19.5.2022 | Svátek má Ivo


Diskuse k článku

ÚVAHA: Bezvěrcovo adventní zamyšlení

Pro věřícího člověka, křesťana, je advent, jenž minulou neděli začal, začátek liturgického roku, radostné čtyřtýdenní očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a dobročinnosti.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Jurax 5.12.2021 20:42

A nedáte pokoj ... :-) ... no, jakou věčnost? Tělo je smrtelné - biologická struktura může vydržet dlouho, třeba želvy - ale věčně ne.

Takže leda nesmrtelná duše, jenže duše je software běžící na hardware mozku, a když ten mozek umře - stačí na to takových pět až deset minut bez kyslíku - tak ten software nemá na čem fungovat. A hardware mozku není struktura věčná, s časem se opotřebuje a degeneruje, a jeho podpůrný systém taky nevydrží věčně. Takže?

Ledaže by bůh měl někde zásoby hardware - věčného, tedy ne biologického - pro ty duše ... a uměl na něj tu duši přehrát a zprovoznit ... ale to už zabíhám do scifi ...

L. Netolická 7.12.2021 10:23

Pane Juraxi, člověk není pouze tělo, ale také duše. A právě ta neumírá, ale žije věčně. A o to zde jde. Duše bude buď navždy trpět nebo se očišťovat v očistci nebo bude žít ve věčné blaženosti. Takže, všichni zde na zemi máme možnost žít tak, abychom dosáhli té třetí možnosti.

J. Jurax 7.12.2021 14:08

Opakuju, duše je software běžící na hardware mozku, nic víc. A když hardware přestane fungovat, software zmizí s ním. Je to prosté.

Ale jinak - nechci se Vás dotknout, nechte si to své a já si nechám svoje. Zkušenost mne naučila, že diskuze o těchto věcech mezi věřícím a bezvěrcem nikam nevede.

J. Polák 5.12.2021 0:42

Paní Netolická, ve svém příspěvku jste m.j. uvedla "p. Novotný na pozvání jeho přátel, přijít do kostela na mši sv. rázně odmítá, to znamená, že se s Bohem odmítá jakoby setkat, navázat s Ním vztah." O nikoliv. p.Novotný se pouze odmítá zůčastnit lidských (lidmi kodifikovaných) rituálů, které někteří považují za jediné možné vyznání víry. Věřte, že čistá interní víra, byť není formalizovaně dávána na odiv, je Bohu rozhodně milejší, než spektakulární vykonávání katechismem posvěcených, mnohdy vyprázdněných, rituálů.

L. Netolická 5.12.2021 16:00

To jste si, pane Poláku, tzv. vycucal z prstu. Ježíš založil katol. církev a mimo jiné při poslední večeři s apoštoly řekl, aby toto činili na Jeho památku. Neboli ustanovil eucharistii. Katolická církev je náš duchovní domov, při mši sv. přijímáme Krista. Jsme pokřtěni, účastníme se svátosti smíření atd atd. To a mnoho dalšího nás vede ke Kristu.

J. Jurax 5.12.2021 20:00

Ježíš založil ... no jo, zkráceně - židovský rebel Jošua popudiv svými řečmi a činy své souvěrce natolik, že jej odsoudili k smrti, římský prefekt Pontius Pilatus odpovědný za pořádek v neklidné provincii si umyl ruce a rozsudek potvrdil a nechal vykonat a bylo ... a pak si exaltovaní v ukřižovaného věřící vymysleli zmrtvýchvstání, a protože jeho učení hlásalo rovnost - pro sichr ovšem před Bohem a po smrti, protože jinak by v reálu nepřežilo - tak se stalo atraktivním zejména pro ty nerovné dole a protože těch nerovných dole je vždycky víc, stalo se masovým a pak už to jelo, ustavil se aparát, biskupové a sepsaly se svaté texty, z nichž některé byly posvěceny a jiné zavrženy co hereze, heretici byli potlačení, vyhnáni nebo jako Kataři vyvraždění ad maiorem Dei gloriam a církev katolická skrze víru ovládla myšlení západní a střední Evropy ... jako vždy k něčemu to bylo dobré a k něčemu špatné.

