2.12.2022 | Svátek má Blanka


Jiří Hanzlíček

Jiří Hanzlíček

EKOLOGIE: Jaderná elektrárna na Ostravsku asi nezbytná

1.3.2010
Polétavý prach, hygienicky závažná škodlivina, se dělí na hrubé částice odlučované elektrofiltry a drobné mikronové částice, pro jejichž zachycování... více

Jedna z mnoha směrnic EU zpřísnila limity na hodnoty polétavého prachu v ovzduší.

POLITIKA: Netěšte se, zelení z vlády neodejdou

12.2.2010
Nátlak zelených na vyškrtnutí dostavby Temelína, rekonstrukce Prunéřova a dostavby jezů na Labi z programu opatření vlády se tentokrát nesetkal s... více

Stojí za diskusi, proč jsou zelení dosud ve vládě a jakým zázrakem se tam opět dostali.

EKONOMIKA: Ceny paliv porostou...

2.1.2010
"Tak nám opět zdražili benzin," povzdechli si mnozí. A zcela oprávněně. Vláda dosti neuváženě schválila zvýšení přísad podílu biopaliv do nafty na... více

... kvůli nešťastnému rozhodnutí vlády.

EKONOMIKA: Marné veto prezidenta

5.12.2009
Po nepatrném zájmu našich poslanců a bez praktického seznámení s tím, oč vlastně jde, schválili ve spěchu, bez řádného projednání ve výborech,... více

Zelení dokončili dílo zkázy.

EKONOMIKA: Zákon zvýší požadavky na výpalné

24.9.2009
V období úsporných opatření schválila sněmovna ve spěchu, bez větší rozpravy rozporuplnou novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.... více

Zákon bývá již dnes časově nepřekonatelnou překážkou pro nové stavby.

GLOSA: Propad průmyslu

13.8.2009
Není nutné, aby všichni občané byli fundovanými ekonomy. Do očí bije fakt, že v celém národním hospodářství se tragicky projevuje především propad... více

Je v této tíživé situaci potřebné ministerstvo průmyslu a obchodu?

EKOLOGIE: Volební propadák zelených frakcí

11.6.2009
Fundamentální a vychytralý předseda Strany zelených se opět zviditelnil. Tak jako vždy opět negativně. Nasměrovaný program k volbám do evropského... více

Nevybíravý nátlak zelených na předchozí vládu se bude napravovat mnoho let.

POLITIKA: Nová vláda - mnoho povyku pro nic

8.5.2009
Osobně se domnívám, že pro většinu občanů nebyly tyto (ne)politické hrátky středem pozornosti. Navíc šlo jednoznačně o zcela neznámá jména... více

Všechna naše media se soustředila na sestavování dočasné úřednické vlády.

EKOLOGIE: Pomohou miliardové dotace?

27.4.2009
Hodně se diskutuje o (ne)přijímání žádostí na dotace k zateplování domů a výměně kotlů na biomasu. Z dotačních titulů jsou nejvíce problematické... více

V součtu globálních emisí je zcela jedno, ze které části světa budou exhalace vypouštěny.

POLITIKA: Skončí ministr životního prostředí?

31.3.2009
Totální chybou při vzniku Topolánkovy vládní koalice bylo spojení se zelenými. Rozhádaná družina mnoha názorů, spojená touhou po moci a mnoha... více

Bursík významným způsobem poškodil stát i občany.

EKOLOGIE: Kdo bude hradit ekonomické škody?

13.3.2009
Velký a ideologický bojovník proti objektivně dosud všeobecně vědecky neprokázanému globálnímu oteplování alias klimatickým změnám, ministr Bursík... více

Strana zelených dokáže využít všech prostředků k prosazení vlastní ideologie.

EKOLOGIE: Nešlo o puč v koaliční vládě

23.2.2009
Některá media polemizují s tím, že za neschválením předložené novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v Parlamentu byla snaha shodit... více

Jaderná elektrárna má málo významný vliv na životní prostředí.

