Neviditelný pes

DODATEK: A co když se nedohodnou... (II.)

9.2.2021

Proč výsledek voleb nemůže určit Nejvyšší správní soud - podrobné vysvětlení bodu 9 původního článku.

Proto:

Volební proces poběží bez problému až do fáze předání zápisu o výsledku voleb ve volebních krajích Českému statistickému úřadu (§ 46 odst. 5 volebního zákona) – to je poslední moment, který zákon upravuje. (Text volebního zákona, červený text byl zrušen Ústavním soudem.)

ČSÚ ale nebude moci splnit svoji povinnost podle § 52 odst. 2 písm. d) volebního zákona, tj. předat Ústřední volební komisi seznam zvolených a seznam nezvolených kandidátů – nemá jak k takovým seznamům dospět. Tudíž nebudou existovat žádní zvolení kandidáti ani žádní nezvolení kandidáti.

Podle soudního řádu správního Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech:

a) sporů o uvedení ve volebních seznamech (§ 88 SŘS) – to je ochrana voličů, aby jim nikdo neupřel právo volit,

b) sporů ve věcech registrace (§ 89 SŘS) – to je ochrana kandidátů, aby jim nikdo neupřel právo kandidovat,

c) neplatnosti voleb a hlasování (§ 90 SŘS) – jenže my nepotřebujeme prohlásit volby za neplatné, my potřebujeme najít výsledek platných voleb.

Jakou cestou si tedy pánové Rychetský a Langášek představují, že se jim rozhodování o výsledku voleb dostane na stůl?zpět na článek