17.1.2022 | Svátek má Drahoslav


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Němec 5.12.2021 20:23

Předvánoční čas se v dnešní době změnil v nákupní šílenství. Žádný advent, žádné čekání, rozjímání. Jen nařízený a řízený konzum.

Jak krásné jsou vzpomínky na dětství za hluboké totality (padesátá, šedesátá), kdy pro nás, 4 děti, Vánoce znamenaly, že se starší sourozenci sjeli ze škol domů (ten společně strávený čas byl nejlepším dárkem). V pohádky z Nového zákona jsme v naší rodině nevěřili nikdo, ale byly krásné. O Štědrém večeru po slavnostní večeři, kdy pod talíře táta sehnal, nevím jak, každému podle věku, nově tištěné papírové koruny až pětikoruny, nám pak máma tajuplně ze skříně vytahovala postupně dárky (žádné drahé obaly, které by šly hned nato do odpadu a na skládku), hlavně praktické věci jako trenýrky, košile, rukavice...a taky ty sváteční, podle věku, hračky a pak, hlavně knížky.

Potom byly koledy v rádiu...a na závěr povídání, čtení knížek a spát.

Asi hrubý domácí produkt v tehdejší době o Vánocích tolik nestoupl jako dnes, v konzumní společnosti. No a?

J. Kraus 5.12.2021 11:22

Advent, doba rozjímání. Řekl bych, že základ je v lidské přirozenosti, alespoň v našich zeměpisných šířkách. Sedím u počítače, venku nasněženo, tři stupně, do toho prší. Před měsícem jsem mohl být nervózní, kolik jsem toho za letošek kolem baráku a chalupy já líný neudělal a co bych ještě mohl stihnout. Teď už ne, letos už neudělám nic. Konec honění, klid, čas k otevření se vyšším světům. Tak to bude až někdy do Tří králů. A potom znovu plánování, traumata.

Je to asi dvacet let, syn kolegy byl na výměnném studiu v Turecku. Vrátil se předčasně, šlo mu prý o život. Ptali se ho spolustudenti, v jakého boha věří. Že prý v žádného. Ale to není možné, my máme Alláha, Asiati Budhu, vy toho vašeho, i ti černoši mají nějaké své duchy. Nemůžeš žít bez boha! Chlapec jim prý oponoval Darwinem a pokročilou západní vědou. Dopadlo to tak, že se mu, méněcennému a špinavému, vyhýbali a bili ho na potkání. Nechtěli mít takového tvora mezi sebou. Tak to vyprávěl kolega a často si na to vzpomenu.

Říkají někteří, že je rozdíl mezi věřit a vědět. Někdo ví už jako dítě, jiný musí nejprve věřit, být pokorný, laskavý a tohle všechno. Pak třeba jednou zjistí, že ví. A kdybychom to chtěli komplikovat, mohli bychom se rozepsat o entitách na různých stupních, které si s člověkem rády pohrávají a vydávají se za něco co nejsou.

Co se týče kostelů, jsou to většinou vysoce positivní místa s kladnou energií, promodlená generacemi našich předků. Za blahých dob socialismu, kdy byly ty pražské celý den otevřené, jsem tam rád chodíval v osamění nasávat atmosféru a snad i něco jiného. Dnes černí v církvi je zamykají a přístupné jsou jen v době mše nebo s turisty. Naposledy jsem byl na mši před lety, schovaný vzadu v koutku a příliš nevnímající okolí, a najednou na mě vtrhla nějaká ženská, že prý podejme si ruku v Kristu a už se na mě sápala. Ono stačí vidět ty samolibé tváře lidí, vycházejících po mši ven.

J. Hruška 5.12.2021 12:03

Ten příběh chlapce v orientu je přímo ilustrační: Ilustruje hlubokou beznaděj v Alláha věřících, hluboký pocit zrady od Proroka, hlubokou neznalost a nedostatek poznání nahrazenou slepou vírou, hrůzu otroctví naprosté podřízenosti Alláhu, zoufalství nesvobody, výsledek - útisk a zaostalost.

