28.2.2021 | Svátek má Lumír


Milan Dřevojánek

Milan Dřevojánek

OSOBNOST: Lékař filosofem

21.7.2006
Dnešní sekulární Evropa s obavami sleduje své islámské sousedy na východě – je to ale paradox, že právě tam, kde se dnes rekrutují fanatici v... více

Avicenna byl nejspíš lékař i léčitel zároveň; svými schopnostmi obsáhl dokonale praxi i intuici.

OSOBNOST: Sen pro myšlení

14.7.2006
Slova – jak všední, samozřejmá, denně užívaná, nevnímaná … slova vyjadřují všechno a nejsou nic. A přesto jimi hledáme pravdu; má-li to být pravda o... více

Nedávno zesnulý Jacques Derrida, jenž by býval zítra oslavil narozeniny, je básník, košatý jak Březina.

OSOBNOST: Na téma Utopie...

7.7.2006
Každý rok 6. července vzpomíná se u nás výročí upálení Mistra Jana Husa; v Anglii si v ten den zase připomínají jejich národního hrdinu, také oběť... více

Sir Thomas More vyrůstal v rodině soudce a dostalo se mu výborného vzdělání...

OSOBNOST: Filosof Přírody

30.6.2006
Myslím, že Jean Jacques Rousseau (1712-1778) slaboch není, nýbrž duševně nemocný, ale silný člověk. Sebevědomě a velmi sofistikovaně napadl nejen... více

Jean Jacques Rousseau i při svém idealizování přirozenosti stále zůstává být hoden pozornosti.

OSOBNOST: Politik filosofem

23.6.2006
Stačí pohledět jen na tu tvář, ta ústa, oči, ambiciózní brada - kdo by se neobával jít s takovým člověkem na pivo, aby po tom sedmém nezůstal náhodou... více

Na Machiavellim je zrůdná ona cyničnost, s níž konstatuje svoje bezpochyby nejúčinnější pravdy.

OSOBNOST: Filosof dialogu

16.6.2006
V úterý uplynulo 41 let od úmrtí německého filosofa Martina Bubera (1878-1965); jak sám vděčně přiznává, tento výrok svého předchůdce četl víc než... více

V úterý uplynulo 41 let od úmrtí německého filosofa Martina Bubera (1878-1965).

OSOBNOST: Zapomenutý prorok nového kalendáře

9.6.2006
V neděli bude výročí úmrtí osobnosti, která žila už velice dávno; Roger Bacon (1214-1294), jakýsi malý středověký Da Vinci i Verne („lze také... více

Tři století před Koperníkem prostým pozorováním Roger Bacon pochopil, že Země obíhá okolo Slunce.

OSOBNOST: Obrana Patočky

2.6.2006
Na smrt odsouzený Platónův učitel, co sám nikdy nic nenapsal, ale rozmlouval tak, že o jeho pronikavých myšlenkách víme z děl jeho žáků víc než od... více

Sůstojné osudy podobné Sókratovu lze vystopovat i v době poměrně nedávné – kupříkladu v osobě Jana Patočky.

OSOBNOST: Rubikon Heideggerova času

26.5.2006
Až do počátku minulého století byly předmětem filosofických zkoumání otázky takříkajíc metafyzické až positivisticky fyzické: co to všechno tady... více

Martin Heidegger, pilný a nadaný Husserlův žák s morálním škraloupem.

OSOBNOST: Fanatik filosofem

19.5.2006
Náplň rčení „já jsem“, z něhož každý subjektivní idealista a priori vychází, si Fichte vysvětloval po svém: podstatou všeho je „Já“ (das „Ich“), jež... více

Dnes někteří vzpomenou podivného filosofa - agitátora, socialisticky a nacionalisticky smýšlejícího Johanna Fichteho.

OSOBNOST: Pravý český filosof

12.5.2006
Soudě podle toho, čím především Rádl světově proslul, spíše přírodovědcem, jmenovitě biologem. Vyráží však dech svojí všestranností. více

Právě dnes je tomu pouhých 64 let od úmrtí pozoruhodného českého filosofa Emanuela Rádla.

OSOBNOST: Zbloudilý křesťan filosofem

5.5.2006
Kierkegaard byl tak horlivý jeho zastánce, že chtěl poselství Písma ochránit i před církví samotnou: „Prchej před vším věděním kněží, pochopíš... více

Pro Kierkegaarda bylo utrpení, v němž se tak náruživě utápěl, vydatným palivem hnacího motoru sebezdokonalování.

OSOBNOST: Knihovník, co probudil Kanta

28.4.2006
Historie lidského poznání teče jakoby vzhůru mezi břehy pomyslné mřížky času pomalu jak veletok a každá doba je jistou hladinou, jež určuje úroveň a... více

Společně s Angličanem Lockem a Irem Berkeleyem tvoří David Hume slavné trojhvězdí britské filosofie osvícenství.

OSOBNOST: Šílenec filosofem

21.4.2006
Ladislav Klíma (1878-1928), obzvláštní filosof, dobrý spisovatel, publicista, trochu i dramatik, dobrodruh, taktéž ošuntělý hochštapler a... více

Středoevropská kotlina zrodila svého času jednoho filosofického samozvance pronikavého vědomí a ještě hbitějšího pera.

