5.12.2023 | Svátek má Jitka


Bohumil Doležal

Bohumil Doležal

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi XIII.

30.8.2006
Po porážce Vídeňské revoluce a po nástupu Schwarzenbergovy vlády bylo zjevné, že doba svobody pomalu, ale jistě končí. více

Dostáváme se k poslednímu, vrcholnému období Havlíčkovy žurnalistické činnosti.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi XII.

29.8.2006
Karel Havlíček bývá (a byl v době komunistického panství) vydáván za příklad bojového ateisty. Tento portrét se opírá především o jeho verše a... více

Karel Havlíček to měl s křesťanstvím těžké – tak jako to má těžké většina z nás.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi XI.

28.8.2006
Pokud jde o antisemitismus, lišila se vznikající česká společnost od středoevropského a východoevropského prostředí nanejvýš jeho intenzitou. Pogromy... více

V Havlíčkově postoji se pojí jakási podvědomá nechuť k Židům s podezíravým postojem.

UDÁLOSTI: Provinilost na nepravém místě

24.8.2006
Iránská státní propaganda zorganizovala výstavu karikatur na téma holocaust. Má to být zjevně jakási odveta za karikatury proroka Mohameda. Snaží se... více

Jestli má Evropa k někomu závazek, není to závazek k mrtvým, ale k živým. Starejte se o živé.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi X.

23.8.2006
Vřava, která se tehdy rozpoutala, v průběhu dalších desetiletí spíše sílila, a utichla až v době, kdy byly středoevropské národy za toto své chování... více

Dostáváme se k té části Havlíčkova díla, které je nejvíc poplatno v době, kdy vznikalo.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi IX.

21.8.2006
Revoluce v Rakousku z roku 1848, sedmdesát let nato celá monarchie, troskotaly na jednom základním problému: na konfliktu mezi národní emancipací a... více

Češi měli výhodu, že obývali západní část monarchie, měli kontakt s vyspělejším německým prostředím.

UDÁLOSTI: O nevinných civilistech

19.8.2006
Česká společnost, přesněji řečeno její intelektuální předvoj, který prostřednictvím médií formuje smýšlení lidu, drží krok s Evropou a usiluje o... více

Fejeton.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi VIII.

18.8.2006
Havlíček měl docela jiné představy o smysluplné politické činnosti než radikálové. Jeho heslem byla pracovitost, trpělivost a osvěta. více

Havlíčkovo odmítnutí radikalismu ve jménu politického realismu je jeho základním vzkazem i nám.

UDÁLOSTI: Odstrašující český příklad

17.8.2006
Tento článek je klasickým příkladem žánru, který minulý režim (v ČSR a jistě taky v Maďarsku) nazýval „pomlouvání republiky v zahraničí“, a pamatoval... více

Český politický systém působí skoro od svého počátku jako generátor neřešitelných situací.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi VII.

16.8.2006
Cílem tohoto vyprávění není podat jakýsi mechanický průřez Havlíčkovým působením. Soustřeďuji se jen na ta témata, která považuji za klíčová pro naše... více

Hned na počátku svobodnějšího období Havlíček upozorňoval na potřebu a výhody politické plurality.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi VI.

15.8.2006
Článek Slovan a Čech vycházel v Pražských novinách na pokračování v únoru a březnu 1846 a na rozdíl od úvahy o obci vyvolal, jak uvidíme, nesouhlas a... více

Článek Slovan a Čech je formulován dosti ostře. Autor vychází z osobní zkušenosti.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi V.

14.8.2006
„Slovanská vzájemnost“ byl způsob, jímž si početně nevelký národ, který právě procházel procesem jakési rekonstrukce po více než stopadesátiletém... více

Havlíčkovo putování do Ruska a jeho rozčarování z cesty a pobytu v Moskvě.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi IV.

12.8.2006
Kritikou Tylovy novely si Havlíček udělal jméno, upoutal na sebe pozornost české veřejnosti. Původně chtěl pokračovat tímto směrem, chystal se spolu... více

V Praze ve čtyřicátých letech vycházely jediné české noviny, a to Pražské noviny.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi III.