A jestli křesťanství opravdu někdo založil, tak to byl jistý Saul, známý jako Pavel z Tarsu, původně křesťany pronásledující. Neboť díky jeho misijní činnosti se křesťanství rozšířilo; taky sepsal část nového zákona.

Hereze byzantská vyhlazena nebyla, Byzanc byla tehdy ještě silná a když padla, už bylo pozdě ...

Mimochodem, založil též všeliké protestantské církve, jež se zhusta proti té katolické vymezovaly nejen slovem, ale zhusta skrze své vyznavače i ohněm a mečem? A jehovisty, adventisty, mormony ... ?

J. Hruška 5.12.2021 10:45

Bůh stvořil člověka k obrazu Svému......

Bůh je Bůh živých, ne mrtvých, velmi se mýlíte,! A jeho milosrdenství je věčné.

Co to znamená "nevěřit v Boha"?? Jste snad již mrtvý,? Nebo ďábel.? I ten ví, ale hrozí toho.! Co to znamená, "nevěřit".??

K městu přijel cirkus. Klanun volal : "Přijďte se podívat, uvidíte co jste ještě neviděli". A skutečně, dobře se bavili, až je to bavit přestalo. Vypukl požár. Klaun v komickém oděvu volal : Hoří!! Všichni se smáli jak to dobře hraje, až je smích přešel, bylo pozdě. Město lehlo popelem.

Kněz v komickém oděvu káže evangelium.

Svatý Jan Křtitel volá na poušti: "obraťte se ve vých skutcích"!.! Amen.

J. Kočvar 4.12.2021 22:51

Lidské oko má slepou skvrnu. Oko hlavonožců se evolučně vyvíjelo jinak a nemá slepou skvrnu.

P. Dvořák 5.12.2021 7:46

Žvásty náboženského fanatika.

L. Písařík 4.12.2021 14:51

Před asi 30ti lety jsem se v JV Asii, kde jsem nějakou dobu pracoval, setkal se zajímavou myšlenkou: Jenom úplně špatný člověk nemá žádnou náboženskou víru. Autorem byl umírněný budhista.

J. Jurax 4.12.2021 19:38

Tak to, jsa bezvěrec, neznaboh a ještě ateista, budu podle onoho budhisty úplně špatný člověk. Hm ...

J. Hruška 5.12.2021 11:01

Juraxi,! Nejste špatný člověk, Bůh nestvořil špatné lidi, proč by to dělal,?? Jste svobodný, važte si toho.

Já a Bůh víme všechno.! Je to tak,?? Já (lidstvo) vím všechno i to, co Bůh neví.! No nazdar.!

V. Kučer 4.12.2021 22:12

Těch špatných člověků je u nás většina. Nová víra je Green Deal.

P. Pepax 4.12.2021 11:28

R^ velmi seriozní článek.

V. Kučer 4.12.2021 9:57

Víru máme v mozku, mluvil o tom v TV neuropatolog František Koukolík. Dokonce se ví kde to centrum víry je. Nemusíte věřit právě v klasická náboženství, dnes je módní víra Green Deal. Křesťanství skončilo upalováním čarodějnic, jak skončí to současné bůh ví.

P. Dvořák 4.12.2021 11:12

Zase se lidé budou scházet kolem ohýnků.

Z. Lapil 4.12.2021 12:39

Křesťanství upalováním čarodějnic rozhodně neskončilo. Na rozdíl od toho upalování trvá dodnes.

V. Kučer 4.12.2021 22:16

Máte pravdu ale ztratilo moc. Dnes se v Evropě neupaluje, jsou jiné metody.

J. Pokoutný 5.12.2021 11:41

Upalovala státní moc, ne církev. Krom toho, těch upálených nebo oběšených (v protestantských státech) bylo po soudech mnohem méně, než těch, které z různých důvodů sousedi napráskali.

V. Kučer 5.12.2021 14:33

Upalovali hlavně protestanti. Ctihodní otcové ve Vatikánu naopak dospěli k názoru že čarodějnice nejsou a že se jedná o pohanské pověry. Bobling z Edelstadtu upaloval o sto šest protože mu to umožnila tehdejší vrchnost. Čarodějnické procesy u nás zakázala až Marie Terezie jako projev středověkého tmářství. Dnes se používají jiné metody.

