29.3.2023 | Svátek má Taťána


Vladimír Karpenko

Vladimír Karpenko

VZPOMÍNKA: Kolik řečí umíš …

27.8.2014
Známe to. Často jsme však rádi, když se alespoň trochu domluvíme s někým, kdo nevládne naší mateřštinou. Dnes vede angličtina jako obecný jazyk... více

Často jsme rádi, když se alespoň trochu domluvíme s někým, kdo nevládne naší mateřštinou.

VZPOMÍNKA: Lékaři mého dětství

4.8.2014
Bylo jich samozřejmě víc, ale zmíním se jen o dvou, k nimž mne váže nejedna vzpomínka na doby vzdálené desítky let. Měl jsem jako dítko štěstí,... více

Bylo jich samozřejmě víc, ale zmíním se jen o dvou, z doby vzdálené desítky let.

SPOLEČNOST: Rozjímání nad exkrementy

29.7.2014
Připouštím, že to zní podivně, protože to, o čem se zmiňuji, je asi poslední objekt, nad nímž bychom nějak rozjímali. A přece to může být důvod k... více

Je to asi poslední objekt, nad nímž bychom nějak rozjímali. A přece.

VZPOMÍNKA: Daflík

7.7.2014
Nevím, zda se to slovo ještě používá; náš jazyk prochází četnými proměnami, nicméně zvlášť pokud jde o angličtinu, trend „zapisuj, jak se čte“... více

Nevím, zda se to slovo ještě používá; náš jazyk prochází četnými proměnami...

EKONOMIKA: Kritické materiály

24.2.2014
Dramatický rozvoj techniky, jaký se začal odehrávat především ve druhé polovině minulého století, vedl, nejednou oprávněně, přinejmenším ke... více

Jako problémové se objevují chemické prvky, jejichž jména známe jen z křížovek.

VZPOMÍNKA: Kabalero

20.11.2013
Domněnka, že hodlám čtenáře přenést do Španělska, je naprosto lichá; ocitáme se v poválečných letech na tehdejší vlastně pražské periferii,... více

Kabalero byl postavou z doby, kdy jsem navštěvoval první ročníky školy tehdy obecné.

VZPOMÍNKA: Kdy se seje cibule

17.4.2013
Předešlu, že pětka v nadpisu neznamená měnovou jednotku Kč 10, ale nejhorší stupeň školní klasifikace. Následující řádky jsou totiž jedním z ataků... více

aneb Vzpomínání na tři pětky.

VZPOMÍNKA: Vesnický román

22.12.2012
Na ten pohled ani po desítkách let nezapomínám, což však není to jen proto, že zátiší před mýma očima překonávalo nejedno dílo starých mistrů. Těžko... více

Žena mi připadala mi hodně stará, což bylo tím, že já byl tehdy chlapec.

SVĚT: Předvolební rozjímání

10.10.2012
"Když jsme byli mladí, většinou jsme si mysleli, že tohle je přechodná fáze a že, jak bude čas pokračovat, budeme mít lepší společnost založenou na... více

Když jsme byli mladí, většinou jsme si mysleli, že tohle je přechodná fáze...

FEJETON: Vzpomínky dávného maturanta

16.7.2012
Vzpomínám na ty doby a na svůj bezvýsledný boj s jazykem mateřským. Ano, navzdory svému ruskému jménu jsem český rodák z pražských Nuslí, z části... více

Obsahově i slohově velmi pěkné! Výborně! Interpunkce! Dostatečně!

VZPOMÍNKA: Mistr

9.11.2011
Vzpomínám si dodnes na ten pohřební průvod, jemuž vévodil černý zasklený vůz, vyřezávané ozdoby místy postříbřené, tažený párem černých koní s neméně... více

Jeho život nebyl prost peripetií, jak to odpovídalo duchu doby.

VZPOMÍNKA: Blahoš

20.4.2011
Za léta, co jsem ho znal, si nepamatuji, že bych ho byl někdy viděl hladce oholeného, na druhé straně však strniště na jeho tváři mělo pořád v... více

Když vzpomínáme na velikány, často z toho vyjde strnulá socha, zatímco tohle byl člověk.