OSOBNOST: Katolík evolucionista

14.4.2006
Nepochybně pronikavý myslitel, co sice důsledně lpí ze srdce po celý život na tom, z čeho vyrostl, ale vlastními nápady tím přitom smrtelně zatřese... více

Pierre Teilhard de Chardin je velmi zvláštní osobnost dějin filosofie, jeden z těch, co se tak trochu podobají Gorbačovovi.

OSOBNOST: Otec fenomenologie

7.4.2006
Do dějin filosofie se zapsal jako tvůrce revolučně nového směru pro XX. století, fenomenologie. Kant fenomény, tedy skrze počitky nám daný svět,... více

Od narození prostějovského rodáka německého původu, přítele Masarykova a Heideggerova učitele Edmunda Husserla uplyne zítra 147 let.

OSOBNOST: Myslím, tedy jsem

31.3.2006
"Cogito, ergo sum" - kdo by neznal slavný výrok ještě slavnějšího filosofa a matematika (dokonce tentokrát opravdu v tomto pořadí!) René Descarta... více

Kdo by neznal slavný výrok ještě slavnějšího filosofa a matematika René Descarta, od jehož narození uplynulo 410 let.

OSOBNOST: Mít či být?

24.3.2006
Výročí narození německého filosofujícího sociologa Ericha Fromma, připadlo na tento čtvrtek. Nezabýval se žádnými metafyzickými problémy (jak se to... více

Erich Fromm byl apologetem sebevědomé lidské svobody; člověka viděl jako svrchovaného pána vlastní volby.

OSOBNOST: Filosof proletářů

17.3.2006
Od smrti zarostlého bohéma materialismu, násilí a třídního boje uplynulo v úterý pouhých 123 let. Je to ještě historicky příliš krátká doba na to,... více

Se společností to v 19. století bylo trudné, situace jako by jen čekala na zapalující jiskru ...

OSOBNOST: Věřící Tomáš filosofem

10.3.2006
Od úmrtí v nevysokém věku velevýznamného středověkého teologa Tomáše Akvinského (1225-1274) uplynulo toto úterý již přes sedm století. více

Pánbůh nás ochraňuj před velikým scholastikem Tomášem Akvinským!

OSOBNOST: Shakespearův favorit

3.3.2006
Taková sebekritika, jaká by jistě prospěla mnohým z nás, není vůbec na místě u nejúspěšnějšího autora renesance, vskutku Shakespearova inspirátora... více

Michel de Montaigne, nejúspěšnější autor renesance, vskutku Shakespearův inspirátor.

OSOBNOST: Svět jako vůle

23.2.2006
Málokterý filosof se lépe hodí do dnešní doby, tolik nakloněné východnímu mysticismu. Co bylo v první polovině devatenáctého století módní novinkou,... více

K včerejšímu výročí narození filosofického samorosta Arthura Schopenhauera.

OSOBNOST: Galileo

17.2.2006
Raději si nechával říkat křestním jménem; Galileo Galilei se narodil 15. února 1564. Požehnaného věku (+1641) se dožil v době zlé, kdy kacířští... více

Všechny základní mechanické zákony, jež se dnes učí na základní škole, vycházejí z Galileových objevů.

OSOBNOST: Cesta do hlubin Kantova času (2.)

11.2.2006
Myslíme prostorem a časem – tak pravil klasik. Je v tom cosi bytostně biologického; alespoň náš pes velice dobře ví, kdy a kde co má. „Kde“ si... více

Jak čas ukázal, dvojice titánů Platón – Kant se dodnes třetího sobě rovného nedočkala.

OSOBNOST: Cesta do hlubin Kantova času (1.)

10.2.2006
V neděli 12. února tomu bude 202 let, co vydechl naposled největší z novodobých filosofů Immanuel Kant (1724-1804). více

Jak čas ukázal, dvojice titánů Platón – Kant se dodnes třetího sobě rovného nedočkala.

OSOBNOST: Hobbesův hobbismus

7.2.2006
To slovo mělo ve své době nádech stejně pejorativní, jako dnes … ano, ten. Inspirátor britského empirismu, praotec materialismu Thomas Hobbes... více

Starý materialismus, který kromě atomů v pohybu nic neviděl a vidět nechtěl, Hobbes překonal.

OSOBNOST: Bohém filosofem

30.1.2006
Čím to, že filosofické systémy, pracně vybudované nejgeniálnějšími mysliteli svých dob na (stále se rozrůstajících) valech poznání předchůdců, se po... více

Friedrich Schelling, kavárenský diskutér, literární génius, přítel Goethův... a metafyzik.

OSOBNOST: Matematik filosofem

19.1.2006
Právě dnes je tomu 208 let, co se narodil Auguste Comte (1798-1857), francouzský filosof a matematik, který vstoupil do dějin jako duchovní otec... více

Auguste Comte je rozporuplná postava světové filosofie, která založila nový, nebývale životaschopný filosofický systém

OSOBNOST: Svět podle Berkeleyho

13.1.2006
„Být, znamená být vnímán,“ pravil tento irský mystik, misionář a filosofující biskup, čímž se definitivně zapsal do světových dějin filosofie jako... více

V sobotu, 14. ledna, uplyne od smrti tvůrce subjektivního idealismu 253 let.

SPOLEČNOST: Zappova vize

11.1.2006
Maně mně na paměti tane někdejší porevoluční příhoda z jedné pražské hospody, kde měl mít zamluvený stůl Frank Zappa. „Jaká zapa?“, reagoval personál... více

Jamování s Plastiky, Kocáb, prezident Havel, trikolóry – Frank Zappa musel být v této společnosti jak v sedmém nebi.