V. Kučer 5.12.2021 14:50

To měl ještě syn kolegy štěstí protože ateistu má dobrý muslim zabít. Měl jim tvrdit že je katolík nebo evangelík. Nevím jestli by pochopili víru v Green Deal.

D. Zítko 5.12.2021 10:25

Cítím to stejně, děkuji :-)

D. Polanský 5.12.2021 8:48

Vůbec nejde o to, zda Bůh fyzicky je, nebo není, to je konec konců nedokazatelné, ale o to, že víra ve fyzickou existenci Boha a víra v Boha jsou dosti rozdílné názory. Také mnozí věří, že světská spravedlnost jednou konečně zvítězí, ale za celý svůj život jsem si nevšimnul, že by světská spravedlnost málem existovala. Ale může slušný člověk žít bez víry v spravedlnost? Kdyby ji neměl, nedokázal by za ni ani bojovat.

J. Hruška 5.12.2021 11:51

Bůh JE "pantokrátor" vševládce a tak nevidí do budoucnosti, určil jí svobodné bytí, přímo nařídil, rozkázal "milujte se a množte se a naplňte zemi.... Atd jak je možné nechápat svobodu a svobodnou vůli.? Amen.

V. Kučer 5.12.2021 15:06

V TV o tom mluvil doktor Koukolík, víru prý máme v mozku. Člověk nemusí věřit v náboženství ale třeba ve vědu nebo že vyhraje v hazardu. Fyzik věří v JE, ekologista v Green Deal.

D. Polanský 5.12.2021 8:42

Nikdy jsem nepochopil, proč Bůh, který vidí dále do budoucnosti než my smrtelníci, nepřidal Mojžíšovi k desateru ještě jedno přikázání: Neznásilníš ani sexuálně nezneužiješ žádného člověka! A přitom sedmé přikázání nesesmilníš (nezcizoložíš) je určitě menším hříchem než by bylo to jedenácté.

J. Hruška 5.12.2021 11:39

Polanský, Bůh NEZNÁ budoucnost! BŮH JE. Stvořil svět a v něm člověka ke svobodnému bytí, SVOBODNÉMU BYTÍ. Duše lidská se zabývá nadějí, že bude, že vyjde Slunce, že bude zítra, že však jen JE jí uniká ve svobodném bytí. Bůh je JÁ JSEM.! Ne, že budu nebo byl. JÁ JSEM.! nehraje se světem a lidmi pimprlové divadlo (to Alláh) Byl by to Bůh kdyby znal budoucnost, ta nuda by nestála ani zlámanou grešli. Takový Bůh by byl velmi, ale velmi omezený, ano OMEZENÝ, omezený ve své svobodě. Atd. Ahoj.

J. Brei 5.12.2021 14:02

Proč ta agresivita, pane Hruško?

Bůh, podle Bible, zná budoucnost. Jinak by to nebyl Bůh: „Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo.“ (Ješajáhú/Izajáš 46:10 Český studijní překlad)

Vaše „JÁ JSEM“ vychází ze špatného překladu hebrejského textu a tím způsobeného následného špatného výkladu. Vrchní zemský rabín Karol Efrajim Sidon (a podobně Český rabínský překlad) ve svém překladu Pěti knih Mojžíšových (Chamiša chumšej Tora) překladá takto: „Ale Moše řekl Bohu: „Pohleď, přijdu-li k synům Jisraele a řeknu jim: Bůh vašich otců mne k vám poslal, řeknou mi: Jak se jmenuje? – a co jim na to odpovím?“ Bůh řekl Mošemu: „Budu tím, jímž budu,“ a pravil: „Pověz synům Jisraele a řekni: Já budu mne k vám poslal.“ (Šemót/Exodus 3:13.14)

Žádná svoboda zřejmě neexistuje. V kauzálním světě ani nemůže. Buď existuje kauzalita (evidentně ano), a pak nemůže existovat svoboda, nebo existuje svoboda a pak nemůže existovat kauzalita (ta však evidentně existuje). Pokud chce být Bůh svobodný, musí být mimo kauzalitu. A to asi žádná nuda není, když byl celou věčnost bez tohoto světa. tedy pokud vůbec nějaký Bůh je. Nuda je jen lidský kauzální pocit. Bohu ho nepodsouvejte.