VZPOMÍNKA: Viktor Stěpanovič

14.3.2011
V malém bytě stály snad na všech skříních, občas i kolem na podlaze, velké sklenice od okurek, ty pětilitrové, v nichž probíhal kvasný proces, aby... více

´Na, napij se! Na zdraví!´ To bylo klasické přivítání.

VZPOMÍNKA: Hra

22.12.2010
„Bubnuj, bubnuj! Hraješ dobře, ale pomalu!“ vytáhlý přihrbený mladý muž se jen obtížně natočil k sousedovi. Ve volném pohybu mu bránil široký obvaz... více

Společnost kolem stolu tvořili čtyři muži, všichni ve stejných nemocničních pláštích...

VZPOMÍNKA: Brzy to praskne

16.11.2010
Tahle vzpomínka je spojena s letními večery, kdy jsme prázdniny trávili na chatě nedaleko Prahy. V sousedství stál malý domek sloužící jen v létě,... více

Věnováno 17. listopadu 1989.

VZPOMÍNKA: Sto roků v šachtě žil …

6.10.2010
Tuhle část verše asi znáte, ale použitý titulek trochu parafrázuje styl radia Jerevan. Není to ani o stovce roků, ani o šachtě, nemluvě o tom, že... více

Narodil jsem se v době, kdy topení uhlím bylo tím nejrozšířenějším.

VZPOMÍNKA: Přerod pana Haumela

14.9.2010
„Čtyři páry bílejch koní …“ melodie se nesla z balkónu a rozptylovala v korunách stromů, kde naštěstí pro okolí záhy zanikala. Malá skupinka vesměs... více

Pana Haumela popuzovali ostatní pacienti, v sanatoriu však nebyly vězeňské cely.

VZPOMÍNKA: Učitelé

1.9.2010
Ve svých nepravidelných vzpomínkách se vracívám do školních lavic, kam jsem nastoupil 1. září 1948, krátce po vítězství pracujícího lidu. Netěšil... více

Třem ženám, které se podílely na mém vzdělávání.

VZPOMÍNKA: Obrázek

11.6.2010
Malování jsme měli v rodině; já byl v tomto ohledu nejhorší. Můj dědeček, malíř amatér, se začátkem minulého století vydal do Itálie a jeho... více

V březnu 1948 se objevil strýc, s ním zase jednou žvýkačka a americká pasta na zuby...

VZPOMÍNKA: Hranica nie je korzo

24.2.2010
Při oslavách revoluce 1989, někdy i mimo toto výročí, se vzpomíná na doby předchozí. Čím dál méně; pamětníků ubývá. Není dobré zapomínat na minulost,... více

Byl jsem coby osmiletý poprvé na cizím území. Pár kroků. Pak jsem musel dlouho čekat.

VZPOMÍNKA: Minda

27.1.2010
Problém byl mimo jiné v tom, že o tom snili ke konci dvacátých let minulého století. Poté, když se světem přehnala hospodářská krize, ještě důrazněji... více

Moji rodiče nebyli výjimkou – snili o tom, že si postaví malý domek...

VZPOMÍNKA: Prolínání

16.11.2009
Stával jsem na kůru v první řadě. Hned ze dvou důvodů, které oba souvisely s mým vzhledem: byl jsem snad nejmenší ve třídě, tudíž bylo žádoucí, aby... více

Prolínající se dvojí svět mého dětství.

VZPOMÍNKA: Život bez puděra

1.9.2009
Narodil jsem se a prožil několik málo let v době, kdy věci a činnosti ještě bývaly nazývány termíny vesměs obecně srozumitelnými. Nebylo třeba... více

Ve vzpomínkách na dětství a mládí se občas dostávám k oblasti jazykové.

VZPOMÍNKA: Synek

1.7.2009
„Synku, nejseš ty náhodou prokurátor Rejholec?“ Nejsem, stejně tak jím nebyl můj přítel, s nímž jsme jednoho červencového večera skoro před... více

Pokud zrovna netočil pivo, seděl hostinský za nálevním pultem.