11.8.2006
Havlíček byl člověk praktický a málo sentimentální. Tím se ovšem jeho nespokojenost s Tylovou novelou vysvětlit nedá. Šlo o něco víc: rodící se česká... více

Havlíčkovo vystoupení proti Tylovi bylo zásadní. Odtud vede cesta k Rukopisným bojům a dále.

UDÁLOSTI: Ani ruce si bez něho neumejou

10.8.2006
Výsledkem voleb byl volební pat - ne snad mezi ODS a ČSSD, ale mezi socialisticko-komunistickým blokem a poměrně nesourodou koalicí... více

Vítězství, které si ODS v parlamentních volbách vybojovala, bylo vítězstvím Pyrrhovým.

UDÁLOSTI: Česká republika - extremisté na postupu

9.8.2006
Páteční schůzka předsedy ODS Topolánka a prezidenta Klause nepřinesla žádný rozhodující výsledek. Topolánek předložil dva návrhy na řešení vládní... více

Topolánek rezignoval na plán koalice a zároveň rezignoval na jistotu sta hlasů ve Sněmovně.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi II.

8.8.2006
Karel Havlíček se narodil 31. října 1821 v Borové (dnes Havlíčkova Borová, přejmenování je produktem mírně nechutného havlíčkovského kultu, který by... více

Myslil si, že jako kněz bude mít mimořádně dobrou příležitost působit na českou národní společnost.

UDÁLOSTI: Prázdninové vyprávění o Karlu Havlíčkovi I.

7.8.2006
„Nynější vládě nelíbí se pouze způsob našeho psaní, jí se též nelíbí naše zásady, a kdybychom dnes polovičku svých zásad za oběť přinesli,... více

Nechci podat nějaký učený historický výklad, vyprávění o tom, jak to opravdu bylo.

UDÁLOSTI: Rozhovor pro Respekt o Karlu Havlíčkovi

3.8.2006
Havlíček vůbec nebyl politický filosof. Byl to nadaný a statečný novinář a publicista, nejspíš největší, jakého jsme kdy měli. Měl důslednost a... více

Jeho pověst a autorita vzrůstala s tím, jak se hroutila křehká svoboda z jara 1848.

UDÁLOSTI: Havlíček a my

1.8.2006
Napsat o Karlu Havlíčkovi na padesáti řádkách celkové zhodnocení je nemožné. Soustředím se jen na jednu věc, která by v příštích měsících a letech... více

Havlíčkův odkaz by měl být pro každého českého žurnalistu závazkem.

UDÁLOSTI: O publicistech

29.7.2006
Čeští historici mají kromě běžných denních povinností, společných s historiky na celém světě, ještě jednu navíc: musí soustavně a usilovně hájit... více

Fejeton.

UDÁLOSTI: Z posledních dnů

28.7.2006
Včera (a zjevně i dnes) pokračovala jednání mezi koalicí a ČSSD o programových záležitostech. Nezúčastnil se jich předseda ČSSD Paroubek, z toho je... více

Je jedno, kdo z ČSSD bude nominován za předsedu PS, vedení se skládá ze samých malých Paroubků.

UDÁLOSTI: Karel Havlíček o politické odvaze a „zákonním odporu“

27.7.2006
Stálost, vytrvalost a neohroženost politická jsou vlastnosti, které nevyhnutelně národ míti musí, chce-li upevniti svoje práva a svou svobodu:... více

Dokument.

UDÁLOSTI: Tajemství Paroubkovy úspěšnosti

26.7.2006
Před člověkem, který se pokouší uvažovat o zvláštnostech české politiky, stojí dnes znepokojivá otázka: jak vysvětlit omračující úspěchy Jiřího... více

Nelze vyloučit, že si budeme muset zvykat na věci, jichž jsme si v posledních 15 letech odvykli.

UDÁLOSTI: Z posledních dnů

25.7.2006
Katastrofální kapitulace ODS a trojkoalice byla v hodině dvanácté ne snad zažehnána, ale aspoň odložena. Zasloužili se o to koaliční partneři ODS,... více

Paralelně s politickou krizí probíhá cílevědomá policejní akce zaměřená na likvidaci ÚOOZ.

