28.10.2020 | Den vzniku samostatného československého státu


ESEJ: Zeman či Husák?

23.11.2015

Experti různých oborů v poslední době konstatují určitý návrat do minulosti: leckteré rysy současného společenského života začínají nápadně připomínat normalizaci, a nabízí se tak srovnání dvou presidentů: Zemana a Husáka.

Husák i Zeman mají řadu společných vlastností. Předně jde o to, že oba mají zálibu ve lži doprovázené obrovskou dávku ambicí, ambicí politické povahy. Usilovali o stoupání na žebříčku moci až po vrchol s tím, že oba byli ve svém úsilí nakonec úspěšní. Mimochodem, mezi vlastnosti obou spadá i určitá arogance a připravenost kdykoliv bez skrupulí zapřít cokoliv potud, pokud se jim to hodí; hodnotou pro ně vždycky byl a je jen vlastní prospěch. Ostatně oba byli z těchto důvodů též v komunistické straně (částečně jiné směřování projevili oba tím, že zatímco Zeman byl vyloučen, pokoušel Husák zprvu o štěstí v katolickém prostředí).

Ovšem, překvapivě, sdílejí i další sklony. Například oba vynikají touhou opevnit hranice proti cizím vetřelcům, přičemž mají i podobnou vyhraněnost ve svém zaměření na Rusko navzdory tomu, že české tradice ukazují opak a opak si přeje i většinová společnost. Společné mají i to, že spousta lidí, lidí hlavně vzdělaných a chytrých, takové osobnosti bytostně špatně snáší, přičemž jde o osobnosti v lecčem sobě blízké: oba, čili Zeman i Husák, se od mládí vyznačovali tím, že šlo o arogantní samotáře téměř bez přátel (vypadá to skoro tak, že taková dispozice s notnou dávkou sebestřednosti je v Čechách k úspěšné politické kariéře klíčovou podmínkou).

Zároveň je třeba připsat oběma rétorické nadání: schopnost i bez papíru dlouze a květnatě hovořit, a hovořit přitom téměř o ničem. Jsou na tom podobně i co do hlasu: hlasový baryton s bradylálií se pokládá za uklidňující a s tím i sugerující jisté myšlenky. Avšak zde podobnosti končí a vyvstávají rozdíly.

Rozdíl číslo jedna tkví v tom, že zatímco Husák byl řadu roků vězněn a dle těch, kteří ho ve vězení potkali, vynikal statečností (skoro všechny ostatní dokázaly podobné podmínky v komunistických lágrech zlomit), vyznačoval se Zeman tím, že po celou dobu normalizace byl schovaný za bukem a čekal, co se bude dít: své disidentství projevil až tím, že vydal v době, kdy se komunismus již hroutil (srpen), krátký článek v jednom marginálním časopise - to byl veškerý jeho vzdor proti totalitní moci.

Další odlišnost tkví v tom, že Husák byl až do pozdního věku bezpochyby velmi inteligentní člověk, kdežto Zemanovy projevy nutí neurology uvažovat o tom, že jeho mozek je vážně poškozen zejména co do zdravého úsudku.

Obrácení se k Rusku je též třeba chápat ve vztahu ke kontextu doby. Vrchol Husákovy dráhy spadá do doby, kdy země byla brutálně okupována cizími vojsky a on se, alespoň zpočátku, pokoušel něco z osmašedesátého uchovat (ostatně byl jedním z těch, kdo v osmašedesátém reformy podporovali). Naproti tomu Zeman je politikem ve zcela svobodné zemi a vůbec nic kromě toho, že Lukoil mu platí volební kampaň a kdeco jiného, ho nenutí přilnout k mohutnému dubisku (kromě objímání stromů) na východě (obavy z toho, že něco dalšího tu možná ještě je, nelze ovšem jen tak zahnat).

Rozpor mezi oběma tkví i v tom, že Husák společnost sjednocoval (bohužel pod naprosto pochybným praporem), kdežto Zeman společnost pod červenými trenýrkami vehementně rozděluje. Potíž Zemana tkví i v tom, že si odporuje v každé druhé větě: žádá toleranci a sám je vším jiným než tolerantním jedincem. To Husák byl daleko konsistentnější ve svých projevech. Naproti tomu Husák neměl ani špetku smyslu pro humor; humor si Zeman naopak oblíbil, ovšem v podobě urážek těch druhých a bonmotů toho rázu, že se jim nesměje nikdo kromě něj samotného.

Tolik prostá fakta a nechávám na čtenáři, aby sám dospěl k závěru o tom, kdo z obou je horší a kdo je lepší po lidské i politické stránce.

Převzato z blogu autoraProdej, byt 3+kk, ul. J. Hory, Horšovský Týn
Prodej, byt 3+kk, ul. J. Hory, Horšovský Týn

Josefa Hory, Horšovský Týn - Malé Předměstí, okres Domažlice
2 189 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.