28.2.2021 | Svátek má Lumír


Milan Dřevojánek

Milan Dřevojánek

SPOLEČNOST: Obrana kuřáků

4.5.2007
Nejednomu džbánu se ucho předčasně utrhne; bývá to často právě díky nejzáludnějšímu z lidských požitků, vášni kuřácké. Hodujeme, pití holdujeme,... více

Kdo s čím zachází, s tím také schází, praví lidové přísloví. Je to pravda.

ÚVAHA: O svobodné vůli, náhodě a čase

20.4.2007
Ve středu tu vyšel velmi zajímavý článek Náhoda – nepoznaná nutnost, v němž autor nastolil zajímavé téma o tom, kam až lze dojít, považujeme-li... více

Je už vše dáno? Neboli: existuje vůbec náhoda?

POEZIE: Nedělní chvilka času

31.3.2007
Kolikrát už mě napadlo/ k večeru, když se šeří,/ že hlídalo mě kyvadlo/ jak voják u mých dveří, přemýšlel v Písni o kyvadle Jaroslav Seifert nad... více

Na poezii je půvabné, že není vědeckou disciplínou; dovoluje vše.

FEJETON: O kráse starých knih

22.3.2007
Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem – jak to tak vypadá, opravdu tam zatím pobudem. O to víc času alespoň zbývá na to, čeho březen... více

Staré knihy nejsou nikomu zakázány, to jen dav obecný prahne po novinkách.

POVÍDKA: V domě mrtvého

13.3.2007
Dům měli vždycky jaksi chladný, prázdný, v kuchyni však bývávalo útulno. Sem mě matka rodiny také ihned uvedla, drmolíc přitom otázky a „vém si,... více

Tu milou rodinu K. jsem znal odjakživa; teď jsme tu stáli na hřbitově a házeli myrty na truhlu.

SPOLEČNOST: Dost bylo Klause!

6.3.2007
Minulý týden prezident oficiálně potvrdil, co každému bylo už dávno jasné – za rok vstoupí do boje o svoje křeslo znovu. Pro a proti se vděčně... více

Koho na Hrad? Kohokoli – chtělo by se zvolat před vidinou Klause na Hradě na další čtyři roky.

FEJETON. O skryté moudrosti lidových přísloví

1.3.2007
Ponechejme stranou, že ve skutečnosti se na štěstěnou nemilovaného může zřítit jen zásobník vody, nikoli záchodová mísa, a namísto toho si... více

Jedno frekventované přísloví prostořece praví, že na posraného spadne prý i hajzl...

POVÍDKA: Lenčin osud

21.2.2007
Erika byla moje dobrá kamarádka. Nevadilo mi - jako jiným holkám, co se od ní odtahovaly - že je jiná: o to bylo naše přátelství důvěrnější. Jednou... více

Erika byla moje dobrá kamarádka....

SPOLEČNOST: O demokracii a lidských úchylnostech

13.2.2007
Známý vtip se táže, jaký je rozdíl mezi učitelem a pedofilem – no přece ten druhý má rád děti! Kam až taková „láska“ může dojít, to jsme viděli... více

Čeští úchylové měli tentokrát štěstí – jako jediným v Evropě jim žádné nebezpečí nehrozí.

CESTOVÁNÍ: S cestovkou do jihovýchodní Asie – II.

31.1.2007
Pro ty, kteří by však o něco takového, co poznávací zájezdy nabízejí, nestáli a raději by z jednoho místa vyjížděli sami, se nabízí i zájezdy... více

Kacířský pohled z druhé strany.

CESTOVÁNÍ: S cestovkou do jihovýchodní Asie

30.1.2007
Obzvláště v těchto zimních měsících navštěvuje hodně našich lidí exotické, dosud zapovězené krajiny, co tu stále zůstávají být jaksi obklopeny nimbem... více

Kacířský pohled z druhé strany.

POVÍDKA: Věže a kříž (2.)

16.1.2007
Jako když se obloha zamračí, byť mezi stromy matně probleskuje slunce; teskno; omámen and confused - jsem schizofrenik a jako nejspíš jeden z mála to... více

Kde jsem, netušil jsem vůbec. Bylo již odpoledne, slunce na mě přímo svítilo... (Dokončení)

POVÍDKA: Věže a kříž (1.)

