18.2.2020 | Svátek má Gizela


Daniela Kovářová

Daniela Kovářová

PRÁVO: Za plné sexuální uspokojení žen

29.3.2014
Dobrý den, milé sestry, přítelkyně, kolegyně, vítám vás na ustavující schůzi Výboru za plné sexuální uspokojení žen. více

Tak jsme se konečně dočkaly, v polovině 21. století se konečně blýská na lepší časy.

POVÍDKA: Nenávist

1.3.2014
"Já ji nenávidím!" vykřikla Kristýna otci do obličeje. Její hezká tvářička byla deformována vztekem. Hleděl na ni a mlčel. Vzpomněl si na dobu, kdy v... více

"Já ji nenávidím!" vykřikla Kristýna otci do obličeje. Její hezká tvářička byla deformována vztekem.

PRÁVO: Mnoho kverulantů - státu smrt

24.1.2014
V posledních dnech mě zaujaly dvě zprávy, jejich podtext je velmi podobný. Zastupitelstvo obce rezignovalo pod náporem stížností jediného stěžovatele... více

Nějak jsme to přehnali s právy a nároky, a tak jich využívají i ti, co si žádné ohledy nezaslouží.

FEJETON: Jak se dělá štěstí

24.12.2013
"Dnes něco lehčího," řekne si autor, znaven technologickými postupy a pokusy přenést je slovy krásné literatury běžnému, leč náročnému čtenáři. Pak... více

"Každý má právo brát se o vlastní štěstí," čte autor z úvodu nového občanského zákoníku...

PRÁVO: Nejde jenom o adopce

5.12.2013
V posledních dnech rozvířila hladinu vod rodinného práva, již tak zpěněnou novým občanským zákoníkem, informace o dvojici mužů, vybavených odvahou,... více

Dva registrovaní partneři vyjádřili nesouhlas se zákazem adoptovat dítě.

SPOLEČNOST: Jak se dělá manželství

28.10.2013
Co je to manželství, ví každé malé dítě. Patrně proto se, jakmile dospěje, dnes manželství vyhýbá jako vesnici plné malomocných. Inu, současné... více

Co je to manželství, ví každé malé dítě. Patrně proto se mu, jakmile dospěje, dnes vyhýbá.

GLOSA: Těžký úděl svobody

22.10.2013
Uspokojili jsme hlad, neprší na nás, jedinců druhého i třetího pohlaví je venku spousta, předsudků nemajíce, a u každého stánku lze najít značkové... více

Svět je zmítán paradoxy a sami z rozmazlenosti nevíme, co chceme.

FEJETON: Jak se dělá konference

5.10.2013
Konference je událost, při níž zamkneme skupinu jinak svéprávným jedinců do větší místnosti, opatřené diskusním pultem, mikrofony a velkoplošnými... více

Konference je událost, při níž zamkneme skupinu jinak svéprávným jedinců do větší místnosti a...

PRÁVO: Zajímavé momenty rodinného práva

25.9.2013
Jaké vlastně je nové rodinné právo? Důvodová zpráva říká, že je nový občanský zákoník konstruuje na stávající právní úpravě, ale současně zmiňuje, že... více

Riziková místa v úpravě rodinného práva podle nového občanského zákoníku.

GLOSA: Veřejné popravy víc než presumpce neviny

23.9.2013
In dubio pro reo. Pravidlo, podle něhož dokud nejsi pravomocně odsouzen, je třeba tě považovat za nevinného, se nazývá presumpce neviny a nejde jen o... více

Jediný člověk nesmí být na pochybách, že jde o škůdce státu, kteří mají být zastřeleni před úsvitem u hřbitovní zdi.

FEJETON: Manuál pro výchovu vetřelce

21.9.2013
Plánujete děti? Zbavte se idylických představ, v nichž tito vetřelci sladce spí v kočárku nebo si potichu hrají. Vězte, že dítě je ve skutečnosti... více

Vězte, že dítě je ve skutečnosti zakuklený ďáblík, a hraje-li si potichu, jde o ticho před bouří.

