7.7.2020 | Svátek má BohuslavaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


ÚVAHA: Velikonoce netradičněŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 41, poslední: 21.4. 2019 14:51, přehled diskusí

Děkuji autorovi za jeho krásnou VELIKONOČNÍ úvahu:
Autor: F. Žůrek Datum: 19.4.2019 19:32

Znáte to: "za dobrotu na žebrotu", zde jde o smrt na kříž. Právě to si nyní připomínáme.

Věřící lidé, katolíci, to jsou lidé jako všichni ostatní. Ano, v církvi byly chyby, ale pohleďte například na současného Svatého otce (papeže) Františka. Učí nás všechny skromnosti, o pokoře ani mnoho nemluvím, takže važme si takových lidí, jako je papež František a zbavme se "hnidopýchy" - do všeho jen vrtat..

Nevážím si p. Františka,:
Autor: J. Kanioková Datum: 19.4.2019 20:45

když odmítá vidět nebezpečí pro naši civilizaci.

Současný papež je právě příkladem nepokorné pýchy:
Autor: F. Houžňák Datum: 20.4.2019 8:19

a pokrytectví. Takového člověka si nelze vážit.

Víra a církev nejsou jedno:
Autor: F. Navr8til Datum: 19.4.2019 15:25

Český národ není stádem tupého dobytka, národem odpadlíků a ateistů, jak se domnívá autor. Následkem násilné rekatolizace je, že lidé nevěří církvím a obracejí se přímo k Bohu bez mazaných prostředníků. Je to víra neokázalá, skrytá, ale existuje. Katolická církev měla v po roce 1989 velkou příležitost obnovit veřejnou christianizaci českého národa. Bohužel dala přednost, moci a mamonu, zlatému teleti restitucí.

Re: Víra a církev nejsou jedno:
Autor: S. Lorenc Datum: 19.4.2019 20:31

Autor se nedomnívá, autor cituje Komenského.

Ovšem nekriticky. Komenského, který se pro vlastní:
Autor: F. Houžňák Datum: 20.4.2019 8:23

prospěch neváhal spojovat s cizí mocí proti vlastním. Možná byl dobrý pedagog, ale jako člověk, škoda mluvit. A tenhle jeho výrok - pokud ho učinil, v tomhle autorovi věřím - je prostě nenávistným stranickým výkřikem straníka, kterému sklaplo, a proto používá snižování lidí, kteří nechtěli "následovat jeho jedinou pravdu".

Re: Ovšem nekriticky. Komenského, který se pro vlastní:
Autor: S. Lorenc Datum: 20.4.2019 19:59

Vaše "hodnocení" Komenského je na úrovni komunistických pomluv disidentů a emigrantů za normalizace. Za mě velký hnus.

No, vy jste zjevně nemlich stejný,:
Autor: F. Houžňák Datum: 21.4.2019 7:05

člověk, který vykřikuje "pravda je jen jedna a tu kážu já", jako jste vy, je bolševik a nácek, jako když ho vyšije.

Jak to asi bylo doopravdy? :
Autor: J. Kraus Datum: 19.4.2019 14:35

Existují evangelia, apokryfy a přímá zkušenost. Poslední dvě oficiální církev celou dobu své existence popírá a potírá. Zpočátku to jistě mělo dobré příčiny, ale během staletí a zvláště posledních asi sta let ustrnulé dogma působí nejen proti podstatě církve, ale hlavně proti podstatě odkazu a poselství Kristova. Lid už není negramotný a středověká duše cítivá se změnila v současnou duši vědomou. Ale zanechme úvah, proč asi odstoupil minulý papež nebo zda vypálení Notre Dame není v rovině hmotné jen potvrzením toho, co se již dávno stalo v rovině duchovní, a podívejme se alespoň na dva záporné hrdiny jinak.