15.1.2007
Rád se dívám, jsem voyeur; též i samolibec, fantasta a lhář - ale to s tímhle příběhem vůbec nesouvisí; ten je vlastně o tom, že jsem především... více

Mám ten zvyk štěstím obdařených lidí, že ráno nový den vděčně vítám, jako by byl ten poslední.

OSOBNOST: Mystérium času

29.12.2006
Končí rok a tím i toto pravidelné páteční, takříkajíc vulgárně filosofické povídání na těchto stránkách; bylo postaveno na tom, co civilizační... více

aneb Na motiv Mistra Konfucia...

OSOBNOST: Dějiny boha zvířat

22.12.2006
Byl zajisté dítětem své dychtivě naslouchající doby; vlastními úspěchy prý opilý, vírou v boha i sebe sama štědře obdařený Johann Gottfried Herder... více

Neboli evangelický kněz filosofem - Johann Gottfried Herder.

OSOBNOST: Učený rabín filosofem

15.12.2006
Židovský filosof Moshe Ben Maimon (1135-1204), Maimonides, se narodil v době všeobecného rozkvětu arabského vědění v předvečer svátku Pesah ve... více

Ve středu tomu bylo právě 802 let, co Moshe Ben Maimon, filosofující lékař Maimonides, zemřel.

OSOBNOST: Filosof samouk

8.12.2006
Ano, tento filosof nevkládal do geometrických pouček, metafyzických schémat, paragrafů ani axiomů nic; kráčel vlastní svobodnou cestou objevování... více

Právě dnes je tomu 103 let, co zemřel velký filozof Herbert Spencer.

OSOBNOST: Marxovo druhé „já“

1.12.2006
V úterý tomu bylo 186 let, co se v německém Barmenu (nyní Wuppertalu) v bohaté rodině textilního továrníka narodil Friedrich Engels (1820-1895),... více

V úterý tomu bylo 186 let, co se v německém Barmenu narodil Friedrich Engels.

OSOBNOST: Filosof etiky

24.11.2006
Po Descartovi s jeho dualismem duše a těla a s tolik populárním představováním si všeho jako „poměry přímek“ zůstalo tu z odkazu XVII. století... více

Je tomu 374 let, co se Baruch Spinoza narodil v Holandsku v rodině zámožného obchodníka.

OSOBNOST: Zamyšlení nad otázkou času

17.11.2006
Životní cesta někdejšího bouřliváka, úspěšného rétora, právníka a zároveň učitele byla rozporuplná; prošel všemi tehdy dostupnými filosofickými... více

1652 let uplynulo od dne, kdy lidstvo dostalo dalšího proroka, Augustina Aurelia.

OSOBNOST: Filosof - stroj

10.11.2006
Byl tu svého času článek Lékař filosofem o Avicennovi; obsazený titulek by se jistě hodil i pro tohoto filosofa nejen medicíny, ale i lidské duše,... více

Víte, proč si ještě vážím lidí? Protože v nich vidím se vší vážností stroje, říkal de la Mettrie.

OSOBNOST: Filosof činu

3.11.2006
Méně známý francouzský katolický myslitel, apologet myšlenky věčného v konkrétním: „Pravé nekonečno se nalézá spíše v životě než v poznání; není ve... více

Včera tomu bylo 145 let, co se narodil Maurice Blondel, méně známý francouzský katolický myslitel.

OSOBNOST: Chvála Erasma

27.10.2006
Ona všetečná bytost si zachovala svoji ironii, ale jejího oblíbence přivedl ve středním věku k sepsání tohoto kacířského dílka, veleslavné Chvály... více

Erasmus Rotterdamský byl člověkem širokého srdce a silného, vzletného ducha.

OSOBNOST: Génius času Bergson

20.10.2006
Jestliže se řekne „génius času“ ve fyzice, je to dozajista Albert Einstein, pro mnohé potom Stephen Hawking coby autor Stručné historie času (nejvíc... více

Nebývalá a historicky zcela nová filosofie Henri Bergsona přináší pro lidstvo nadějné poselství.

