24.5.2022 | Svátek má Jana


Jan Beneš

Jan Beneš

SPOLEČNOST: Závazek vyplývající z vraždy Milady Horákové

27.6.2006
Dnes vzpomínáme doktorky Milady Horákové, nejvýraznější z obětí režimu nelegálního a zavržení hodného. Za presidentování "prvního dělnického... více

Mezi nacistickými zločiny není žádný, kterého by se nedopustili rovněž komunisté.

DOPRAVA: Ó my se máme

20.6.2006
Ema má mámu, máma má mísu masa, ó my se máme. Ulpělo mi z časů mateřské školky a vybavuje se, tedy jak se máme, případně ó my se máme, vždy znovu a... více

Vybavilo se mi to naposledy při pajánech zaznívajících, pokud jde o nový silniční zákon.

SPOLEČNOST: Taková příhoda

19.6.2006
Úplně prvého střetnutí s touto realitou, a to doslova na vlastní kůži, se mi dostalo, když jsem v listopadu 1989 po dvaceti létech a dvaceti dnech... více

Funguje-li vláda způsobem, že nikdo není za nic odpovědný, proč by mělo cosi fungovat jinak v supermarketu?

MÉDIA: Bullshit aneb To koukám!

30.5.2006
Slovo použité v titulku jest ve slovníku (College Dictionary) jazyka anglického hned za bull´s-eye, což je výraz pro jistý druh terčů, případně lodní... více

MF Plus zůstal hezky kultovním svazáckým periodikem. Aneb starým sýrem v novém balení.

SPOLEČNOST: Žádní agenti nikdy nebyli!

24.5.2006
Já si myslím, že snaha našich bývalých budovatelů lepšího příští (taktéž předvoje dělnické třídy a lidí zvláštního ražení, ne-li přímo ražby) o... více

Těch osmdesát schůzek s estébáky, to byla prostě jen taková setkání lidiček, co se na sebe rádi dívají.

SPOLEČNOST: Pohlavek

22.5.2006
Tedy, především mne udivuje, že kromě TV Prima naši novináři už nemají ve svém vokabuláři tohle slovo. Neb to, čeho se dostalo panu doktoru Rathovi... více

Kolik prostředků doktoru Mackovi po oné (jedné z mnoha) dobře promyšlené sprostotě doktora Ratha zůstalo?

POLITIKA: Zelená se zelená

19.5.2006
Ta písnička arciť byla o tom, že jistá dívka se červená a červená, když jí hladím ramena, ale tu barvu jsme zaměňovali za zelenou, neb dívce bylo z... více

Zelená se v našich předvolebních prognosách i pro zelené, což nám slibuje, soudím, nejvýše opět tak zvaně sežrat hada.

HISTORIE: Nestojí to za vzpomínku?

18.5.2006
Od okamžiku vypuknutí první světové války, Itálie, člen Trojspolku, vyjednávala s Rakousko-Uherskem (respektive jen Rakouskem, Uher se to s výjimkou... více

Silnice za Bohinjskou Bistrickou končí parkovištěm u vodopádů, kam jsem šplhával, ale dnes už se mi do těch 1440 schodů nechce.

PRÁVO: Nauka o rovnováze pevných těles

17.5.2006
Titulek možná nebude mnohému čtenáři připadat vztažný k obsahu, ale autoru takový připadá a na něm v tomto případě sejde. více

Poroty, dle Havlíčkova případu soudě, zřejmě existovaly již i za Bachova absolutismu.

SPOLEČNOST: Jedno (komunistické) tajemství

15.5.2006
Dozvídám se, sdělují předvolební plakáty našich komunistů, že už nejsou předvojem dělnické třídy, ba dokonce ani už nemají nic společného s „lidem“... více

Plakát KSČM hlásající, že komunisté mají řešení, zas kdosi na Dobříši doplnil jeho náznakem.

GLOSA: Skončil s vychcaností?

12.5.2006
Taktéž by to bylo možno klasifikovat jako praktickou ukázku sepětí osobnosti s hlásanými ideály. Tedy ad vocem pravdy a lásky vždy zásadně... více

Rada KPV rozhodla na svém zasedání dne 10. května, že Václav Havel není a nikdy už nebude mezi mukly vítán.

PRÁVO: Komu dát výpověď?

27.4.2006
V této zemi se to nepraktikuje, přinejmenším u bytů ne a bohužel ani leckde jinde. Nájemník je rád, že bydlí a rozmyslí si dávat výpověď z bytu.... více

Jak dát byrokratické a zlomyslné opruzenosti výpověď?

SPOLEČNOST: Takže kudy?

25.4.2006
„Ve dne žral a v noci krad – sociální demokrat.“ Taktéž ve versi „kudy chodil – tudy krad“… atd.; tyto vřele, ba přímo od srdce znějící slogany... více

Ano, po roce 1945 měli jsme řízenou demokracii, cosi, co se pokoušel za tak zvané druhé republiky zavést už Rudolf Beran.

PRÁVO: Spravedlnost je základem státu

24.4.2006
Dne 21. dubna L.P. 2006 skončilo pravomocně téměř pětileté skrutinium kapitána Hučína (naše media, pokud ho uvádějí, dodávají tam bývalého, ale... více

Čím bude odškodněn kapitán Hučín? Státní zástupkyně, která ho původně žalovala, byla povýšena do funkce zástupkyně krajské.

SPOLEČNOST: Vstali noví kádrováci!

17.4.2006
Tak to tu zase máme. Někdo skrytý pod tajemným titulem "organizátoři" se omlouvá „všem“, kdo údajně byli nepříjemně překvapeni. Asi dělníci, rolníci... více

aneb Hlavní správa tiskového dozoru?

SPOLEČNOST: Mnoho, ale nikoli mnohé

10.4.2006
Podle zásady římského práva, jehož jsme bývali až do února vulgo vítězného dědicové, jest zákon vyjádřením obecné vůle a právo pak jeho spravedlivým... více

Případ kapitána Hučína jest kabinetní ukázkou toho, že kontinuita legality komunistické dosud poznamenává naši justici.

SPOLEČNOST: Když zlá vůle s nedostatkem erudice se mísí

27.3.2006
Co je to být komunistou? Vyznačuje se to hlavně tím, jako celý marx-leninismus, že se jeho hlasatelé zásadně nenechávají nikdy a nijak pomýlit... více

Nevím, jak by si soudruh Petr Uhl opatřoval svůj chleba s máslem, tedy jakými kvalifikacemi se pyšní, kromě toho, že je bolševikem.

POVÍDKA: Ten Belgičan

29.12.2005
Na jméno si už pochopitelně nevzpomenu. Dokonce si na něj nevzpomíná ani moje žena, která si jinak pamatuje všecko jako slon. více

Patřil do plejády lidí, kteří se přehnali naším životem na podzim roku 1968...

SPOLEČNOST: Když se zaujatost se zlou vůlí snoubí

29.11.2005
Za zlé mi to mívala moje žena. To když na nějaké té americké party, či picnicu, mírně jsem mrazil náladu přítomných přípitkem na všechny, kdož se... více

Petr Uhl rozhodnutí nezávislého soudce zpochybňuje a svými plky dává myslím najevo mentálno značně zasmrádlé, zavilé a zlou vůlí ovládané. Prostě bolševické.