Duchovně způsobilí převzít učení Kristovo byl Jan, Jakub větší, Jidáš a Marie z Magdaly. Ta jako první, ale zde ji vynechejme. Celé dění na Golgotě bylo připraveno Ježíšem, jednak aby efekt a tím zásah do myslí a srdcí lidu byl co největší, ale hlavně muselo být vyvoláno mysterium, jehož kvalita velmi záležela na duchovním stavu v okamžiku smrti hmotného těla. Chování všech apoštolů mělo být zpochybněno, Petr ho (nelogicky, nic mu nehrozilo) třikrát zapřel a Jidáš, nejinteligentnější, v roli zrádce dobrovolně obětoval svou pověst i život. A nebýt velekněží a davu, dnes by o Ježíši nikdo nevěděl. Skutečně ti dva neměli vyšší vhled? A aniž půjdeme do zdánlivě nejasných detailů evangelií a zvláště apokryfů, měli bychom mít vždy na zřeteli, že Kristus, velmi vysoká duchovní bytost, byl najednou vtěsnán a musel se projevovat v nepatrném 3D lidském těle. Nic z toho není moje přímá zkušenost. Ona i ta "přímá zkušenost" může být na několik způsobů, detaily jsou logické a do sebe zapadající, ale dalším povídáním bych se v tom utopil. Tolik k Jidášovi, vzpomeňme na něj v dobrém.

Na rozdíl od ostatních osob dramatu jsem Piláta vždy vnímal jako člověka mně blízkého, racionálního, bezpochyby čestného, jakéhosi britského guvernéra mezi emotivními a splašenými domorodci. Existuje názor, že i on byl předem obeznámen s Kristovým plánem. Jeho role nebyla obtížná.

Re: Jak to asi bylo doopravdy? :
Autor: S. Lorenc Datum: 19.4.2019 21:50

Jen poznámečku k tomu Pilátovi: Pilát není příliš sympatická osoba ani z mimobiblických zdrojů. A je to člověk, který tváří v tvář Tomu, který je Pravdou, řekl "Co je pravda?" Nadčasová trapárna :-)

Pane Lorenc, vystupujete tady jako nesnášenlivý:
Autor: F. Houžňák Datum: 20.4.2019 8:27

kazatel své jediné pravdy. Takových už bylo a nikdy z nich nepošlo nic dobrého.

Re: Pane Lorenc, vystupujete tady jako nesnášenlivý:
Autor: S. Lorenc Datum: 20.4.2019 19:57

Pravda je jen jedna. Že ji "kážu" já, je vcelku vedlejší :-)

Velikonoční pocta hnidopichům:
Autor: J. Hanzlík Datum: 19.4.2019 12:53

Jejich role je nepostradatelná. Vrtají do všeho, všechno zpochybňují ve jménu kritického rozumu. Prosti představivosti, se zakrnělým smyslem pro estetično, postižení neschopností prožívat a užívat si autentický život s velkorysostí a obdivem k velkým etickým příkladům jednotlivců, kteří posunuli reálné chování člověka k civilizaci. Ta není pro drtivou většinu lidstva otázkou chladné racionální volby, ale především „hrou“ silných emocí, které vždy vítězily nad „dokonalými“ konstrukty rozumu.

Když rozumové monstrum chce něco prosadit, musí se opřít o emoce, které samo postrádá, ale velice dobře zná jejich cenu. Většinou tu negativní. Zatímco staletá, ba tisíciletá dogmata, postavená na biblických příbězích sloužila životu, moderní ideologie, zoufale žárlící na víru, rozdmychávají jen revoluční násilí a podvodné převraty s totalitními aspiracemi.

Žijeme v době, kdy dochází ke snaze postupně demontovat „dogmaticky“ chápané vztahy, s bláznivými představami, že uměle rozumové konstrukty budou fungovat ke štěstí všech. Nemožnost „absolutního“ poznání člověka se nahrazuje novými pohádkami o minulosti s příslibem šťastných zítřků. Věřme, že je to jen přechodná záležitost a uctěme s autorem článku Velikonoce, už jen pro jejich veliký obsah naděje! Patří to totiž k naší kultuře i s přívěskem kraslic a pomlázky.

Re: Velikonoční pocta hnidopichům:
Autor: J. Sova Datum: 19.4.2019 13:46

Rozum je největší nepřítel náboženství.

Matrin Luther: "Ale děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má."

Re: Velikonoční pocta hnidopichům:
Autor: S. Lorenc Datum: 19.4.2019 21:37

Martin Luther jistě moc dobře věděl, proč to řekl. Vy jste však onen citát pochopil po svém a špatně.

:
Autor: J. Jurax Datum: 19.4.2019 16:41

No, jenže ti, kdož "posunuli reálné chování člověka k civilizaci", nemohli než vrtat do všeho, všechno zpochybňovat ve jménu kritického rozumu, jinak by nic nikam neposunuli. Vše by stagnovalo klaníc se neměnným bohům, jimž stojatost vyhovuje; lidi věří, spořádaně platí desátky a nešťourají do jejich božskosti a vůbec odvěkých pořádků světa. Tu rege, tu ora, tu qua labora (a všechno to plať).