J. Hruška 5.12.2021 18:56

Ale nezná budoucnost, oznamuje lidem svou vůli. A očekává s napětím a chvěním zda-li se vůle splní čili nic ač je "pantokrátor" a může všechno jen ne zapřít sám sebe - Pravdu a lásku ve SVOBODNÉM bytí. Překlad je bezvýznamný. Amen.

L. Netolická 5.12.2021 15:51

Pane Hruško, Bůh je vševědoucí, všemocný, nejvíce spravedlivý.

J. Hruška 5.12.2021 18:45

Právě proto, že je Bůh vševědoucí, ví také, že znát budoucnost je pád do otroctví, (osudu a pod), Bůh JE Bůh živých, ne mrtvých (v budoucnu), velmi se mýlíte a jeho milosrdenství je věčné. Budoucí osud Křesťanství již odmítlo před mnoha staletími. Křesťané vyznávají primát milosrdenství před spravedlností a odpuštění před pomstou a trestem, paní Netolická. Rozpoznávacím znamením křesťanství je SVOBODA, která se nevylučuje s řádem věcí a života a právě s onou "kazalitou" předpokladu a výsledku dokazatelnou zákony přírody a života. Budoucnost je předvídatelná nikoliv předpovídatelná, předvídatelná podle zákonů a řádu věcí, nikoli předpovídatelná (čtěte správně, budoucnost se nedá předpovídat, ale předvídat) není to počasí.!!

J. Jurax 5.12.2021 20:50

Jojo, bůh ... ale který ... bohů bylo a je jak kapek deště ...

L. Netolická 5.12.2021 15:10

Pane Polanský, pod 5. Boží přikázání patří vícero hříchů, např. ubližování druhým, nenávist, zášť, pomstychtivost, hněv, vydírání, znásilnění, alkoholismus, drogy, potraty, eutanazie, nadávky ...

L. Netolická 4.12.2021 19:29

Pane Novotný, autore článku, nemám vaše znalosti, ale s velikou pokorou mohu napsat, že vím, že Bůh existuje. Nejsem sama, P. Ježíš se nechává, stejně tak jako P. Maria lidem poznat. 3krát ke mně Ježíš promluvil, dvakrát ve snu a jednou při modlitbě. Když domluvil, stiskl mi pravé rameno. Potom jsem dlouho zažívala Jeho vedení tak, abych byla dobrou křesťankou. Nemohu to dokázat, ale věřte mi, že vás a všechny nevěřící velmi lituji, že jste nedostali dar víry a většina z vás ani Boha nehledá. Pane Novotný, jednou budete stát tváří v tvář Bohu a co když vás odmítne tak, jak vy Ho odmítáte. Ano, víra v Boha , pevná víra, nás chrání od těžkých provinění. Každý člověk ale od Boha dostal dar svědomí a tam mají i nevěřící možnost žít tak v souladu s Bohem. Položili jste si, vy nevěřící, otázky spojené se vznikem života, kdy ani dnešní vědci nevědí jak a kde vznikla živá buňka z neživého a právě dnes v 21. století už vědci vědí, že samovolně je to nemožné. Když se podíváte na Boží stvoření, člověka - muž, žena, ale i zvířata, jak je vše na správných místech a aby např. člověk fungoval tak jak má, nemůže nic scházet. A což teprve vědomí, složitost mozku? Kdyby byly na člověku vidět zásadní chyby, ale nejsou. A tak Bůh mohl tvořit na hotovo nebo např. člověka "naprogramovat", aby se vyvíjel. On zažehl život a On nám dal obrovský dar prožít život v souladu a přátelství s Ním, abychom dosáhli věčné spásy našich duší. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo co Bůh připravil těm, kdo Ho milují je psáno. A milovat Boha znamená dodržovat Jeho přikázání.

L. Netolická 4.12.2021 19:39

A ještě dovětek: Bůh pomáhá člověku, který Ho upřímně hledá. Poproste s největší upřímností P. Ježíše, aby vám ukázal cestu k Sobě a poté bedlivě sledujte jak vás vede. Přeji vám hodně štěstí na vaší cestě k Bohu.

