logicky. Pojďme se však na tento problém podívat z jiného úhlu pohledu, z pohledu naší bezpečnosti. Ve svých úvahách vycházím ze čtyř tezí.

- Hlavním úkolem státu je zajištění bezpečnosti na vlastním území a ochrana vlastních hranic. Stávající česká i EU legislativa splnění těchto úkolů znemožňuje či výrazně ztěžuje. EU se cíleně snaží o likvidaci národních států a využívá každou příležitost k dalšímu „utažení šroubů“ a posílení vlastních kompetencí na úkor národních států a svobod občanů. Státy rezignovaly na svoji schopnost kontrolovat, kdo na jejich území vstoupí.

- Situace v západní Evropě je výbušná a bude se dále zhoršovat. Francie je na prahu občanské války, další země k tomuto bodu směřují. Západní Evropa sklízí plody politiky multikulturalismu, politické korektnosti a appeasementu k islámu. Evropa stále odmítá označit skutečného viníka a skutečnou příčinu problémů. Máme problém, a tím problémem je islám a jím šířená nenávist.

- Schengenský prostor umožňuje nekontrolované šíření bezpečnostních rizik. Námitky typu „jen na silnicích denně zemře násobně více lidí, než zabijí teroristé“, mi přijdou scestné. Byli jsme před Schengenem a budeme i po něm.

- Zavírání očí před realitou, osvětlování památek do národních barev napadeného státu, vyjadřování hluboké lítosti a soustrasti pozůstalým obětí, zapalování svíček, vyhlašování státního smutku a vysílání evropských vojáků a letadel do boje proti Islámskému státu, nám nepomůže.

Na jedné besedě, které jsem se zúčastnil, mě zaujal dotaz: „Mohou se (islámští) teroristé dostat i k nám?“ Nebyl to dotaz položený mně, ale měl jsem obrovskou chuť na něj odpovědět takto: Teroristé tady již přece dávno jsou. Za prvé jezdí přes naše území z Blízkého a Středního východu do západní Evropy a naopak. A za druhé, i kdyby tady nebyli, tak hned za našimi humny žije v Německu dle informací německých zpravodajských služeb 7 900 saláfistů, to je příznivců nejagresivnější formy islámu, a jejich počet rychle narůstá. (2) V našich mešitách bychom pár saláfistů jistě také našli. Německo se bohužel stalo naším nejrizikovějším sousedem.

Když je organismus nemocný, tak je potřeba jej vyléčit. Západní Evropa je nemocná a odmítá si to přiznat. Odmítá se léčit a nasazuje pouze utišující prostředky na tlumení příznaků nemoci.Problém se tedy logicky dále zvětšuje a dále se zvětšovat bude. Jak dlouho bude trvat, než problém dorazí i k nám? Nebo k nám již dorazil a my před ním také zavíráme oči? Ano, jakékoliv řešení bude bolet a bude to bolet tím více, čím později to začneme řešit.

Jsem přesvědčen, že bez vystoupení z EU a ze Schengenského prostoru a beze změny legislativy nejsme dnes schopní zajistit bezpečnost v naší zemi a ochranu vlastních hranic. (3)Musíme obnovit svoji schopnost kontrolovat, kdo na naše území vstupuje, a musíme být schopní a ochotní vyhodnotit jeho rizikovost a ochotu akceptovat naše pravidla a zákony.

Mluví se o ochraně a opevnění vnějších hranic Schengenského prostoru. To by bylo jistě chvályhodné, pokud by za tím stály konkrétní činy, ale nepřítel je již za branami. Pouhé uzavření vnějších hranic Schengenského prostoru nám tedy nepomůže.

Kladu si tyto otázky.

- Co je pro zahraniční investory lepší? Je pro ně důležitější zachování volného pohybu osob a zboží a s tím spojená bezpečnostní rizika, nebo spíše ocení stabilní bezpečnou zemi s kontrolou pohybu osob a zboží?

- Co je důležitější pro nás?

- Co se stane, když západní Evropa začne svůj problém soužití s islámem skutečně řešit? Jak to ovlivní bezpečnostní situaci v naší zemi?

- Co když problém soužití s islámem západní Evropa řešit nezačne, dokud nebude příliš pozdě? Jsme na toto schopni se připravit jako součást EU a Schengenského prostoru?

Abychom mohli nějaký problém začít řešit, je nutné si daný problém nejdříve přiznat. K tomu však máme bohužel stále daleko.

P.S. Pro mě je důležitější naše bezpečnost. A co je důležitější pro vás?

Odkazy a poznámky:
(1) Tyto výroky Andrej Babiše pronesl jako odpovědi na několik otázek. Poslední větu jsem zkrátil. https://www.novinky.cz/domaci/409414-babis-je-treba-uzavrit-schengenskou-hranici-a-provadet-silnejsi-kontroly-uvnitr-evropy.html
(2)
http://pravyprostor.cz/nemecka-tajna-sluzba-salafiste-chteji-v-nemecku-zalozit-islamsky-stat/
(3) Vy možná věříte v naši schopnost EU změnit, já v její změnu nevěřím. A ani žádnou snahu o změnu nevidím.zpět na článek