8.12.2021 | Svátek má Květoslava


Astro.cz

František Martinek

ASTRO: Je Vesta trpasličí planetou?

21.12.2011
Planetka Vesta byla objevena zhruba před dvěma stovkami roků, kdy byla pozorovatelná jako nejasný rozmazaný objekt a byla považována za poněkud větší... více

Kosmická sonda Dawn možná objevila novou planetu.

ASTRO: Záhada skryté hmoty se prohlubuje

8.11.2011
Naše Galaxie, podobně jako všechny ostatní galaxie ve vesmíru, obsahuje mj. podivnou substanci, označovanou termínem skrytá hmota. Tato hmota je... více

O povaze skryté hmoty toho nyní víme méně než předtím.

ASTRO: Může být na Plutu podpovrchový oceán?

11.10.2011
Pluto může pod ledovým povrchem ukrývat oceán kapalné vody. Pravděpodobně i další tělesa v mrazivých oblastech naší Sluneční soustavy mohou rovněž... více

Oceány, které by mohly poskytovat vhodné podmínky pro život?

ASTRO: Měla Země více měsíců?

24.8.2011
Rozsáhlá hornatá oblast na odvrácené straně Měsíce může být pozůstatkem dávné kolize s menším bratrem našeho souputníka. Vyplývá to z nové studie,... více

Rozdíly mezi přivrácenou a odvrácenou stranou Měsíce byly dlouhou dobu záhadou.

ASTRO: Podivná cizí planetární soustava

14.7.2011
Pokud se to potvrdí, bude se jednat o příklad velmi neobvyklého planetárního systému existujícího kolem dvojhvězdy (planety obíhají kolem dvou... více

Dvě obří planety obíhají kolem kompaktního binárního systému.

ASTRO: Nejasnosti ve vzniku Sluneční soustavy

2.7.2011
Získaná data odhalila rozdíly mezi Sluncem a planetami, pokud se týká přítomnosti kyslíku a dusíku, což jsou dva nejhojnější prvky v naší Sluneční... více

Výsledky analýzy části vzorků, které na Zemi dopravila sonda Genesis.

ASTRO: Jak Jupiter okradl planetu Mars

11.6.2011
Astronomy dlouho trápila otázka, proč má Mars pouze poloviční rozměr v porovnání se Zemí a proč má pouze desetkrát menší hmotnost. Protože sousední... více

Proč má Mars poloviční rozměr oproti Zemi a pouze desetkrát menší hmotnost..

ASTRO: Dočká se realizace skákadlo pro kometu?

23.5.2011
Hlavním vedoucím projektu je astronomka Jessica Sunshine z University of Maryland. Členy týmu jsou i další vědečtí pracovníci univerzity včetně... více

Z návrhů sond k výzkumu těles Sluneční soustavy byla vybrána i mise Comet Hopper.

ASTRO: Znovuzrození hvězdy ze dvou umírajících

13.5.2011
Bílí trpaslíci jsou ve skutečnosti již mrtvé hvězdy (resp. hvězdy v závěrečném stadiu vývoje), jejichž hmotnost odpovídající přibližně hmotnosti... více

Když dojde ke sloučení bílých trpaslíků, nastane v podstatě jejich znovuzrození.

ASTRO: První hvězdy ve vesmíru nebyly osamělé

2.3.2011
První hvězdy, které vznikaly v mladém vesmíru, nebyly osamocené (solitérní), jak se původně předpokládalo. Dokládá to objev učiněný v rámci... více

Astrofyzikové využili nejnovější počítačové simulace k modelování vzniku prvních hvězd.

ASTRO: Kepler-11, planetární soustava s šesti planetami

17.2.2011
Objevené exoplanety vyžadují další následná pozorování, aby bylo možné ověřit, zda se skutečně jedná o planety. Kosmická observatoř Kepler také... více

Astronomická družice Kepler objevila první kandidáty na exoplanety velikosti Země.

ASTRO: Kde jsou sourozenci Slunce?

14.12.2010
Existuje spousta důkazů, že ani Slunce nebylo výjimkou. Nejprve byl materiál, z kterého se zrodila Sluneční soustava, obohacen materiálem z výbuchu... více

Většina hvězd se zrodila jako součást hvězdokupy, nikoliv jako osamocení jedinci.