J. Brei 4.12.2021 20:24

A proč by, paní Netolická, měl Bůh, pokud existuje, odmítat toho, kdo v něj nevěří?

F. Kusák 4.12.2021 21:11

A já bych Vás zase poprosil, abyste slova paní Netolické nekomentoval. Úctu projevíte mlčením. Diky

J. Kočvar 4.12.2021 22:42

Proč bychom měli v diskusi mlčet a nereagovat na vyhraněný názor, se kterým nesouhlasíme?

Z. Žíkovecký 7.12.2021 11:35

A je snad nějaký důvod projevovat úctu??

L. Netolická 4.12.2021 21:17

Bůh zná každé zákoutí našich myšlenek, našich projevů. Pan Novotný na pozvání jeho přátel, přijít do kostela na mši sv. rázně odmítá, to znamená, že se s Bohem odmítá jakoby setkat, navázat s Ním vztah. Proto se může stát, že Bůh se zachová stejně. Může se stát, to nikdo nevíme. I tak si myslím, že p. Novotný, aniž by si to uvědomoval, Boha hledá. Stejně je to s nevěřícími, kde On vidí do každého člověka a dle skutků bude každý jednou souzen. Ne každý nevěřící musí být Bohem zatracen, přitěžující okolnosti jsou odmítání, výsměch, nepřátelství ke katol. církvi. My katolíci máme svátost smíření a tak vyznáním hříchů, upřímnou lítostí a jejich nápravy máme naději, že nám Bůh hříchy odpustí. My si je uvědomujeme a bojujeme s nimi. Nevěřící si mnohé hříchy bere s sebou na věčnost. To ale neznamená, že každý věřící bude Bohem spasen, opět záleží na každém člověku, ale věřící člověk, který žije s Bohem v přátelství, má velikou naději.

J. Brei 4.12.2021 21:59

Proč by se pan Novotný s Bohem, pokud existuje, musel setkat zrovna na mši? A proč by to musela být zrovna mše, kde by měl s Bohem navázat vztah? Není snad v Bibli napsáno, že Bůh nesídlí v domech udělaných lidskýma rukama? A jaké hříchy má vlastně pan Novotný?

L. Netolická 5.12.2021 9:22

Pan Novotný byl pozván a on rázně odmítl. To není jenom o mši sv. Když vás někdo pozve k sobě domů a vy rázně odmítnete, tak to něco znamená. Kdyby pan Novotný vám řekl, že bohužel teď nemůže, ale že rád přijde jindy, tak to je úplně jiná situace. Nevím, jaké hříchy má pan Novotný. Každý z nás hřešíme, já i vy, i pan Novotný. Není jenom DESATERO, je mnoho dalších hříchů, např. lež, nenávist, závist, lenost, pýcha atd atd.

T. Hraj 5.12.2021 10:29

Ano, to odmítnutí opravdu něco znamená. Možná totiž pan Novotný nevěří, že zrovna mše svatá je to správné místo pro navazování kontaktu s bohem. A nemám tím nutně na mysli ne vždy pěknou historii katolického přesvědčení o svém "patentu na boha". Ale spíše například to, že takový kontakt je osobní, intimní věc, kdežto mše je mnohem více než co jiného společenská událost.

J. Jurax 5.12.2021 14:13

No jo no, když po mém soudu ateisty, bezvěrce a neznaboha jsou bohové - všichni, od Ahura Mazdy přes křesťanského Boha, Jahveho i Jupitera, Peruna, Quetzacoatla a Thora až po Živu - jen virtuální konstrukty nedokonalých lidských mozků vytvořené proto, aby pomohly vyrovnat se se složitostmi života a věcmi (dosud) nepoznanými.

No a některé z těch konstruktů bohužel indukovaně taky byli a jsou obmyslně využíváni k ovládání lidí skrze jejich víru v ně. Ovládání jinými lidmi, co si osvojili právo tu kterou víru vykládat, střežit její čistotu a nesprávně věřící trestat. A nevěřící obracet na víru pravou.