PRÁVO: Otec biologický a matrikový

9.9.2013
Otcovství i mateřství bývá považováno za základní smysl života. Podívejme se společně na jeden skutečný případ, v němž objektivní okolnosti případu a... více

Jak soudy biologickému otci zabránily prakticky realizovat smysl otcovství.

KULTURA: Jak se dělá časopis

4.9.2013
Není nic lehčího než stvořit časopis, myslí si čtenář a představuje si, že jeho šéfredaktor počátkem roku určí téma každého čísla, aby se po zbytek... více

Není nic lehčího než stvořit časopis, myslí si čtenář.

FEJETON: Alimentární elementy

29.8.2013
"Dědo, podívej se, jak je ten náš premiér Nečas hubený!" "On už to, Jeníčku, není premiér. A hubený je proto, že má starosti." "A cožpak mu je... více

Dědo, podívej se, jak je ten náš premiér Nečas hubený!

GLOSA: Přiměřenost práva jako přežitek?

27.8.2013
Přiměřenost práva jako jeden ze znaků právního státu bývá vykládána jako korektiv zakazující zneužívání práva k jiným cílům než nezbytně nutným, tak... více

Přiměřenost práva je korektiv zakazující zneužívání práva k jiným cílům než nezbytně nutným.

POLITIKA: Jak se dělá právo

19.8.2013
Člověk obyčejný, to jest právem nedotčený, by na podobnou otázku nejspíš odvětil, že nepotřebuje znát odpovědi, neboť některé věci jsou i laikům... více

Kdo miluje klobásy, by možná radši neměl vědět, jak se skutečně připravují.

GLOSA: Nestačilo by desatero?

24.7.2013
S kolegy právníky se v posledních měsících při různých setkáních a mnoha příležitostech, odborných konferencích a kulatých stolech přeme o tom, co se... více

Co se stane po 1. lednu 2014, Tedy po dni, kdy začne platit nový občanský zákoník?

SPOLEČNOST: Proč nejsem feministkou

24.5.2013
Vezmeme-li v úvahu postavení žen, těžko najít dobu či místo ženě příznivější než právě tady a právě teď. Přesto se dnes obě pohlaví chovají, jako by... více

Těžko najít dobu či místo ženě příznivější než právě tady a právě teď.

JUSTICE: Zrušení paušální vyhlášky svět nespasí

9.5.2013
Na konci dubna směrem k veřejnosti opět promluvil Ústavní soud, když vyhověl návrhu jedenácti senátorů a zrušil "přísudkovou vyhlášku" Ministerstva... více

Na konci dubna směrem k veřejnosti opět promluvil Ústavní soud.

PRÁVO: Testem populace vstříc světlým zítřkům!

23.3.2013
Podle informací ministerstva vnitra u nás cizinky rodí malé cizince, jimž český muž souhlasným prohlášením opatří za mrzký peníz zdejší státní... více

U nás prý cizinky rodí malé cizince, jimž český muž opatří za mrzký peníz české občanství.

FEJETON: Volba – výhra – rozsudek, jak se to rýmuje

30.1.2013
Byla jednou jedna pohádková země. Lidé té země milovali demokracii a rádi chodili k volbám. Obyvatelstvo bojovalo čestně a opovrhovalo podpásovými,... více

Lidé té pohádkové země milovali demokracii a rádi chodili k volbám.

PRÁVO: Má rákoska místo v nové rodině?

17.12.2012
Matka, vychovávající dvě své, školou povinné děti téměř sama, si s výchovou nezdárného syna nevěděla rady a když se nedovolala pomoci, vypomohla si... více

Rodinné tresty opět rozčeřily hladinu veřejného mínění.

EVROPA: Záruky pro mladé – hlavolam pro stát

7.12.2012
Žít je i tak dost těžké, tím spíš jste-li mladí, plni elánu a odhodlání pracovat do roztrhání těla pro stát i pro své dobro. Koneckonců nejednoho... více

Evropská unie objevila oblast našeho života, která dosud nebyla dostatečně regulována.