UDÁLOSTI: První a největší

24.7.2006
Přesně ode dneška za týden uplyne sto padesát let od předčasného úmrtí Karla Havlíčka, zakladatele moderní české žurnalistiky. Bolševický režim ho... více

Bolševický režim žákům ve škole prezentoval Karla Havlíčka jako básníka...

UDÁLOSTI: Z posledních dnů

21.7.2006
Premiér Paroubek má dnes jednat o návrhu komunistického předsedy Filipa. Podle tohoto návrhu by se nově zvolený předseda PS měl zavázat, že až na něj... více

ODS se podělala. Těžko vystihnout jinak reakci na poslední dosti drzé Paroubkovo ultimátum

UDÁLOSTI: Poradci izraelského premiéra

20.7.2006
Všechno začalo, když před několika dny unesli teroristé z Hamásu izraelského vojáka. Snažili se vyhandlovat jeho život za životy svých dvou tisíc... více

Izrael nepotřebuje ani rozhodčí, ani poradenskou službu. Izrael potřebuje naši solidaritu.

UDÁLOSTI: Lidová Čína – náš vzor!

19.7.2006
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je instituce problematická jak svým zákonným vymezením (zák. 231/2001 Sb., novelizovaný naposled v roce... více

Zákonné vymezení činnosti RRTV je v některých věcech v rozporu s ústavní Listinou práv a svobod.

UDÁLOSTI: Z posledních dnů

18.7.2006
Václav Klaus se vložil do jednání o nové vládě. Pozval si nejprve předsedy „menších“ stran (mezi ně počítá i komunisty, to je poslední malá licence,... více

Premiér Paroubek není jen politik, ale stejně jako J.V. Stalin i jazykovědec a jazykový reformátor.

UDÁLOSTI: Hyde Park pro uličníky

17.7.2006
Minulý rok vzbudil policejní zásah proti technoparty Czech Tek velké pobouření. Protestovali účastníci, přidala se opozice, která v sobě náhle a... více

Nápad poskytnout takovému společenství jakýsi Hyde Park je ze své povahy bláznivý.

UDÁLOSTI: Budou se dějiny opakovat?

15.7.2006
Demokracie je uspořádání, v němž společnost dokáže spravovat své záležitosti s dosud nejmenší dosaženou mírou násilí. Je to uspořádání vyvážené, a... více

Podaří se ve střední Evropě zachránit demokracii? Bude vítězství autokratických sil jen přechodné?

UDÁLOSTI: Z posledních dnů

14.7.2006
Předseda ODS Topolánek nabídl ČSSD účast ve vládní koalici s tím, že je nutné, aby se sociální demokraté vyjádřili, že chtějí být ve vládě nebo v... více

Zatímco pravice a levice válčí, pokračuje Rath v privatizaci zdravotnictví do vlastních rukou.

UDÁLOSTI: Je to neetické

13.7.2006
Ministerstvo vnitra odmítlo poskytnout redaktorce LN Petrušce Šustrové rozsudek soudu, který rozhodl, zda nynější předseda KSČM Filip spolupracoval... více

Spolupráce se StB je něco, o čem se ve slušné společnosti nemluví...

UDÁLOSTI: Dejte Paroubkovi šanci!

12.7.2006
Také při druhé volbě předsedy PS demonstrovala koalice svou nejednotnost. Vyslala tak už druhý signál slabosti, s nímž teď Paroubek může docela... více

Vyvstává otázka, proč se koalice a Klaus tak panicky bojí toho, že by Paroubek mohl dostat příležitost.

UDÁLOSTI: Z posledních dnů

11.7.2006
Ani dnešní volba předsedy PS nevyšla. Navíc v prvním kole pro kandidáta koalice Kasala hlasovalo opět jen 99 poslanců (v druhém kole, po vypárování... více

Sankce proti Severní Koreji jsou pro Rusko a Čínu nepřijatelné. Mimořádně vyčůraná politika.