VZPOMÍNKA: Zrádce národa

30.5.2009
Já to nejsem, ani nikdo z mého okolí. Než se však k dotyčnému zrádci propracuji, dovolím si požádat čtenáře o trpělivost; opět jednou vzpomenu na... více

Moje vzpomínka je na druhý postupný ročník, když do prvního jsem vstoupil v září 1948.

VZPOMÍNKA: Můj první interview

14.5.2009
Mimochodem, je zajímavé, jak cítíme rozdíl mezi časovými údaji vyjádřenými pomocí roků, nebo staletí. Padesát let je hodně, půl století člověkem... více

Dodnes jediný. Je to vzpomínka stará půl století.

VZPOMÍNKA: Můj první hokejový gól

30.4.2009
Moje sportovní dráha poměrně krátká; zkrátila ji stavba přehrad na Vltavě, což vedlo k tomu, že řeka v Praze již v pozdějších letech nezamrzala. Za... více

Současně i poslední.

VZPOMÍNKA: Dimitrij Sergejevič N., část 2.

22.4.2009
V předchozí části tohoto vyprávění jsem zanechal hrdinu příběhu opouštějícího Československo směrem na východ. Kam, to mu nikdo neřekl. Jen se dalo... více

Věnováno muži, na jehož pohřbu jsem byl před pětatřiceti lety.

VZPOMÍNKA: Dimitrij Sergejevič N., část 1.

21.4.2009
„Není to špatně napsané, ale víte, spíš je to tak trochu pastýřská idyla.“ Muž sedící proti mně si prohrábl sněhobílou bradku a dodal, že je ale... více

Věnováno muži, na jehož pohřbu jsem byl před pětatřiceti lety.

VZPOMÍNKA: Vítací družstvo

8.4.2009
Mne zaujal nedávný rozruch kolem toho, že prý školní děti byly vyslány, aby vytvořily kulisu návštěvy israelského státníka v Terezíně. Byla to jedna... více

Vítat státníka je slušnost, projev sympatií k němu či prosté zvědavosti.

ÚVAHA: Pozůstalost

28.3.2009
Občas se probírám pozůstalostí po svých rodičích, vždy s váháním co ponechat. Rozhodování není snadné; co promlouvá ke mně, nemusí a patrně nebude... více

Jsme svědky chorobné touhy po moci, také touhy po odplatě...

VĚDA: Život na Měsíci aneb O síle medií

26.3.2009
Následující příběh, třebaže se zmiňuje a nebeském tělese, je především ilustrací toho, jaký byl již v minulosti vliv medií. V listopadu 1833 se v... více

Byli jsme překvapením šokováni, když jsme spatřili čtyři hejna velkých okřídlených zjevů...

VZPOMÍNKA: Mezi dvěma jazyky

23.3.2009
S odstupem let si vzpomínám na svou babičku, která mne, ještě malého chlapce, poučovala, že všechno zlé je pro něco dobré. Dnes se blížím jejímu věku... více

Asi nejsem zdaleka jediný, komu vadí, když se po něm lidé ohlížejí.

VĚDA NA PŘELOMU: Rok 1938, vrchol dramatu

5.3.2009
„Snad dokážeš navrhnout nějaké fantastické vysvětlení … Kdybys něco dokázala navrhnout, co bys mohla zveřejnit, pak by to byla přece ještě publikace... více

Objev štěpení uranu se odehrál v Německu ve velmi vyhrocené době.

VĚDA NA PŘELOMU: Rok 1938, předehra

4.3.2009
Osmičková výročí nás očarovávají jakoby tato číslice na konci letopočtu byla opravdu osudová. Jedno výročí zůstalo trochu stranou pozornosti, takže... více

Jak to tehdy bylo s koncem periodické soustavy,

VZPOMÍNKA: Ne každý končí na lafetě

27.2.2009
„Rakev už je na lafetě děla,“ dolehlo ke mně z otevřeného okna sousední vily. Stál jsem u plotu oddělujícího naše zahrady a naslouchal rozhlasovému... více

Byl začátek září 1948. Kombinace rakve a lafety děla mne trochu mátla.