FEJETON: Kvo... kvo... kvóty

26.11.2012
Milá Vivian, upřímně Ti děkuji a omlouvám se, že jsem Ti kdysi dávno nerozuměla! Poprvé jsme se osobně setkaly na počátku roku 2010, když sis jako... více

aneb Poděkování Vivian Redingové.

PRÁVO: Protiústavní prohibice

24.9.2012
Když se kácí les, lítají třísky. Když jde o osud státu, demokracie jde stranou. Jde-li o prachy, jsme všichni stejného náboženství. A když jde o... více

V právním státě musí být i zákaz legální.

SPOLEČNOST: Dcera píše rodičům o střídavé péči

13.9.2012
Chtěla jsem žít s vámi oběma, ale pochopila jsem, že váš život je důležitější než můj a mé přání nerealistické a dětsky naivní. Naopak jste mě... více

Kvůli soudům, debatám s právníky a znaleckým posudkům na mě nemáte čas.

POLITIKA: Má být ministr Bůh nebo Ďábel?

5.7.2012
S nově jmenovaným ministrem se veřejný prostor plní úvahami nad jeho minulostí i budoucností a knížecími radami, které kroky musí podniknout... více

Nový ministr by mohl justici umožnit vydechnutí.

PRÁVO: Omyly kolem obhajoby

28.5.2012
Obhajoba je sprosté slovo. Není, jde o základní právo vyplývající z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Právo na obhajobu má kořeny v... více

O nepochopení institutu obhajoby v trestním řízení.

PRÁVO: Do pekla s Romanem Janouškem!

12.5.2012
Jistě, Roman Janoušek zaslouží být v okovech vláčen od města k městu, vykoupán ve Vltavě, vyválen v dehtu a peří, vpleten do kola, nabodnut na kůl a... více

Realisticky odhadněme, jak se to bude dál vyvíjet.

JUSTICE: Hledání pevného bodu v justičním vesmíru

6.4.2012
Podstatná část tohoto článku byla jako referát přednesena na odborné konferenci Právní prostor 2012 v Seči dne 29. března 2012, pořádané společností... více

Něco divného se dnes děje kolem nás a v justici o to víc.

JUSTICE: Kdo by měl být ústavním soudcem?

6.2.2012
Zkuste si se mnou zahrát hru na "kdyby". Určitě ji dobře znáte. Hrávali jsme ji jako děti nahlas, mnozí z nás ji ve svém nitru hrají dosud a existují... více

Jaký by měl takový člověk být? ptám se sama sebe.

PRÁVO: Co je či není etické?

31.1.2012
Někteří mí kolegové advokáti a exekutoři, kteří rozsekají jednotlivé pohledávky na prvočinitele, k dlužné stokoruně přidají soudní poplatek a vše... více

Kouskování pohledávek bude nejspíš novým termínem veřejné sféry.

SPOLEČNOST: Je stát spíš Dobroděj, nebo Buzerant?

3.12.2011
Tak máme nový případ hodný komentářů, slovních ekvilibristik, vzdechů nad trýznícími rodiči i nevhodně zasahujícím státem: Alternativní rodiče... více

Kam státu povolíme přístup?

JUSTICE: Čekám na ochránce upalovaných

16.11.2011
Čekám na ochránce justice. Na odvážného muže či ženu, zastávající vysokou funkci nebo mající autoritu, která bez strachu z pohrdání, nahlas, odvážně... více

Člověk spíš uvěří tomu, v co chce věřit, než realitě, kterou nevyznává.

POLITIKA: Quo vadis, justice? (5)

23.9.2011
Konflikt justice a vnitra – ministři obou rezortů se pravidelně vůči sobě vymezují a odpovědnost za neúspěchy vždy přisuzují druhé straně. Bohužel... více

Třicátý hřích, symbolicky zastřešující všechny předešlé:

POLITIKA: Quo vadis, justice? (4)

22.9.2011
Celkový počet soudců je údaj, s nímž se pravidelně ohánějí ministerstvo, prezident i média. Číslo samo je nevinné a nic podstatného nesděluje, snad... více

Nyní problémy úzce justiční, v žádném případě však nepodstatné.