28.9.2023 | Den české státnosti


bech

Milan Bechyně

KLIMA: Je CO2 skutečně tím viníkem oteplování Země?

1.12.2022
Klimatický model, ve kterém zásadní vliv emisí skleníkových plynů (kromě vodní páry) na globální oteplování prezentuje Mezivládní panel pro změnu... více

Ve světové vědecké komunitě jsou vědci - disidenti, kteří svými výzkumy ukazují na jiné příčiny globálního oteplování