15.7.2018 | Svátek má Jindřich


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SVĚT: Porozumět islámu

20.5.2016
Porozumět a mít porozumění jsou dvě různé věci. Vícekrát už jsem četl, že máme mít pro islám porozumění, což je možno chápat jako synonymum lísavého... více

Máme co dělat s civilizací myšlenkově ustrnulou, avšak sebejistou v pocitu nadřazenosti.

TURECKO: Zpátky do 7. století

16.5.2016
Je ten boží svět nějak čím dál menší. Nebo aspoň jakž takž předvídatelný, bez obav navštívitelný svět. Jakpak je tomu dlouho, co jsem se potloukal... více

Není žádného islamismu, je jen do důsledku pojímaný islám!

EVROPA: Vzpoura proti elitám

2.5.2016
Tak vám nevím. Už jsem se chtěl vytahovat, že bych mohl mít v příbuzenstvu nikoho menšího než samotného presidenta Rakouské republiky, a ono houby. více

To už není obvyklé vychýlení vážek, to je signál přinejmenším dlouhodobé změny.

NĚMECKO: Proměny a potíže paní Angely

23.4.2016
V průměru – každý může provést svůj soukromý průzkum - se dámy o politiku nijak mimořádně nezajímají; ale když už, pak to stojí za to. Je víc než... více

Její politika u sebe začíná a u sebe končí a při všem jen sebe na zřeteli má.

USA: Vidiny paní Hillary

13.4.2016
Jak patrno, zeje jistý rozpor mezi slovy koránu a výrokem ctěné paní Hillary, kandidátky na presidentství nejpřednější světové velmoci. Mohlo by se... více

Třeba, abych to pověděl naplno, už Američanům leze krkem celá slavná politická korektnost.

EVROPA: Co jest a co není pravicovost

8.4.2016
Už mě to pomalu štve. Jsem člověk názorů pravicových, a ona se v těch tahanicích kolem uprchlické krize udělala z pravicovosti nadávka. Evropské... více

V těch tahanicích kolem uprchlické krize se udělala z pravicovosti nadávka.

SVĚT: Rozjímání o lásce a meči

4.4.2016
Pakli by jméno té dámy váženému čtenáři nic neříkalo, nechť ví, že bývala předsedkyní Rady německé evangelické církve a zemskou biskupkou v... více

Je to mrzuté, ale vypadá to, že se islámský terorismus už stal trvalou součástí našeho života.

EVROPA: Rota šibalův aneb O obojím aktivismu

30.3.2016
Balíčky s přečtenými časopisy mi ze staré vlasti docházívají s určitým zpožděním, i sedím teď nad úvodníkem únorového čísla Respektu a cosi mě přitom... více

Správný aktivista je si jist, ze by věci běžely správným směrem, kdyby se do toho nepletli ti druzí.

SVĚT: Vzpomínky migrantovy a návrh záruční smlouvy

26.3.2016
Zaujaly mě nedávno dva články, jeden v českém periodiku, druhý v německém. Autor prvního se podivoval a mravně pohoršoval nad sobectvím lidí, kteří... více

Povýšeně kázat a pak říkat, když už klec spadla, to jsme nechtěli, to platné nebylo nikdy.

NĚMECKO: O možnostech a úskalích integrace

15.3.2016
Když uprchlické proudy z různých končin Blízkého východu, severní Afriky a Balkánu narůstaly z tisícových ke statisícovým a v obyvatelstvu se začínal... více

Proč by měl být loajální ten, kdo pokládá vlastní obyčej za nadřazený mravům země, která ho přijala.

NĚMECKO: Princip oběti a rozbor slovní

2.3.2016
Četl jsem před nějakým časem v jednom týdeníku rozmluvu s pražským vrchním rabínem panem Karlem E. Sidonem, a vcelku bych býval s jeho vývody... více

Rozštěpení společnosti, jaké zde nebylo od náboženských válek století sedmnáctého.

SVĚT: Židovský příklad

29.2.2016
Sám nevím, jestli bych našel odvahu vystěhovat se do Izraele, být židem. Nebo spíš, teď v kmetském věku už bych to nějak doklepal, kde jsem, ale... více

Čím dál obtížnější je tvrdit, že násilný islamismus nemá vůbec nic společného s islámem.

