1.10.2023 | Svátek má Igor


Jan Kovanic

Jan Kovanic

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír v Jeruzalémě

12.12.2006
Je neděle a večer letíme linkou LY521 zpátky do Prahy. Letadlo odlétá ve 21:10, na letišti musíme být čtyři hodiny předem, tedy v 17:00. Proto pro... více

Debužírovali jsme v palestinské hospůdce uprostřed křesťanské čtvrti, u zdi starého špitálu.

MEJLEM: Vzhůru na Měsíc, na Mars a k Mrakům Magellanovým!

7.12.2006
S knihou Zapomeňte na Mars jsme se na stránkách Sardenu setkali několikrát, společně s novými plány NASA pro cesty k Rudé planetě, vám, přinášíme... více

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír na Kikar Zion

7.12.2006
Vracíme se do Jeruzaléma silnicí, která se vine kolem vádí, na jehož dně jsou dosud patrny usazeniny po nedávných deštích. Všímám si zdechliny oslíka... více

Vjíždíme do tunelu pod hradbou pahorků. Na jeho druhém konci je už Jeruzalém.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír u Mrtvého moře

5.12.2006
Přijíždíme na nejzazší sever Mrtvého moře, těsně pod zlom jeho břehu směrem k východu, kde se nachází jedno z vyznačených koupališť. Zaplatili jsme... více

I na téhle pláži mají plavčíci svá stanoviště. Ačkoliv utopit se lze jen se značnou námahou.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír v Kumránu

23.11.2006
Drandíme si to k jihu, vlevo uzavřeni tmavě modrou hladinou Mrtvého moře, vpravo zelenými háji a poli. Řidič našeho autobusu Boaz identifikuje... více

Spisovatelé se něčím museli živit už před 2.000 lety.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Pravda musí zvítězit nad lží

16.11.2006
Před osmi lety* padl komunistický režim v Československu. Jeho pád byl rychlý a náhlý. Na začátku listopadu 1989 se mi dostala do rukou knížka... více

Ani 17 let po revoluci nevznikl morální tribunál nad zločinným komunistickým systémem.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Další vítězství sociku?

14.11.2006
Tak nám Billa kupuje Delvitu. Je zajímavé, kolik kolegů komentátorů hořekuje. Dovolte mi taky si zahořekovat. Pročpak Billa vyhrává? více

Tak nám Billa kupuje Delvitu. Dovolte mi taky si zahořekovat.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Jakou cenu má energetická nezávislost ČR?

9.11.2006
Na tuto otázku hledalo odpověď pravidelné Fórum Hospodářských novin, které se 1. listopadu 2006 konalo v hotelu Jalta. V diskusi moderované... více

Nejdůležitější je ochrana životního prostředí a prolomení těžebních limitů.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Praha lovená s otevřenýma očima

7.11.2006
Už potřetí vrhla Ivana Mudrová svou síť do vod matky měst, aby nás seznámila s jejími přehlíženými památkami. S uličkami a průchody, kostely a... více

Opět vrhla Ivana Mudrová síť do vod matky měst, aby nás seznámila s přehlíženými památkami.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír bazaru

3.11.2006
Jsou čtyři hodiny odpoledne a jsme už ve svém jeruzalémském hotelu. Právě nám skončila organizovaná část zájezdu. Ale na zalezení do postele je ještě... více

V hotelové recepci v Tiberias měli krásné tyrkysy jen za dvacet dolarů. A tady chtěli 180!

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír menory

31.10.2006
Přiblížilo se poledne a tu je zvyk obědvat. Autobus nás odváží od Jaffské brány k jihu a pak k východu, na další kopečky jeruzalémské. Říká se tady... více

Vysvětlení Tóry v jedné větě.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír Citadely

25.10.2006
Procházíme Siónskou branou do Starého města. Většina bran je tu postavena velice mazaně, totiž tak, že se průchod v nich lomí do pravého úhlu. Pokud... více

Rozložitá Citadela, která chrání přístup do Jeruzaléma od západu.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír krále Davida

