22.1.2021 | Svátek má Slavomír


Daniela Kovářová

Daniela Kovářová

SPOLEČNOST: Mým konzervativním staromilcům

21.9.2017
Milí přátelé, nezoufejte. Navzdory veřejnému tlaku, který kolem sebe neustále pociťujete, máte právo na vlastní cestu ke štěstí. více

Navzdory veřejnému tlaku máte právo na vlastní cestu ke štěstí.

PRÁVO: Nové zákony děti neochrání

26.8.2017
Aby byl politik znovu zvolen, přijde mu vhod jakýkoliv argument, tím spíš, stříhá-li metr do voleb. Otrlý volič se možná už jen pousměje, byv... více

Zákonodárci regulují justici, ale populisticky a zbytečně. Soudy zatíží, dětem nepomohou.

JUSTICE: Pseudoproblémy se ženami

27.7.2017
České soudnictví diskriminuje ženy, prohlásil před několika dny ministr spravedlnosti, když si přečetl Výroční statistickou zprávu české justice za... více

České soudnictví diskriminuje ženy, prohlásil před několika dny ministr spravedlnosti.

ROZHOVOR: O nákaze lidí pracujících pro EU

24.7.2017
Z veřejných zdrojů v České republice lze vyčíst jen kusé informace a takřka všechny komentáře jsou subjektivní. Pokud vím, zákon „jen“ mění... více

Brusel si bude muset zvyknout, že o něčem si budou členské státy rozhodovat samy.

GLOSA: Což tak jít na Nejvyšší soud?

6.7.2017
Milá maminko, konečně by se Ti mohl splnit sen, že by se Tvá dcera stala soudkyní Nejvyššího soudu. Předseda této skvělé soudní instituce totiž... více

Milá maminko, konečně by se Ti mohl splnit sen, že by se Tvá dcera stala soudkyní Nejvyššího soudu.

POLITIKA: Že by stát vládl i rodině?

3.7.2017
Filozof Jean Jacques Rousseau kdysi napsal, že nejstarší přirozenou společností je rodina. V ní se člověk zrodí, ona jeho život nejvíce ovlivňuje a... více

Podívejme se, jak českou rodinu ovlivnily skupiny, jež naší zemi od konce roku 2013 vládnou.

SPOLEČNOST: O svatbě politika a návratu k tradicím

15.4.2017
Andrej Babiš se bude ženit. Po dvacetiletém soužití a dvou dětech si vezme svou přítelkyni Moniku za manželku. více

Směrnice EU ani zástupy skandujících sufražetek na tomto trendu mnoho nezmění.

SPOLEČNOST: Kdo má právo jinému rozmluvit sebevraždu

14.4.2017
Dvě dívky se chytnou za ruce a vykročí proti jedoucímu vlaku. Děsivá událost pro obě rodiny, strojvedoucího i kolemstojící. Bližší podrobnosti se... více

Dvě dívky se chytnou za ruce a vykročí proti jedoucímu vlaku...

PRÁVO: Děti manželské v. nemanželské

30.3.2017
Čas vše mění, a co platilo včera, dnes už platit nemusí. Byly doby, v nichž byla svobodná matka ostouzena a její potomci řádnou společností... více

Stát podporuje manželství, manželům však různými regulacemi komplikuje život.

GLOSA: Retroaktivní zmetky

29.3.2017
Co jsme se kdysi učili ve škole, je dnes už mnohdy překonané, což platí i o legislativě coby nejsložitější činnosti, jíž se absolvent práv může... více

Co jsme se kdysi učili ve škole, je dnes už mnohdy překonané, což platí i o legislativě.

PRÁVO: Cesty, jež ze šlamastyk nevedou

21.3.2017
Před několika dny jsme zjistili, že navzdory přísným zákonným opatřením nevýhodné půjčky nezmizely a věřitelé s dlužníky rychle nalezli triky, jak... více

Pochybená idea, že je třeba chránit jedince před ním samotným kvůli jeho vlastnímu dobru.

SPOLEČNOST: Čím zklidnit rozhádané rodiče

27.2.2017
Lidové noviny přinesly v pondělí v článku Německá metoda krotí spory o děti stručnou informaci o tzv. cochemské praxi a z textu na čtenáře zavanulo... více

Ve sporech o děti nikdy nejde jen o děti. A s tím ostatním se dá pracovat.