Mezi knězem vyhlašujícím interdikt, mullou vyhlašujícím fatvu a animistickým šamanem sesílajícím mocné džu džu na provinilce není moc rozdílů. Spojuje je hlavně to, že je třeba víry vskutku silné až fanatické, aby to fungovalo.

Takže pan Novotný po právu odmítl. Proč by měl být účasten rituálů k poctě boha, v něhož nevěří? Koneckonců Vy byste nejspíš též odmítla pozvání do mešity či účast na rituálu k uctění bohyně Kálí a patrně i pozvání do židovského templu, ačkoliv křesťanský bůh je vlastně potomkem boha židovského.

Jakkoliv Vám víra v křesťanského Boha pomáhá, jsou i tací, co právě v tohoto konkrétního či vůbec žádného boha nevěří.

L. Netolická 5.12.2021 15:49

Pane Juraxi, člověk odjakživa hledá Boha. Lidé jsou náboženští tvorové. Než přišel Ježíš Kristus a přinesl světu katolické, neboli všeobecné náboženství, tak si lidé vytvářeli různé bohy a různě si vysvětlovali přírodní úkazy. Já bych se klidně mohla účastnit pozvání do mešity, židovského templu, ale pouze ze zdvořilosti ke zvoucímu a jako pozorovatel. Židé Ježíše neuznávají a už tam bych s nimi nemohla souhlasit. Věřit v Boha je obrovská posila pro každého člověka a veliká naděje, že smrtí nic nekončí. Je to obrovský dar od Boha. Je to ale také zodpovědnost za sebe, aby člověk žil spravedlivě a také za děti, vnoučata ....,aby nesešly z cesty, která vede k Bohu a často k nim promlouvat. Vím také, že posmrtný život existuje. Ve snu za mnou přišel zemřelý kněz, který do naší rodiny léta docházel. Ve snu přicházel z pravé strany, zastavil se a podíval se na mě a řekl mi: "paní já jsem vám napsal". A uviděla jsem jako na dlani celý růženec a od shora postupně přes každých pět desátků nabíhaly veliké pětky. A tak vím, že se mám, máme modlit denně celý růženec. Trochu těžko se mi píše o těchto věcech v této diskusi a mám opravdu strach, abych tím nezpůsobila, že se někdo bude těmto věcem vysmívat a urážet tím Boha. Jak ale jinak se mají nevěřící tato svědectví dovědět? Oni si myslí, že věda Boha popírá a více se nezamýšlí. Nevědí ale už, že čím více věda ví, tím více se kloní ke Stvořiteli a je mnoho vědců, kteří jsou věřící. Opravdu jsou nevěřící přesvědčeni, že člověk - muž a žena jsou dílem náhody? Že něco tak nesmírně složitého se začalo vyvíjet bez smyslu, chaoticky bez zadání a do dokonalosti? Jak mohla náhoda vědět, že člověk potřebuje vidět, slyšet, mluvit, myslet, že potřebuje např. klouby, ruce, deset prstů atd.? A což teprve vnitřní uspořádání? Pohlavní ústrojí muže, ženy ... Opravdu vše náhoda, přestože vznik živé buňky z neživého je nemožný?8-o

J. Jurax 5.12.2021 18:36

No, víte, nechci zabředat do diskuze s přesvědčeným kreacionistou a ptát se třeba, kdo stvořil toho, jež pak stvořil život na Zemi, nicméně pravím, že když máte na tu náhodu nějaké 4 miliardy let a vhodné podmínky, nějaký prvok se objeví a pak už to jde samospádem ...

No a jinak, každý jsme holt nějaký ... někteří nevěří v bohy, jiní v nějaké věří, v ty své nebo v toho svého ... pokud mne nenutí věřit taky nebo dodržovat dogmata té své víry, nevadí mi ...

L. Netolická 5.12.2021 19:09

Nikdo vás, pane Juraxi, k ničemu nenutí. Bohužel, nevěřící si neuvědomují, že odmítáním Boha si zavírají bránu na věčnost, která, jak je psáno by mohla být - ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, kdo Ho milují. A věčnost je věčná.