OSOBNOST: Filosof s kladivem (v hlavě …)

13.10.2006
Friedrich měl zvláštní už dětství: táta, luteránský kněz, kterému se po celý život cítil být alter egem, mu umřel už v pěti letech a o rok později i... více

V neděli tomu bude 162 let, co se narodil věhlasný filosof Friedrich Nietzsche.

OSOBNOST: Český Leibniz

6.10.2006
Oprávněně byl zván apologetem monádologie (nauky o oduševnělých individualitách, jakýchsi nehmotných primárních částicích existence) u nás; podobně... více

Bernard Bolzano vyčerpávajícím způsobem vylíčil všechny stránky života jedince i státu.

OSOBNOST: Básník filosofem

29.9.2006
A přece sbíral plnými hrstmi; to víno, co z nich lisoval, bylo nicméně sladkokyselé: „Moudrost přichází prostřednictvím ztráty iluzí.“ Přesto byl... více

Američan se srdcem Evropana, hloubavý introvert poučeného skepticismu George Santayana.

OSOBNOST: Filosof vědy

22.9.2006
Najdou se tu věru i tací píšící kverulanti, co exaktní vědu po svém spojují s tou neexaktní, nádhernou a nejistou jak žena - filosofií. více

Karl Raimund Popper byl tím nejdominantnějším z více otců novopozitivismu.

OSOBNOST: Filosof Masaryk

15.9.2006
Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), skutečný „Pan“ prezident, tatíček Čechů a Slováků, zrovna tehdy „osvobozených“ ze třistaletého postroje velkého... více

Jeho smrt, od níž právě včera uplynulo 69 let, přišla pro něj milosrdně v pravý čas.

OSOBNOST: Variace na téma nominalismu

8.9.2006
Říká se tomu spor o univerzálie a filosofové se o ně hádají s nefilosofy i mezi sebou navzájem už od té doby, co člověk začal o podstatě reality... více

William Occam považoval (novo)platónské spekulace za pozůstatek pohanského myšlení.

OSOBNOST: Empirik apoštolem nové doby

1.9.2006
Už dvě století předtím, než i mnozí významní filosofové zavrhli ducha jako hypotézu historicky neosvědčenou a oddali se netečné hmotě jako jediné... více

Angličan John Locke je z filosofického hlediska jen dalším apologetem předchůdců Baconů.

OSOBNOST: Hegel a čas

25.8.2006
Narodil se v německém Stuttgartu a od mládí měl obzvláštní zálibu ve staré řecké filosofii; pilný a nadaný student nadšeně žil revolučním duchem... více

Hegel právem patří do panteonu světových géniů této největší záhady lidstva.

OSOBNOST: Pascalova víra

18.8.2006
Dějiny filosofie jsou paradoxní; minulý týden tu byl biskup, co koketoval s novoplatonismem, a i za něj šel nakonec Bruno na hranici, dnes je tomu... více

Dnes je tomu 344 let, co zemřel francouzský přírodovědec a matematik, přítel i rival Descartův.

OSOBNOST: Biskup málem novoplatonikem

11.8.2006
V každé době se vyskytnou nějací „osvícení papaláši“ současných silných struktur, kteří pronikavostí svého ducha široce rozesejí nový vítr - pro ty... více

Muž rané renesance, Mikuláš Kusánský, se už odmlada ambicemi po veliké kariéře netajil.

OSOBNOST: Diderot – encyklopedista, či spisovatel?

4.8.2006
Před lety se na nás se ženou bezradně obrátil synek – technik, nebásník – s Hrabalovou knihou v ruce, že prý má o ní napsat referát, ale vůbec tomu... více

Denis Diderot široce obsáhl vědu i umění své doby, obojí brilantně; navíc to byl i filosof.

OSOBNOST: Feuerbach a náboženství

28.7.2006
Ludwig byl čtvrtým synem úspěšného německého právníka a neminulo ho výborné vzdělání, zhodnocené aktivní akademickou praxí od začátku. více

Dnes je tomu 202 let, co se narodil kopernikánský revolucionář ateismu Ludwig Andreas Feuerbach.