23.9.2020 | Svátek má Berta


PRAHA: Mariánský sloup

18.8.2020

Je zákaz projevem svobody a sekularizace?

Mariánský sloup a Týnský chrám

Sekulární stát dovoluje svobodné vyjadřování občanů včetně jejich náboženského přesvědčení.

Sobota 15. srpna 2020 se zapíše do dějin naší země jako jeden z nejslavnostnějších dnů symbolizující navrácení křesťanských kořenů zpátky naší matičce Praze. Den, kdy arcibiskup Dominik Duka, primas český, požehnal mariánský sloup na Staroměstském náměstí.

Mariánský sloup provázejí od samého počátku neustálé protesty proti stavbě a existenci tohoto krásného díla, které se dají shrnout do dvou základních důvodů a na ty se chci zaměřit:

1. Požadavek sekularizace „Staromáku“
2. Triumf katolické církve a oslava habsburské moci

Sekularizace

S požadavkem na „sekularizaci Staromáku“ přichází prakticky celá levicová fronta včetně militantních protestantů. Pro upřesnění, nebavíme se o požadavku anarchistů na okamžité zbourání, jejichž militantní postoj ihned přetiskuje web veřejnoprávního rozhlasu, aby následně proběhla „odborná diskuze“.

Odpůrci si nestačili nastudovat nebo záměrně přehlédli princip fungování sekulárního státu. Jedná se o klíčové téma. Sekulární stát umožňuje svobodné vyjádření občanů včetně jejich náboženského přesvědčení za podmínky, že neomezuje svobodu vyznání jiných.

Sekularismus neznamená zákaz náboženského vyznání. Sekulární stát odděluje moc církevní od světské, ale povoluje náboženské projevy na veřejnosti včetně mariánských slavností. Pokud odpůrci považují za synonymum sekularity ateismus, pak se jedná o jasný argumentační faul.

Kam vede čistý ateismus jsme se mohli přesvědčit v minulém století na komunismu i nacismu.

Ještě dotaz na 20 m2 zastavěné plochy, ty omezují Staroměstské náměstí? Jak ale v tom případě hodnotit Husův pomník zabírající mnohem větší plochu, navíc Hus byl příznivcem mariánského kultu (to jsou paradoxy).

Mezi hlasateli tohoto demagogického nesmyslu se řadí také „konzervativní“ europoslanec Zahradil z ODS, který si dokonce platil sponsorovaný příspěvek na Facebooku, kde svolával k protestu na den svěcení sloupu. Alespoň víme, co pan europoslanec ze svého platu za naše peníze řeší. Ale má konečně pro voliče téma a to se cení. V EU přece probíhá tunel za „pouhých“ 750 miliard eur, tak tam přece jako předseda konzervativní frakce nemá co řešit.

Pikantní je ještě fakt, že jeho straničtí kolegové z ODS Marek Benda a Saša Vondra jsou katolíci, Saša Vondra byl dokonce mezi účastníky v Týnském chrámu, ale z jejich strany je po celou dobu ticho po pěšině. Znamená jejich mlčení souhlas s argumenty pana Zahradila?

Pan europoslanec ještě svou demagogii oslazuje argumentem o nebezpečí návratu monarchie. V překladu, bídní monarchisté chtějí uchvátit moc a nastolit nadvládu krutých Habsburků. Mohu pana europoslance uklidnit, 90 % z nás, příznivců mariánského sloupu, jsme stoupenci sekulárního státu a republiky s parlamentní demokracií.

Triumf Panny Marie, nikoliv habsburské moci

Argument poukazující na spojitost stavby mariánského pomníku a popravy 27 protestantů na Staroměstském náměstí je také lichý. Habsburkové dovolili vystavět mariánský sloup na poděkování Panně Marii po úspěšné obraně pravého břehu Vltavy před švédskými vojsky v roce 1648. Obránci se tehdy vroucně modlili k Panně Marii, která jejich modlitby vyslyšela, a pravý břeh Vltavy tak zůstal ušetřen rabování a zabíjení.

Stavba mariánského sloupu začala v roce 1650, kdežto poprava 27 pánů proběhla v roce 1621, proto nemá s mariánským pomníkem nic společného, jedná se o dvě rozdílné události. Argumentovat příčinou souvislostí je něco podobného, jako kdybychom dávali do spojitosti invazi v roce 1968 a rozdělení Československa v roce 1992. Jiní vládci (politici), jiná mezinárodní situace.

Ještě k samotné Bílé hoře, šlo o souboj mezi protestanty (hlavně německými) a katolíky (také většinou odjinud). Pokud by vyhráli protestanti, nejspíš bychom již dnes byli spolkovou zemí Německa.

Mariánský pomník znamená naše symbolické usmíření s habsburskou dynastií (neplést s touhou po jejím návratu).

Hodně se opomíjí nesmírně důležitý faktor ohrožení Evropy islámskou agresí po celé 17. století, kdy byla zbídačená střední Evropa po vyčerpávající třicetileté válce permanentně ohrožována islámem, osmanskou rozpínavostí, kterou ukončila až porážka Osmanů ze strany Habsburků v památné bitvě u Vídně roku 1683 pod vedením polského krále Sobieského. Velký dík patří tehdejšímu papeži, který vytvořil Svatou alianci Poláků, Bavorů a Čechů. A mimochodem, tolik oslavovaný Komenský dokonce ve své zášti proti Habsburkům šel tak daleko, že se chtěl spojit s muslimskými Osmany (Turky).

A ještě jedna podstatná maličkost, znovuobnovení mariánského pomníku vzniklo na základě iniciativy obyčejných lidí, nikoliv ze strany vedení církve, jak se někteří mylně domnívají. Zvláštní poděkování patří Spolku pro obnovu mariánského sloupu a sochaři Petru Váňovi a dalším sochařům a dělníkům.

Přejme si, aby mariánský pomník byl do budoucna symbolem smíření, pokory a duchovního prožitku.

A vůbec to nejdůležitější, mariánský pomník je pro všechny, nejen pro věřící. Jde o místo poděkování i proseb lidí, kteří si v životě procházejí různými strastmi a těžkostmi.

Mohou sem zajít a prosit Pannu Marii nebo se pomodlit podle svého uvážení.

 **************

Video dokončení mariánského sloupu:

  **************

Kniha Mračna nad Evropou nyní v prodeji se superslevou.
Krátké video s ukázkami zde

troška-kniha Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.