POLITIKA: O volebním cenzu

24.2.2016
Roku 1907 bylo v Rakousko-Uhersku, a tudíž i v Království českém zavedeno rovné, tajné a všeobecné hlasovací právo. Prozatím jen pro osoby pohlaví... více

aneb Ideál i brzda demokracie.

SVĚT: Pásmo rozpadu

22.2.2016
Že já musím pokaždé dostat zapravdu! Oč raději bych byl, kdybych se ve svých předpovědích mýlil, ale ony se jako na potvoru naplňují, až je mi z toho... více

aneb Jak se neusmažit ve vlastní šťávě.

EVROPA: O mokřině a komárech

19.2.2016
Na jedné straně ustrnulost, zaostání, naprostá absence čehokoliv tvořivého, na straně druhé útočná pýcha, vzavší si za program ne duchovní, nýbrž... více

Ještě nedávno Merkelová ujišťovala, že islámský extremismus nemá nic společného s islámem.

SVĚT: O příčinách a následcích

17.2.2016
Stál jsem v hodině nulté nového letopočtu u nás na balkoně, pozoroval rozprskávající se rachejtle, ale silvestrovské rozjaření se nějak nechtělo... více

Je bičování vlastního hřbetu velkou módou této vykolejené doby.

SVĚT: Běh k propasti aneb Do roka a do dne

15.2.2016
A to ještě žil prastrýček pana exministra zahraničí v onom idylickém čase mezi kanonýrem Jabůrkem a infanteristou Josefem Švejkem, nad nějž – dnes už... více

Nikoli vůl, nýbrž intelektuál je původcem nejstrašlivějších malérů už od časů Husových.

EVROPA: Nezbeda Orbán a nepřátelé společnosti

12.2.2016
Vypadá to, že články prvního letošního čísla týdeníku Respekt, týkající se uprchlické tématiky, byly napsány, ještě než došla zpráva o těch mazcích... více

Díky a uznání vám, Češi, Maďaři, Poláci i vy ostatní, kdož dáváte do pohybu proces nadějný.

SVĚT: Podivné cestičky dobré vůle

5.2.2016
Čistou pravdu díš, svatý Tomáši, nelze se dost vynadivit jasnozřivosti, s jakou jsi už ve století třináctém formulovat tuto souvislost, již my si po... více

Zpunktovat malér s katatrofálními následky světového rozsahu, na to musí být vzdělanec.

NĚMECKO: Paralelní společnosti a záblesk naděje

1.2.2016
Jo, jo. Čas oponou trhnul a změněn svět, pravdu díš, básníče. A když ne rovnou svět, aspoň všelijaké představy a iluze jako u nás v Německu po... více

Už asi natrvalo bude čím dál obtížnější hájit neomezené přistěhovalectví z pracizích končin

MIGRACE: Pohlednice z Německa

16.1.2016
Zprávy o událostech silvestrovské noci v několika německých městech už stačily obletět svět a nevyhnuly se ani zemím českým, takže se jich dotknu jen... více

My a oni neboli Dozvuky silvestrovské noci.

MIGRACE: Pohlednice z Německa aneb Sluha a pán

11.1.2016
Neberu tak docela vážně všechny zvěsti, co jich běhá po internetu; je mezi nimi spousta hloupostí, jak se urodily v hlavách různých fantastů, a jiným... více

Jak jim nemáme být za blázny? Oni si myslí, že jsme jejich sluhy, a my je v tom utvrzujeme.

EVROPA: Uprchlická tsunami a konec pravolevé politiky

7.1.2016
Už jsem si zvykl, že hlasatelé korektnostní politiky postrádajíce skutečných argumentů utloukají své oponenty slovními nálepkami. Nechceš mašírovat,... více

Naštěstí se už začíná projevovat, že evropská veřejnost není stádo mezků.

EVROPA: Úvaha novoroční aneb Dvé svatých knih

23.12.2015
Narodil se Kristus pán, veselme se, ale jen potichu, proboha, potichu a za zavřenými okny, protože co kdyby šel kolem nějaký muslim, že ano. Mohl by... více

Narodil se Kristus pán, veselme se, ale jen potichu, proboha, co kdyby šel kolem nějaký muslim.