A s tím zbytkem taky nemohu souhlasit, ale rozmlouvat Vám to nebudu. Holt každý jsme ňákej ...

Re: :
Autor: J. Hanzlík Datum: 21.4.2019 11:57

Pletete si křesťanství s pohanstvím, to za prvé. O významu kultu pro lidskou komunitu nevíte zhola nic. Dokonce i moderních ideologie se jej vedle propagandy snaží vytvářet. Jste si jist, že všichni „šťouralové“ jsou schopni vytvářet nějaké smysluplné dílo? Bořitelé mýtů bývají zároveň fanatiky mýtů nových s obrovskou ignorancí k lidské zkušenosti.

Mimochodem, zdroj etických (mravních) norem pramení z kultu. Věda v tomto smyslu žádným zdrojem tradic a zvyklostí není. Pokud tak činí, tak se zahazuje s ideologií. Též zákon má etické normy a je tady především proto, aby zastavil ty, kteří se je snaží porušovat.

Utilitární chování založené na výhodách a strachu je jen pro ty, kteří v podstatě nic nepochopili a jsou odsouzeni k manipulaci, a to buď těmi chytřejšími, nebo v horším případě těmi mazanějšími.

:
Autor: J. Jurax Datum: 21.4.2019 12:48

Nesouhlas.

Víry v bohy - jakékoliv - se dělí na tu NAŠI víru, jedině správnou, a na ty ostatní. Vyznavači těchto ostatních pavěr jsou pak nevěřící psi, kacíři, pohani a vůbec pololidé určení k obrácení na víru pravou a/nebo zotročení, v případě zatvrzelosti pak vybití ku větší slávě toho kterého boha či bohů, přičemž pravověrní se ujmou majetků takto osiřelých. Pravda, nepřátelé té jedině správné víry jsou houževnatí a ne vždy se nechají správně osvítit ať již mluvením či násilím, takže se dodnes se těch jedině správných věř zachovalo povícero.

Dnes už to ale naštěstí tak natvrdo funguje jen celkem výjimečně a mezi primitivy.

Zdroj etických (mravních) norem pramení z pragmatického určení pravidel, jež umožňují existenci a fungování lidských společenství. Aby se tato pravidla udržela v původně primitivních a nevzdělaných společenstvích, byla pokryta a zaštítěna vhodným ve společenství panujícím kultem, skrze nějž mohla být vynucována efektivněji než pouhou hrubou silou.

A poslední odstavec platí pro věřící všech věr a pověr, ba i pro bezvěrce a neznabohy, neboť i ty lze oblbnout vhodnou ideologií, jež se bez bohů obejde někdy skrytě, někdy demonstrativně. Koneckonců strach z trestu popuzeného boha či bohů funguje furt a výhody plynoucí z té jediné správné víry či nevíry taky. Zejména věřící jsou odsouzeni k manipulaci, a to buď těmi chytřejšími, nebo v horším případě těmi mazanějšími, kteří rozpoznali užitečnost bohů a věr k ovládání bližních, co jim z titulu víry věří. Církve a víry svaté, ideologie komunistické, nacistické a dnes též zelené jsou toho důkazem.

Re: :
Autor: J. Hanzlík Datum: 21.4.2019 14:51

Už úvodem demonstrujete zásadní nepřátelské stanovisko k jakémukoliv vyznávanému kultu. Zamotal jste se do „pavěr“ a jedině té „správné víry“, nesnášenlivosti apod. Přesně v souladu dlouholetého působení totalitního výkladu minulé společnosti z marxisticko-leninské kuchyně. Z Vašeho příspěvku mám dojem, že Vás to neuspokojuje. Nedivím se. Z jaké názorové pozice a přesvědčení kohokoliv „osvicovat“, když nemáte stanovisko, ale jen negaci.

Opusťme víru a podívejme se na teoretickou vědu. Kolik nesprávných teorií musela opustit a nastolit teorie reálnější? V oblasti laboratorních výzkumů kolik slepých uliček bylo nutno překonat, ale vždy se našlo, nebo hledá řešení. Vzpomeňte na kláštery a univerzity středověku, kde se s gramotností začalo pěstovat poznání, a vedle návratu k starověké (antické) vzdělanosti našly bezpečí první krůčky moderní vědy.

