Neviditelný pes

VÝSTAVA: Světlo pro Prahu (po deseti letech)

12.5.2010

Výstava si opět posvítí na nepříjemná témata

Před necelými deseti lety se v Národním muzeu konala výstava Světlo pro Prahu, která upozorňovala na nutnost zastavit utrpení ptáků na sloupech elektrického vedení. Ve středu 12. května začne výstava, která na ni navazuje. Až do 3. října si ji můžete prohlédnout v nové budově Národního muzea.

V roce 2001 psala seriozní i bulvární periodika o mrtvolném zápachu ptačích zdechlin v Národním muzeu a výstavním skandálu. Národní muzeum a nezisková organizace Ochrana fauny České republiky, tak dosáhly toho, že média a veřejnost věnovaly pozornost problematice ptáků usmrcených naSvětlo pro Prahu (po deseti letech) 11 sloupech elektrického vedení. Nyní se k tomuto tématu vrací a připravily výstavu Světlo pro Prahu (po deseti letech), jejíž hlavním tématem je druhová pestrost. „Snažíme se o to, aby naše výstavy měly návštěvníkům co říci. Světlo pro Prahu řešilo problém, o kterém se před výstavou mluvilo jen velmi málo, při tom jde o velice závažnou věc. Součástí našeho Přírodovědeckého muzea je i Kroužkovací stanice, která spolupracuje s ornitology po celé republice. Máme tedy k tomuto tématu velice blízko a jsme rádi, že jsme mohli přispět k záchraně ptáků i poskytnutím výstavních prostor Ochraně fauny,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstava se tentokrát soustředí na biodiverzitu neboli druhovou pestrost, která se v naší, ale i evropské přírodě snižuje obrovským tempem. Záštitu jí poskytli ministři zemědělství a životního prostředí. Výstavou chtějí autoři původní instalace také poděkovat všem zúčastněným stranám. „Národnímu muzeu za odvahu, kterou projevilo, když nakonec dalo výstavě zelenou. Novinářům a médiím za seriózní přístup k reportážím a dokumentům, jejichž zpravodajství se u veřejnosti setkalo s velkým ohlasem. Děkovný vzkaz míří i politikům, kteří se zasadili o změnu k lepšímu v legislativě této země, aby účinně chránila ptáky, kteří svého právního zástupce na jednání zkrátka nepošlou. Poděkování patří v neposlední řadě veřejnosti, bez jejíž společenské záštity bychom nikdy neuspěli,“ vypočítává Pavel Křížek z Ochrany fauny ČR.

Světlo pro Prahu 2001

Podnětem k výstavě byla v roce 2001 privatizace distribučních energetických sítí. Sochař Miroslav Páral a malíř Jan Samec podpořili ornitologa Pavla Křížka a společně připravili výstavu s poetickým názvem Světlo pro Prahu. Partnerem se jim stalo Národní muzeum.

Pojetí výstavy se vymykalo všem zvyklostem. Sochař nevystavoval sochy, ale udělal jakýsi urnový háj z prosklených stolečků, do kterých uložil torza ptačích těl. Malíř své obrazy otočil malbou ke zdi, vždyť na tomto smutném místě není místo pro umění. A ornitolog pustil ve smyčce klip o utrpení ptáků pod sloupy elektrického vedení.

Metoda šoku zabrala, hrozba zákazu výstavy jí dodala patřičnou reklamu, záštita významných osobností pak punc serióznosti a mediální zájem přilákal neuvěřitelných 130 tisíc lidí. Ze zdánlivě okrajového problému se stalo téma, jímž se začali zabývat i politici. Spustil se vývoj nových, k ptákům šetrnějších technologií, postupně došlo ke změně legislativy a po lidské stránce se velmi zlepšily vztahy mezi ornitology a energetiky. Oba kdysi na míle vzdálené břehy se přiblížily a z ornitologů a energetiků se stali partneři.

Generálním partnerem výstavy je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., dalšími partnery jsou Ministerstvo životního prostředí ČR a společnosti Quo, s. r. o., D.I.SEVEN, a.s., UPP STUDIO, a.s.

(Foto & klipy Jiří Wagner)

vedoucí odd. vnějších vztahůzpět na článek