19.10.2006
Autobus od Hnojné brány odjel jen několik set metrů, a jsme tady. Na hoře Sión. Jde opět o velice památné místo. Tak památné, že pro samé památky na... více

V bývalé křižácké kapli je dnes podle jiné tradice zřízena hrobka krále Davida.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč je podpora KSČM menšinové vládě nepřijatelná

17.10.2006
Předseda ČSSD Jiří Paroubek popřel v pondělí svoje nedělní slova, která pronesl před tři čtvrtě miliónem voličů. V pořadu Václava Moravce na ČT1... více

Uměle vytvářený a fanatický antikomunismus škodlivě narušuje soudržnost společnosti a rozděluje ji?

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír u Zdi

12.10.2006
Přicházíme podruhé na náměstí u Západní zdi. Dnes jenom projdeme. Ráno jsme vyjeli z Netanje, večer už se sklání, ale ještě nejsme ubytovaní. Takže... více

Její kamení voní zvláštně, jakoby kouřem. Úplně jako rostlá skála někde pod Kozákovem.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Sudeťácká pohádka pokračuje

3.10.2006
Dne 9. května 2006, právě k výročí našeho vítězství ve 2. světové válce, uveřejnil český týdeník Týden poněkud nešťastně článek "Nenápadný půvab... více

Zatímco Evropa hořela a národy na frontách krvácely, užívali si Češi v Protektorátu relativní klid.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír hřbitovů

29.9.2006
Jedeme z Památníku Jména, Jad Vašem, do starého Jeruzaléma. Přemýšlím přitom, proč na něco tak strašného, jako bylo šoa, Židé vlastně vzpomínají. Oni... více

Pod Horu Oliv, do Jóšáfatova údolí se nechávají už tři tisíce let pohřbívat Židé v naději na vzkříšení.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír Jad Vašem

26.9.2006
První zastávka, kterou jsme na kraji nového Jeruzaléma učinili, byla v památníku Jad Vašem. (Yad Vashem). Tak pravil Hospodin v proroctví Izaiáše... více

Je to nepěkné. Tedy velice neestetické. Ale hrozně pravdivé. Model hrůzy, vzorek smrti ...

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír u Latrunu

21.9.2006
Jsou před námi poslední čtyři dny naší zázračné izraelské dovolené. Je čtvrtek 4. května a čeká nás přesun do Jeruzaléma. Není od přímořské Netanje... více

Každý rok dostane každý školák od národní nadace sazeničku stromku, kterou vysadí na kraji pouště.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír svobody

19.9.2006
Večer skončil v Netanji i celém Izraeli den smutných vzpomínek na padlé vojáky a začal svátek radostný - Jom HaAcmaut. Neboli Den nezávislosti. I... více

K čemu by byl trávník, kdyby se na něm nedalo sedět? A k čemu svoboda, kdyby se jí nemohlo užívat?

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír na pláži

14.9.2006
Pro české turisty se v Netanji pohostinně otevírá obchod s diamanty, aby jim umožnil exkurzi. Několik členů naší výpravy sem zašlo, zlákáno letáčky v... více

Krásné táhlé vlny na mělčině burácivě zaplavují člověka k pasu, k prsům a občas i po ramena.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír na Jom HaZikaron

12.9.2006
V pondělí 1. máje 2006 v osm hodin večer zaduly v Netanji sirény. Sirény zazněly po celé izraelské zemi. Nezačala tentokrát žádná válka, to jenom... více

Izraelci nezapomínají na své padlé vojáky. Také proto je v Izraeli mír.

