26.5.2022 | Svátek má Filip


PRAHA: Palmové dny zahajují

17.1.2007

Botanická zahrada vlastní unikátní evropskou sbírku palem a cykasů

Tvrzením, že palmy a cykasy jsou tytéž rostliny, zaručeně popudíte odborníka. Paradoxně je jméno Cycas odvozeno z řeckého kykas, což je slovo značící palmu....

Palma: Coccoth barbPoodhalit návštěvníkům tajemství těchto dvou rostlinných skupin si bere tradičně za své Výstava palem a cykasů, která se každoročně usídluje v lednovém kalendáři akcí Botanické zahrady hl. města Prahy, do tropického skleníku Fata Morgana. Nejinak letos, ve dnech 16. ledna až 4. února, denně 9 - 16 hodin (v pondělí z důvodu pravidelné údržby zůstává skleník uzavřen). Jak nás prostřednictvím vystavených exemplářů přesvědčí kurátor výstavy Vlastík Rybka, tyto dvě skupiny jsou od sebe hodně daleko a jejich podobnost je skutečně jen velmi zdánlivá: cykasy se palmám podobají mohutnými, jednoduše zpeřenými listy.

Na terase skleníku Fata Morgana a v jeho expozicích je k vidění 70 druhů palem a 20 druhů cykasů. Návštěvníci se seznámí s rozmanitostí palmových semen od nejmenších až po největší. A co více: Klíčivá semena několika druhů palem a cykasů budou v prodeji i s návodem k výsevu. Součástí palmové akce je rovněž tradiční výstava fotografií palem a cykasů umístěná ve štole skleníku. O víkendech nás navíc čeká provázení světem palem a cykasů, a to zdarma v každou celou hodinu. Dozvíme se rovněž, co všechno lze získat z kokosové palmy, jak vypadají ratany a mnoho dalšího zajímavého...

Třeba i to, že: Cykas: Dioon mejiae

 • Cykasy jsou prastará a primitivní skupina přežívající od prvohor (permu před 200 miliony let) do dnešních dnů obvykle na izolovaných, často skalních stanovištích.
 • Cykasy mohou růst i na velmi neúživných substrátech a patrně právě tento "útěk" na chudá stanoviště je uchránil před konkurencí krytosemenných rostlin.
 • Cykasy ze suchých oblastí mohou mít takzvané smršťovací kořeny, které jim umožňují zatáhnout v suchém období své tělo více pod povrch substrátu.
 • Všechny cykasy jsou chráněné podle Washingtonské konvence týkající se mezinárodního obchodu (známá též ve zkratce CITES), některé rody jsou dokonce uvedeny v příloze I s velmi přísnými pravidly. (Proto je získání každého nového cykasu vzácnou a významnou událostí.) V naší zahradě pěstujeme přibližně 50 druhů cykasů v 9 rodech, což je přibližně pětina světového sortimentu a řadí nás to mezi významnější evropské sbírky.


 • Palmy jsou atraktivní a mezi lidmi oblíbenou, rozsáhlou skupinou čítající zhruba 3 000 druhů v přibližně 200 rodech.
 • Palmy obvykle vytvářejí jeden kmen, ale najdeme i druhy s podzemním kmenem, případně bezkmenné s přízemní růžicí listů nebo druhy s mnoha kmeny.
 • Nejvyšší palmy - druhy jihoamerického rodu Ceroxylon mohou být až 60 m vysoké.
 • Nejmenší palma (dnes již vyhynulá) druh Syagrus liliputiana s výškou jen do 15 cm.
 • Palma s největšími listy - u africké rafie (Raphia regalis) mohou zpeřené listy dorůstat délky až 25 metrů a dlanité listy indického talipotu (Corypha umbraculifera)mohou mít průměr až 5 m.
 • Palmy jsou rozšířeny v tropech a subtropech celého světa, na severu zasahují na jižní okraje Himalájí, jih Japonska, do Španělska a v USA do státu Jižní Karolína. Na jihu rostou až po Chathamův ostrov u Nového Zélandu. Druhová bohatost je nejvyšší ve Střední a Jižní Americe a jihovýchodní Asii.

  Cykas: Ence sclavoiExpozice palem byla v trojské zahradě založena v roce 2003, proto je většina vysazených palem zatím menších a méně nápadných: "Snažíme se vybírat spíše drobnější druhy, které jsou typické pro podrost deštného lesa, abychom se co nejvíce vyhnuli pozdější nutnosti kácet jedince, kterým bude skleník malý," upřesňuje Vlastík Rybka "otec a matka", který má unikátní sbírku palem i cykasů doslova na svědomí: "Spolu se sbírkou v zázemí pěstujeme zhruba 140 druhů palem v 70 rodech, tedy skoro třetinu všech známých rodů, což nás řadí mezi nejlepší evropské sbírky."

  A teď si zkuste na Palmové dny nepřijít!

  Foto:
  Cykas: Ence sclavoi - foto BZ - Vlastík Rybka
  Palma: Coccoth barb - foto BZ - Vlastík Rybka
  Cykas: Dioon mejiae - foto BZ - Vlastík Rybka

  Další informace o akcích v trojské zahradě naleznete na www.botanicka.cz