L. Netolická 5.12.2021 16:06

Čarodějnice neupalovala církev, ale světská moc. Dle katolické víry - věřit na čarodějnice, vykládat karty, esoteriku ... je hřích.

V. Kučer 5.12.2021 20:16

Farář Lautner nesouhlasil a skončil na hranici také. Papež Inocenc mu odmítl udělit milost se slovy: „Kdybychom my sami byli z takové neřesti usvědčeni, pak by si spasitelná spravedlnost žádala, abychom byli celému světu příkladem a byli veřejně upáleni.“ V padesátých letech minulého století pracující masově podepisovali souhlas s rozsudky smrti, kdo odmítnul riskoval kriminál. Současný papež podporuje masovou migraci do Evropy ale za nesouhlas nás neupálí ani nezavřou. Doufejme.

J. Pokoutný 4.12.2021 9:52

Bráno od maleb v jeskynních, člověk vždy po 50,000 let něčemu věřil, a domnívat se, že se tahle hluboká potřeba nějak nezapsala do jeho vzorců chování, když už ne do genů, je naivní. Představa, že se váha tohohle směřování změní během 200 let od osvícenství je mylná, a čirá víra v marxismus nebo v současné době klimatismus, to jenom potvrzují. Znával jsem skutečně věřící marxisty (nemyslím tím ty, kteří Stranu využívali pro mocenský postup) a mezi mými kamarády, považujícími se za ateisty, vyryl klimatismus také dosti hlubokou brázdu, protože ... "věda"! Buďme tedy rádi, že se v Evropě, uchytilo právě křesťanství a ne keltské druidské náboženství, pravidelně provozující oběti "pro zdar kmene", náboženství středoamerických Nahuů (např. Aztéků), obětujících brutálním způsobem lidi, aby slunce vůbec vyšlo, nebo jeho mayskou obdobu, kdy se kvůli bohu Tlalocovi, dávajícímu déšť, stahovaly z kůže děti. Koneckonců "filosoficko-psychologická" hnutí jako budhismus nebo taoismus se stala životaschopnými a široce rozšířenými až potom, co převzala náboženské prvky ze svého okolí.

J. Kočvar 4.12.2021 23:49

Upalování kacířů a čarodějnic představuje lidské oběti ve všem kromě jména.

Staří Egypťané lidské oběti neprovozovali, a pokud ano, tak se od nich v rané fázi svých dějin oprostili. Římská říše lidské oběti důsledně potlačovala. Když se vyznavači řecko-římského náboženství setkali ve východních provinciích s vyznavači semitského náboženství, tak nedošlo k náboženské válce, ale vznikl kult Jova Nejlepšího Nejvyššího Dolichenského, který spojoval řecko-římské a orientální prvky.

Z. Žíkovecký 7.12.2021 11:47

Nejstarší texty jsou staré 6000 let a jestli lidé něčemu věřili předtím je pouhá spekulace.

J. Pokoutný 4.12.2021 9:38

R^

R. Meišner 4.12.2021 8:59

*dar víry* ?? zajímavé slovní spojení, autore. ne, tak ten opravdu nemám, nevěřím v nadpřirozené bytosti. ---samozřejmě že si všech svých předků vážím, ať už věřili čemukoliv, ostatně ani já bych v jejich době nesmýšlel asi jinak. ovšem je nekonečný rozdíl něčemu věřit v jeskyni v prvobytně pospolné společnosti, a věřit úplně, ale úplně tomu stejnému v 21. století. ---tož tak.

V. Němec 4.12.2021 8:16

Tvůrci obou "náboženství" jsou vždy Židé jako polena a kolaboranti.

No a těch příměsí je tam požehnaně! A funguje to doposud!

P. Dvořák 4.12.2021 7:43

Víra člověku pomáhá snášet útrapy a obtíže, do nichž by se většinou nedostal, nebýt náboženství.

J. Kočvar 4.12.2021 6:06

Svých předků si můžeme vážit i bez toho, že bychom si vážili totalitního náboženství.