ASTRO: Jak vznikl Phobos, měsíc planety Mars?

22.10.2010
Phobos, měsíc planety Mars, byl možná vytržen z mateřské planety při mohutném impaktu, nebo se zformoval z úlomků mnohem většího měsíce, který byl... více

Pozorování sondy Mars Express by mohlo zcela změnit současnou představu.

ASTRO: Nová planetární soustava

3.9.2010
Astronomům se podařilo pomocí nejdokonalejšího přístroje HARPS na dalekohledu ESO objevit planetární soustavu obsahující přinejmenším 5 planet,... více

Planetární soustava kolem hvězdy HD 10180 je unikátní hned v několika ohledech.

ASTRO: Jezera na Titanu mění svoji hloubku

21.7.2010
Na Zemi kolísá úroveň hladiny jezer v důsledku sezónních a dlouhoperiodických klimatických změn, jako jsou například srážky, vypařování či odtok a... více

Titan je jediným místem, kde existuje obdoba známého ´koloběhu vody v přírodě´.

ASTRO: New Horizons v půli cesty k Plutu

2.7.2010
Letící vesmírem rychlostí téměř 1,5 miliónu km za den překonala sonda NASA s názvem New Horizons (start 19. 1. 2006) již polovinu své cesty k Plutu -... více

Naše sonda se nachází velmi daleko v exotickém prostředí, uprostřed prázdnoty.

ASTRO: Hvězda pojídající svoji planetu

26.6.2010
K smrti odsouzené těleso je postupně pojídáno svojí mateřskou hvězdou. Vyplývá to z pozorování uskutečněných novým přístrojem na palubě Hubblova... více

Pravděpodobně nejteplejší známá planeta v Mléčné dráze může mít před sebou krátký život.

ASTRO: Jupiter ztrácí svoji ozdobu

19.5.2010
Tyto velmi stabilní struktury jsou v atmosféře Jupiteru pozorovány již několik staletí. Konkrétně po obou stranách rovníku jsou zřetelně viditelné i... více

Jupiter ztratil jeden ze svých nápadných pruhů, který zmizel z jeho jižní polokoule.

ASTRO: Japonský robot bude kráčet po Měsíci?

14.5.2010
Tým konstruktérů je součástí konsorcia šesti malých firem, nazvaného Astro-Technology SOHLA (Space Oriented Higashiosaka Leading Association), které... více

Skupina japonských inženýrů a techniků zahájila přípravu dvounohého humanoidního robota.

ASTRO: Hnědý trpaslík a záhadný průvodce

19.4.2010
Pokud by naše dalekohledy byly mnohem výkonnější než dnes, astronomové by pozorovali objekty, které takřka odporují zdravému rozumu. Posledním... více

Jak velký musí být objekt, aby byl považován spíše za hnědého trpaslíka než za planetu?

ASTRO: Záhadný Saturnův měsíc Mimas

16.4.2010
Když kosmická sonda Cassini zjistila před několika lety pomocí svých přístrojů, že oblast v okolí jižního pólu měsíce Enceladus je značně teplejší... více

Neočekávaný a zvláštní charakter průběhu denních teplot objevený na malém vnitřním měsíci.

ASTRO: Na Jupiteru prší hélium

1.4.2010
Plynné hélium je na Zemi používáno k plnění balónů, pohybujících se "vzhůru". Uvnitř planety Jupiter jsou však tak nezvyklé podmínky, že podle... více

Současné výzkumy jsou v souladu s objevy sondy Galileo.

ASTRO: Zběsilý tanec dvojhvězdy

20.3.2010
Dvojhvězda se skládá ze dvou bílých trpaslíků. Jedná se již o vyhořelé hvězdy, které se dříve podobaly Slunci. Nyní obsahují velmi nahuštěné vrstvy... více

Dvě hvězdy oběhnou navzájem kolem sebe jednou za 5,4 minuty.

ASTRO: Člun k výzkumu jezer na Titanu

7.1.2010
Návrh sondy je zvažován NASA jako jeden z možných projektů v rámci programu Discovery, kam patří sondy levné, s krátkou dobou realizace a s vysokou... více

Navrhovaná mise by mohla provádět výzkum některého z jeho největších jezer.