REPORTÁŽ: Parcon 2006 - Jak se mi líbilo v Neratovicích

8.9.2006
Do třetice všeho dobrého přinášíme rozkošné, jemně ironizující a nadnesené, nadmíru pozitivní hodnocení letošního Parconu v Neratovicích. Honza... více

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír v Netanji

31.8.2006
Na závěr náročné neděle konečně přijíždíme do města Netanja (Netanya), kde máme strávit další tři dny bez organizovaného programu. Těšíme se zejména... více

Ten trhovec anglicky neuměl. A my zase neovládáme hebrejštinu.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír v Cesarei

29.8.2006
Z Haify jedeme na jih po Via Maris (tedy zhruba místy, kudy tato římská cesta vedla), ke své další zastávce jen asi třicet kilometrů. Což byl svého... více

Přistávaly tu lodě, i když zde žádný přístav nefungoval.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír v Haifě

24.8.2006
Středozemní moře tvoří v Izraeli jediný pořádný záliv. Na jeho severním okraji leží starověký přístav Akko (Acra), na jižním pak třetí největší město... více

Tady někde žil prorok Eliáš. V míru se tu dnes setkávají baháisté i karmelitáni, Židé i muslimové.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír pod Táborem

22.8.2006
Nastala neděle a s ní přesun našeho turistického zájezdu do přímořského města Netanja (Netanya). Cestou nás čeká ještě několik zastávek. Zastávka... více

Originální Tabor vypadá spíše jako hora Říp. I na jeho vrcholu se tyčí jakási kaplička.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Syndrom vařené žáby

21.8.2006
Vypadá to, že jsme si znovu pozvolna zvykli, a že nám zločinná ideologie komunismu už nesmrdí. Proto k výročí 21. 8. 1969 opakuji jeden ze svých... více

Vypadá to, že jsme si znovu pozvolna zvykli, a že nám zločinná ideologie komunismu už nesmrdí.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír šabatu

15.8.2006
Šabat v Tiberias a okolí začal západem slunce, tak, jako začíná podle židovského kalendáře každý den. Tak tomu ostatně bývalo i podle staročeského... více

Šabat je fenomén, který jsem zažil, ale vysvětlit se ho neodvážím.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Svoboda zůstat naživu

10.8.2006
Poslední dobou se objevují nápady tu senátorů, tu poslanců, tu policejního prezidenta, tu ministra dopravy, že by se na našich dálnicích mohlo jezdit... více

Silniční zákon omezuje svobodu individua kvůli tomu, aby zůstala zachována svoboda ostatním.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Krátká zpráva z malé demonstrace

7.8.2006
Ve středu 2.8. 2006 proběhla v Praze malá trojdemonstrace na podporu Izraele. Naštěstí o ní informovala ČTK, takže o ní nemusím psát. Škoda, že ... více

Ve středu 2.8. 2006 proběhla v Praze malá trojdemonstrace na podporu Izraele.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír v Jardenitu

3.8.2006
Posledně jsem se tu divil: "Avšak zase mi něco vrtá hlavou. Pilobřich je přece rybou mořskou, jak se dostal do sladkovodního jezera?" Tak dostat se... více

Zde svatý Jan Křtitel křtil Ježíše. Totiž...

ŠAMANOVO DOUPĚ: Havlíček Borovský - Co se stavu učitelského týče

1.8.2006
Co se stavu učitelského týče, pokud od státu placen jest, nemůže se ovšem říci, že by kvůli němu tak značně přibývalo daní, neboť se ty vlády, o... více

Dokončení Havlíčkova sto padesát pět let aktuálního článku Proč jsem občanem?

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír na Kinneretu

31.7.2006
Tak to dopadne vždycky, když člověk propadne dojmu, že je znalec a nedá si pozor na ta cizinecká slovíčka... více

Padají sem větry z hor a vyvěrají tu i podvodní termické prameny. Pak rozbouřenou hladinu utiší jen zázrak.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Havlíček Borovský - Proč jsem občanem?

29.7.2006
Nic na světě není tak obyčejného jako to, čemu říkáme nevidět pro oči, totiž že člověk obyčejně si nevšímá toho, v čem je, a nepozoruje nic z toho,... více

Ano, proč? Tento 155 let starý článek je nehorázně současný.

ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír v Kafarnau

25.7.2006
Ze Safedu se vezeme po novém kusu dálnice přes nejvyšší most v Izraeli směrem ke Kinneretu. Možná jsem to měl napsat dřív, ale než dojedeme k tomuto... více

V Izraeli je všechno jinak - proto snad nebude vadit ani zasvěcencům, že o něm píšu podle svého.