SVĚT: Pozapomenuté výročí aneb Lotr na pravici

14.12.2015
Před devíti lety, desátého prosince 2006, se odebral na onen svět chilský generál a svého času diktátor Augusto Pinochet. Snad ještě nikdo v... více

Snad ještě nikdo v modernějších dějinách nebyl vystaven takovému pohrdání jako Augusto Pinochet.

SVĚT: Úlety Jeho svatosti aneb Co unese osel

10.12.2015
Předesílám, než se pustím v této úvaze dál, že nejsem údem církve katolické. Křesťan jsem, protože na to mám v šupleti lejstro; v době mého zrodu se... více

Sluchu svému věřit nemohu: zbláznil se Svatý otec František?

NĚMECKO: Optimismus a naivita, sestry rodné

1.12.2015
Miluji týdeník Respekt. Moji domácí i exiloví přátelé sice s jeho obsahem velmi nesouhlasí a některé i bere fantas, mně je však tato ozvěna západního... více

Že projekt paní Merkelové zkrachoval, je zřejmé každému - s výjimkou novinářů z Respektu.

EVROPA: Co teď po té Paříži

23.11.2015
Jedenáctého září 2001 New York, jedenáctého března 2004 Madrid, druhého července 2005 londýnské metro, teroristické útoky s méně než padesáti... více

Nutno rozhodnout: vlastní sobecký zájem, nebo šlechetné, ale dokonale marné gesto?

EVROPA: Pohádka o vlkovi a koze (2)

13.11.2015
Uvědomme si, prosím, s kým máme v té uprchlické patálii co dělat. S běženci, ať ekonomickými či politickými, až na druhém místě; náš nejmocnější a... více

Náš nejmocnější a nejzáludnější protivník jsou převaděčské gangy, kterým zatím ustupujeme.

EVROPA: Pohádka o vlkovi a koze (1)

11.11.2015
Váhavě, po krůčcích připouští německá politika, že se z neutuchajícího přílivu imigrantů stává gigantický průšvih. Paní kancléřčino optimistické „Wir... více

Uprchlíci, přesvědčení o své nadřazenosti, budou pokračovat v tom, co je vyhnalo z domovů.

NĚMECKO: Pohled z epicentra běženecké tsunami

30.10.2015
Býval bych nevěřil, jakou účinnost může mít tenhle trik: nakousnout a nedopovědět. „Yes, we can,“ propověděl Barack H. Obama ve své volební kampani:... více

Trůn paní Merkelové se začíná už zřetelně kymácet. zastřenější i otevřená kritika se ozývá.

SVĚT: O rasismu nekorektně

16.10.2015
Co ty černý, co tam vzadu, vystrkuješ na nás bradu? A já nejsem žádný černý, já jsem od slunce opálený... více

Žádní černí nejsou, a kdo by nějakého viděl, je rasista.

SPOLEČNOST: Co je a co není populismus

15.10.2015
Přihodí se, že někdo navrhne diskusi, ale nám se do ní nechce, jelikož tušíme, že bychom v ní pohořeli. Nuže, nezoufejme; každý zkušenější politický... více

Co je svobodomyslného na vrchnostenském příkazu přijmout nařízený vzorec (ne)myšlení?

HISTORIE: Rozjímání ku dni svatého Václava

5.10.2015
Zkouším zatelefonovat do Prahy, telefon vyzvání, nikdo to nebere... kde jsou, k čertu, všichni... ale, vždyť oni tam mají státní svátek. Svatého... více

Narážet jeho památku na kopyto současných tendencí, jak se tím zaskvěl president, je víc než hloupé.

EVROPA: Běh k propasti aneb Do roka a do dne

2.10.2015
Nikoli rozvážně kupředu, ale zpět, protože před námi je propast. (Bedřich kníže ze Schwarzenbergu, arcibiskup pražský 1850-1885) více

Byli jsme naší politicko-intelektuální elitou vmanévrováni do pěkné bryndy.

EVROPA: Německo a uprchlická krize

30.9.2015
Opravdu bych rád zase jednou psal o něčem jiném než pořád o těch uprchlících. Jenže co naplat, je to ústřední téma tohoto času a nedá se mu vyhnout.... více

Byl to nešťastný den pro Německo i pro Evropu, kdy Kohl prosadil za svou nástupkyni Merkelovou.