To je spojeno s křesťanským kultem a nevím, proč bychom ho měli házet do jednoho pytle s pohanskými kulty? To, že něco časem zaostává, neznamená, že je z gruntu špatné. A potom, velká neúcta k předkům je kulturním selháním, které může být nevratným krachem naší civilizace.

Rád bych poznal:
Autor: P. Princ Datum: 19.4.2019 17:10

nějaké to "rozumové monstrum", postrádající emoce, ale opírající se o ně. Můžete naznačit ?

JDĚTE DO HÁJE S PŘÍBĚHY, MANIPULÁTOŘI.:
Autor: K. Janyška Datum: 19.4.2019 12:31

Hlupáci a zločinci, kteří s tím přišli, nechtějí, aby se lidé dověděli něco o principech, na kterých ve skutečnosti vyrostl a stojí lidský svět, a to bez pověr a mýtů, a zmanipulovanými tzv. příběhy, vnucují lidem to, co potřebují. Hlavně však zcela zastíní onu podstatu, kterou jsem popsal. Každý vidí, jak kdejakou blbost ve zprávách potvrzuje jakýsi Franta Novák nebo jiný aktér svým příběhem. Samozřejmě redaktory zmanipulovaným a narafičeným tak, aby potvrzoval jejich pravdu, která je však vždy určena předem.

Toho, kdo chce vědět více, informuji o tom, že existují informační směrnice EU, kterou ovládají různí Sorosové, kteří se z lidského světa snaží udělat poslušné lidské stádo, které jim bude sloužit... Dzp.

A vy jděte do háje s pocitem, že jste nej, nej, nej.:
Autor: J. Kanioková Datum: 19.4.2019 20:43

"Demokrate". Styďte se, nejste na světě jen vy, ateisti !

Re: A vy jděte do háje s pocitem, že jste nej, nej, nej.:
Autor: K. Janyška Datum: 19.4.2019 21:40

Bohužel. Vás, iracionalistů, je stále více. A to je na počátku 3.tisíciletí velká ostuda pro lidstvo... Dzp.

je zajímavé:
Autor: Č. Berka Datum: 19.4.2019 11:37

že v Polsku se Velký pátek neslaví- mají pracovní den

Bylo by to hezké,:
Autor: P. Zinga Datum: 19.4.2019 10:55

kdyby tomu tak skutečně bylo. Ale budiž. Pouze: Jidáš nejednal z vlastní vůle, nýbrž hrál roli, která mu byla v té hře o vykoupení určena a tím-jak píše níže pan Vermis, mohlo být lidstvo spaseno.

Nechápu smysl vykoupení skrze smrt. A vůbec: z čeho se mělo lidstvo vykoupit?

Re: Bylo by to hezké,:
Autor: J. Sova Datum: 19.4.2019 12:09

Pokud Jidáš nejednal z vlastní vůle, tak to popírá princip svobodné vůle, kterým se ohánění křesťané.

V Bibli je to se svobodnou vůlí vůbec složité. Hospodin např. faraonovi svobodnou vůli odňal, zatvrdil mu srdce.

Re: Bylo by to hezké,:
Autor: P. Zinga Datum: 19.4.2019 13:29

No, teoreticky Bůh člověka vlastní vůlí vybavil, samozřejmě se dvěma alternativami následků.

To naši dnešní lepšoidé člověku jeho svobodnou volbu upírají, už mu ani nedají příležitost, býti potrestán. Viz poslední záměry o "asistenci" v autě, které automaticky dodržuje předepsanou rychlost.

A ten blb člověčí se z toho ještě raduje na potvrzení onoho Božího příslibu "Blahoslaveni budiž chudí duchem, neboť jejichž je Království nebeské".

Re: Bylo by to hezké,:
Autor: J. Sova Datum: 19.4.2019 13:53

Svobodná vůle je jen iluze.

https://www.national-geographic.cz/clanky/svobodna-vule-neexistuje-dukazem-je-priming.html

Věřím, že Sova žádnou svobodnou vůli nemá:
Autor: F. Houžňák Datum: 20.4.2019 8:25

a jenom papouškuje to, co si někde přečetl, aniž by tomu porozuměl. To jo.

Je mi záhadou:
Autor: I. Vermis Datum: 19.4.2019 10:03

proč vlastně musel Jidáš Krista zradit. To ho nikdo z těch, co později volali "ukřižuj", neznal? Takhle to ovšem vypadá, že bychom vlastně měli být Jidášovi vděčni; nebýt jeho zrady, lidstvo by nebylo spaseno.