PRÁVO: Neorodina roku 2017

4.2.2017
Umělá inteligence zatím zajímala informatiky, spisovatele sci-fi a filmaře. První skupina sestavovala dětské hračky a šachové automaty, druhá... více

Umělá inteligence tiše překročila prahy našich domovů a my se divíme, kdo s námi sdílí domácnost.

SPOLEČNOST: Taková normální rodina

23.9.2016
Jeden by řekl, že diskuse na téma rodina v českém právu vyvolá nejen obrovský zájem odborníků různých odvětví, neboť rodina je pojem... více

Jde-li o rodinu, nejlepším modelem je milující manželský pár s dětmi.

PRÁVO: Krátkozraká bohulibost

9.9.2016
S pravidelností slunovratu se ve veřejném prostoru objevují alimenty jako téma právní, finanční, ale ponejvíce politické. více

S pravidelností slunovratu se objevují alimenty jako téma právní, finanční, ale ponejvíce politické.

PRÁVO: Střídavá péče únavně ulpívavá

8.8.2016
Podobna ročním obdobím se vrací co hlučný příbuzný, o němž jsme doufali, že nás už nenavštíví. A tak se v prvních srpnových dnech na přední příčky... více

S urputností hodnou důležitější věci se střídavá péče v médiích objevuje každých pár měsíců.

PRÁVO: Ústavní soud o rodině, nikoliv homosexuální

9.7.2016
V minulých dnech zveřejnil český Ústavní soud plenární nález ze 14. června, kterým pod spisovou značkou Pl ÚS 7/15 zrušil kontroverzní ustanovení §... více

Upřednostňování manželské formy soužití je podpořené aktuálním nálezem ÚS.

SPOLEČNOST: Jak přijímat cizince

1.6.2016
Nezáleží na tom, zda jde o uprchlíka, migranta, přítele nebo snoubence. Příchod nového člověka do rodiny (obce, města, pracoviště či země) podléhá... více

... a nezáleží na tom, zda jde o uprchlíka, migranta, přítele nebo snoubence.

PRÁVO: Smluvní desatero pro jednotlivce i partaje

15.4.2016
Aby bylo pádů na nos co nejméně, vymyslela příroda, společnost či Bůh nástroje, jež lze na obranu proti skutečnému životu a ve vlastním zájmu použít. více

Život kolem nás je přetěžký a jeden nikdy neví, co neblahého se mu přihodí.

PRÁVO: Vychovávat máme k samostatnosti

22.1.2016
Nefunkční rodiny a jejich patologické vztahy obvykle plní hlavní stránky novin, čekárny advokátních kanceláří i soudní síně, ačkoliv statisticky jde... více

Zcela mimo zájem čtenářů i odborníků pak zůstává analýza funkčních rodin a jejich současná podoba.

PRÁVO: Nemorální výživné a ti, kdo platí

13.1.2016
Rozejdou-li se rodiče, bývá dítko svěřeno rodiči s nižším příjmem (tedy matce), zatímco rodiči s příjmem vyšším (otci) náleží povinnost platit... více

Výživné na nezletilé děti spolehlivě vyvolá vášnivé diskuse mezi čtenáři.

SPOLEČNOST: Kvótami k další diskriminaci?

3.12.2015
Kvóty budou jednou prohlášeny slovem roku 2015, byť rozum velí udělit mu spíše cenu za antislovo. Podobně jako slibem nezarmoutíš, slibují kvóty... více

Při honu na diskriminační čarodějnici se ze silnějších stali slabší a z práva nespravedlnost.

PRÁVO: Opatrovničtí soudci nestíhají

30.11.2015
Vzájemné manželské povinnosti, které nový občanský zákoník podstatně rozšířil, dopadají jen na polovinu populace, jež své soužití formalizuje, a... více

Nářky nad rodinou v krizi provázejí lidskou civilizaci po staletí.

PRÁVO: Když dítě řekne NE...

14.11.2015
Hovořit o právech dětí je dnes moderní a velké kauzy opanující veřejný prostor zrcadlí postoje čtenářů, kteří v nich hledají vlastní rodičovské... více

Nejtěžší úkol má opatrovnický soudce. Musí rozhodnout podle nejlepšího zájmu dítěte.

