Neviditelný pes

DOKUMENT: 511. Usnesení Senátu

14.11.2008

ze 17. schůze dne 30. října 2008

k závěrečné zprávě Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM /senátní tisk č. 327/

Senát

shledává
četnost a dlouhodobě opakované indicie porušení Ústavy ČR a nedodržování zákonů ve smyslu Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb. Komunistickou stranou Čech a Moravy jako znepokojující a závažné;

se domnívá,
že by se Nejvyšší správní soud zejména ve smyslu § 3 a § 15 zákona č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a v politických hnutích měl, na základě návrhu podaného vládou, senátním podnětem zabývat, protože existují důvodná podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy nemůže vyvíjet činnost, neboť porušuje ústavu a zákony (viz § 4 zákona 424/1991 Sb.);

ukládá předsedovi Senátu,

aby postoupil Závěrečnou zprávu Dočasné senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM vládě.

Přemysl Sobotka v. r.
předseda Senátu

Josef Pavlata v. r.
ověřovatel Senátu

Zaslal:zpět na článek