ASTRO: Umírající hvězda ukazuje budoucí osud Slunce

26.12.2009
Jedná se o hvězdu Chí Cygni, která zvětšila svůj objem a stala se rudým obrem tak velkým, že v případě, pokud by se nacházela v naší Sluneční... více

Ve vzdálenosti 550 světelných roků od Země se hvězda podobná Slunci svíjí ve smrtelné křeči.

ASTRO: X-37B - raketoplán vojenského letectva USA

3.12.2009
Vojenské letectvo USA publikovalo nové snímky svého experimentálního raketoplánu X-37B, jehož vypuštění na oběžnou dráhu kolem Země je naplánováno na... více

X-37B je prototypem bezpilotního raketoplánu.

ASTRO: Sluneční plachetnice poplují vesmírem

20.11.2009
Japonsko plánuje vypuštění meziplanetární sluneční plachetnice s názvem Ikaros na květen roku 2010 (viz obrázek v úvodu článku). Společnost Planetary... více

Na rok 2010 jsou naplánovány zkušební starty dvou slunečních plachetnic.

ASTRO: HR 8799 - chaotická planetární soustava

13.11.2009
Ještě předtím, než se planety naší Sluneční soustavy usadily na stabilních kruhových oběžných drahách kolem Slunce, vrtěly se a strkaly do sebe jako... více

Obrovský oblak jemného prachu v okolí disku je velmi neobvyklý.

ASTRO: Vznik Měsíce - historie se opakovala?

16.10.2009
Vědci předpokládají, že dvě kamenná tělesa - jedno minimálně tak velké jako náš Měsíc a druhé zhruba velikosti planety Merkur - se srazila před... více

Astronomové získali důkazy kolize mezi dvěma vznikajícími planetami.

ASTRO: Proč se Země vzdaluje od Slunce?

9.7.2009
Pozorovatelé oblohy se tisíce let pokoušeli změřit vzdálenost Země od Slunce. Ve třetím století před Kristem patrně jako první hovořil o... více

Něco musí opravdu postrkovat Zemi dále od Slunce. Ale co?

ASTRO: Pod závojem oranžové mlhy IV

3.7.2009
Vědci předpokládají, že krátery na povrchu měsíce Titan, které jsou impaktního původu, jsou nejvhodnějším místem pro hledání stop života. Ralf... více

Možnosti života na tomto velmi studeném a vzdáleném tělese.

ASTRO: Pod závojem oranžové mlhy III

2.7.2009
Fotografie v oboru infračerveného záření, které pořídila sonda Cassini, ukazují jasný útvar o průměru 30 km, který má kruhovou strukturu. Fotografie... více

O sopkách na Titanu, o pozorovaných klimatických změnách a o objevu kapalného oceánu.

ASTRO: Pod závojem oranžové mlhy II

1.7.2009
Ve druhém pokračování si zrekapitulujeme některé poznatky o Titanu, získané americkou kosmickou sondou Cassini a přístroji na evropském modulu... více

Nejsledovanějším měsícem posledních let je Titan - měsíc planety Saturn.

ASTRO: Pod závojem oranžové mlhy I

30.6.2009
Oranžový závoj nad měsícem symbolicky poodhrnula kosmická sonda Cassini. Vědci tak spatřili první "záblesk" povrchu měsíce, na nějž, jak se někteří... více

Nejsledovanějším měsícem posledních let je Titan – měsíc planety Saturn.

ASTRO: Unikne Země srážce s Venuší?

19.6.2009
Tuto ilustraci poskytlo sdružení Nature Publishing group. Ukazuje, jak by v budoucnu mohla vypadat případná kolize Země s Venuší. Drobné... více

Astronomové jsou již dlouho schopni vypočítat pohyb planet s velmi vysokou přesností.

ASTRO: Nejvzdálenější objekt ve vesmíru

2.5.2009
Tento záblesk (Gamma-ray Burst, GRB – záblesk záření gama) pojmenovaný GRB 090423, byl zaregistrován družicí NASA s názvem SWIFT dne 23. dubna 2009 a... více

Velkolepá hvězdná exploze ve vzdálenosti více než 13 miliard světelných let.