PRÁVO: Komu vlastně patří naše děti?

10.10.2015
Kauza dětí Michalákových mohutně podporována zájmem médií řadu měsíců zvedá vlny veřejného mínění, až jí nejsou ušetřeni ani lidé, kteří kauze... více

Podívejme se na kauzu dětí Michalákových z několika možných úhlů.

ADVOKACIE: Advokát jako ranhojič

26.9.2015
Česká advokacie oslavila koncem září 25. výročí obnovení své samostatnosti, proto je na místě se ptát, zda a jak se za onu dobu změnilo poskytování... více

Proč na rozdíl od lékařů, kteří mají stále nad hlavou gloriolu, klesá prestiž této profese?

MIGRACE: Desatero otázek a vládních odpovědí

10.9.2015
Pravidelně se scházím se svými vládními kolegy a v diskusích vždy řešíme aktuální dění. Poslední setkání proběhlo minulou středu a jedním z témat, k... více

Sice se prchá před válkou, ale migruje se za sociálními dávkami.

PRÁVO: Sedmero městských legend o střídavé péči

19.6.2015
Žijeme ve zvláštní době. Člověku neznalému, který problematiku střídavé péče sleduje jen z médií, by se mohlo zdát, že není zásadnější právní... více

Rozličná seskupení tu otců a jindy matek dští síru na rozhodovací praxi Ústavního soudu...

PRÁVO: Zálohované výživné jako spása nebo trest?

17.6.2015
O problémech s výživným se hovoří dlouho. Jak je správně vypočítat, jak zohlednit individuální specifika rodičů i dítěte. více

Neplatit výživné je u nás stále zdrojem pýchy namísto opovržení.

PRÁVO: Manuál pro obviněné začátečníky

29.5.2015
Dnes probereme pojem, který mnoha prvoobviněným zůstává utajen. Nejdůležitější totiž není výběr nejdražšího obhájce nebo nalezení vhodných důkazů,... více

Nejdůležitější není výběr nejdražšího obhájce, ale správně zvolená taktika obhajoby.

SPOLEČNOST: K čemu je Obec spisovatelů

1.4.2015
Nedávno jsem se rozhodla, že moje nová kniha bude popisovat vyšetřování vraždy. A jak už to u žen bývá, až teď při psaní se ukazuje, že šlo o... více

K vydání letité knihy je třeba získat autorská práva, tedy souhlas autora či jeho dědiců.

SPOLEČNOST: Stát by měl zakázat úplně všechno

24.3.2015
Stát zakázal dětem prodávat ve škole cukrátka. Cukr je totiž nezdravý, jde na tloušťku a svádí malá neviňátka k domněnce, že život je sladký a... více

Oblasti zákazem dosud neupravené jsou pro stát obrovskou výzvou.

SPOLEČNOST: Norsko, Nýrsko, Nicota

6.3.2015
V jedné z pohádek mého dětství postupuje Nicota světem a kam vkročí, nastane tma, šeď, rozklad a smrt. více

V jedné z pohádek mého dětství postupuje Nicota světem a kam vkročí, nastane tma

PRÁVO: Tak smíme ty fracky uhodit, nebo ne?

30.1.2015
V poslední době není dne, kdy by se v hlavních zprávách nebo na titulních stránkách novin neobjevila některá z rodinných kauz. Tu Ústavní soud opět... více

V poslední době není dne, aby se ve zprávách neobjevila některá z rodinných kauz.

PRÁVO: O čem smí dítě samo rozhodnout

23.1.2015
V tomto období rodiče patnáctiletých dospívajících přemýšlejí, na jakou školu mají dát svým dětem požehnání. Toto zvažování se někde děje lehce a... více

V tomto období rodiče přemýšlejí, na jakou školu mají dát svým dětem požehnání.

PRÁVO: Střídavá péče jako noční můra

16.12.2014
Jen co se koncem září na pár dní vzdálím z republiky – patrně abych načerpala zásobu sil před letošním Pražským právnickým podzimem –, odehraje se na... více

V době, kdy jsem začínala s advokacií, nic jako střídavá péče neexistovalo.