EKOLOGIE: Klimaticko enegetický balíček je velký omyl

6.2.2009
„Tak nám v Bruselu, paní Müllerová, odsouhlasili ´energetický klimatický balíček´,“ pravil Josef Švejk. „Budeme muset moc šetřit.“ více

Europoslanci bez velkého přemýšlení odhlasovali politicko ideologický dokument.

ENERGETIKA: Předsednictví ČR v EU s otazníkem

15.1.2009
Premiér Mirek Topolánek prohlásil jako jednu z hlavních priorit českého předsednictví v Evropské unii energetickou bezpečnost. Nemohu než... více

I za současné plynové krize zelení odmítají jádro a prosazují plynové elektrárny!

GLOSA: Nebožtíci nepřejí EU

31.12.2008
Česká republika se stala signatářem Evropské unie při plnění klimatického balíčku. Vedle zcela nejasných a otazníkových přínosů projektu k ochraně... více

K zajímavé situaci dojde na poslední cestě nebožtíků při kremaci.

POLITIKA: Nová pravicová strana je zřejmě nutná

13.12.2008
Letošní krajské a senátní volby opět potvrdily všeobecně známou, neřešenou a letitou skutečnost, které se každý vyhýbá. Jako téma, kde o jde o horký... více

Rozhodně by mohla přinést oživení na naší nudné a šedivé politické scéně.

GLOSA: Změní se zelení?

7.11.2008
V celém tom politickém marasmu může být dobrým znamením pro stát i občany podzimní volební propad Strany zelených. Jejich nucené spojení v... více

Přinese volební propad zelených změnu politického myšlení?

POLITIKA: Nevolte zelené, škodí nám všem

15.10.2008
Nebudu se zmiňovat o známých negativních národohospodářských dopadech působení Strany zelených při prosazování biopaliv, kamionové dopravě,... více

Llze doporučit všem našim rozumným občanům, aby nevolili zástupce Strany zelených.

EKOLOGIE: Zelení – škůdci státu

15.9.2008
Veškerá dnešní činnost zelených, jejich veskrze nelogické požadavky spojené s tvrdým vydíráním současné vlády, to vše je ve svém důsledku zaplaceno z... více

Nejsou kampaně zelených sponzorovány plynárenskými koncerny?

EKOLOGIE: Státně důležité stavby je třeba posuzovat komplexně

7.8.2008
Mluví se o ní již řadu let, byla předmětem jednání dvou vlád, a přesto je její realizace, jak se zdá, v nedohlednu. Příčinou je několik faktorů.... více

Výstavba dálnice D3 rozvířila v poslední době opět hladinu zájmu veřejnosti.

EKONOMIKA: Energetika nesmí být předmětem politického vydírání

29.7.2008
Na posledním jednání vlády 23.7. byl poslanecký návrh novely zákona o hospodaření energií s předpokládanými politickými argumenty odmítnut. Účelem... více

Po roce 2012 bychom se mohli stát dovozcem mnohem dražší elektřiny.

ENERGETIKA: Nové pitomosti zelených

22.5.2008
Na pražské energetické burze se dostala cena elektřiny za jednu megawatthodinu pro rok 2009 na hodnotu 70 eur. Znamená to, že došlo ke zdražení až o... více

Návrh energetická politiky MŽP je zásadní velký omyl.

EKOLOGIE: Velký guru promluvil

2.5.2008
O projektu biopaliv bylo popsáno mnoho papíru. Původní předpoklady o snižování skleníkových plynů a omezení závislosti na ropě se nepotvrdily. Na... více

Šéf všech našich zelených marně obhajoval jednu z nedomyšlených směrnic EU.

EKOLOGIE: Pomozme zeleným zachránit Zemi

17.3.2008
Pochybuji o možné dohodě energetického balíčku v zemích EU. Zatím je prosazován některými technicky méně znalými, většinou populistickými politiky. V... více

Z mnoha populistických návrhů k záchraně Země, poukazuji na dvě další možnosti.

GLOSA: Politika nepřináší jenom stresy

5.3.2008
Utichly mediální komentáře, rozebírající slovník předsedy zelených označujícího jednu jejich členku za „krávu“. Další zástupkyně pak následně... více

Pro ty, kteří neřijí v potřebném nadhledu, doporučuji podívat se na věc s trochou humoru.

EKOLOGIE: Negativní důsledky politiky zelených

20.2.2008
Strana zelených, přes mnoho vlastních vnitřních sporů, bude mít i v příštích volbách zajištěnou podporu mladé generace ohlupovanou již několik let... více

Dva příklady negativních důsledků politiky zelených

EKOLOGIE: Zastavme šílenství Evropské komise

28.1.2008
Posledním výkřikem Evropské komise je předložení návrhu energetického balíčku členským státům na radikální snížení emisí skleníkových plynů o 20... více

EU chrlí nedomyšlené a většinou nereálné směrnice, se kterými si řada zemí neví rady.

EKOLOGIE: Turistická konference na Bali

19.12.2007
Dlouhodobé splnění závazku pro vyspělé státy by znamenalo nepředstavitelně vysoké ekonomické náklady, přičemž nikdo dnes nemůže zaručit alespoň... více

Konferenci o klimatických změnách na Bali provázela nesourodá výměna názorů 190 zemí.

SPOLEČNOST: Zneužití ekologie fundamentalisty a Stranou zelených

8.12.2007
V mnoha obecně známých kauzách i za zahraniční jidášské peníze zneužívají ekologii pouze jako zástupný problém pro prosazení svých falešných... více

Malá rozvahu o současném a falešném pojetí ochrany přírody.

ENERGETIKA: Neserióznost v našem parlamentu

29.10.2007
Nedávný článek otištěný v Právu „Energetický Kocourkov“ vyvolal adekvátní debatu koaličních i opozičních poslanců Parlamentu. Předmětem článku byla... více

V období 3-4 let přestaneme elektřinu vyvážet. Naopak ji budeme za vysoké ceny dovážet.

EKOLOGIE: Zelení jsou dočasně nezničitelní

18.10.2007
Jako příklad jejich demagogie poslouží pasáž z vládou přijaté Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2006. Uvádí se zde, že naše ovzduší je zatíženo... více

Osvícený Bursík prohlašuje, že připravuje nový zákon, kde pod sankcemi zakáže topit uhlím.

EKOLOGIE: Zelení úspěšně blokují dálnice a další stavby

4.10.2007
Připomínám, že více jak tři roky trvalo, než již před lety zaniklé Kužvartovo Ministerstvo životního prostředí vydalo nezbytnou výjimku ze zákona na... více

Ministerstvo dopravy zvažuje žaloby na ekologická sdružení o náhrady ekonomických škod.

EKOLOGIE: Další demagogická pomsta zelených

17.9.2007
V našem státě je vše možné. O politické slušnosti se novodobým a náhodně zvoleným prominentům ani nezdá. Jinak by nebylo možné, aby nějaký Bursík... více

Ekonomické nesmysly spojené s energetickou politikou jsou negativní vizitkou zelených.

EKOLOGIE: OZE nejsou ekologické

21.8.2007
Minulý týden ohlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu posílení rozpočtu dotačního programu na využívání obnovitelných zdrojů energie včetně úspor o... více

Celosvětové využívání obnovitelných zdrojů energie není ekologické.

EKOLOGIE: Chapadla 2 - Výpalné

3.7.2007
Dovoluji si čtenářům předložit k zamyšlení i k pozornosti pokračování článku Chapadla. Co nejširší okruh lidí je nutné upozorňovat na řadu... více

O špatných zákonech jdoucích nad rámec směrnic Evropské unie se hovoří již řadu let.

EKOLOGIE: Chapadla

16.6.2007
Ke stoupajícímu diktátu ekoterorismu v ČR nesmíme dále nečinně přihlížet. Opravdovým neštěstím bylo zvolení šesti bezvýznamných zástupců Strany... více

Chapadlům narůstajícího fundamentalizmu a ekoterorismu se musíme bránit.