8.12.2023 | Svátek má Květoslava


POVÍDKA: Volání rodu

6.10.2017

Pan Vilém z Rožmberka, nejpřednější český šlechtic, měl postupně čtyři manželky, ale žádné dítě. Proto nutil svého bratra Petra Voka, aby se též oženil, ten však svatbu dlouhá léta odkládal. Až ve svých čtyřiceti letech si vzal Kateřinu z Ludanic, která byla stejně jako on českobratrské víry. Byla poslední členkou svého rodu, její erb znázorňoval husu mávající křídly. Petr Vok se musel ještě zavázat, že případného syna předá v osmi letech Vilémovi, aby z něho vychoval řádného katolíka a umožnil mu tak snadnější kariéru. Zbytečná starost - paní Kateřině se nikdo nenarodil, ta se navíc za několik let pomátla na rozumu. Mluvilo se o tom, že nejvýznamnější rod v Čechách má na kahánku.

Protože pan Vilém mladšího bratra z různých důvodů často plísnil, scházeli se málokdy. Příležitost k setkání se naskytla roku 1590, kdy Vilémův regent Jakub Krčín z Jelčan po čtyřletém úsilí dokončil budování obrovitého rybníku Rožmberk. To Petra Voka zajímalo. Nechal zapřáhnout kočár a jel se na rybník podívat. Když už vyjížděl z nádvoří bechyňského zámku, vyběhla z budovy s vytřeštěnýma očima jeho choť a nechala se málem přejet. Nedala pokoj, dokud jí nebylo dovoleno jet s sebou.

Když dojeli na místo, vystoupili. Rozloha napuštěného rybníka Petra Voka ohromila. Protože vlnky ve větru šplouchaly o břeh, napadlo ho: Je to naše malé české moře.

Krčín provázel oba pány po hrázi a manželky se táhly za nimi. Obě ženy si neměly co říci, už proto, že paní Polyxena byla pyšná katolička a parádnice. Černě oděná paní Kateřina se sklopenou hlavou vypadala vedle ní více než skromně.

Náhle se na hladině vztyčila husa a s hlasitým kejháním začala mlátit křídly. Paní Kateřina na ni hleděla jako očarovaná. Popošla pár kroků, škobrtla o kámen a skutálela se do vody. Plavat samozřejmě neuměla a sloužícím dalo hodně práce, aby ji vytáhli na břeh živou.

„Husa mě volala k sobě,“ opakovala skoro utopená žena a drkotala zuby.

„Nesmysl,“ pravil s povzdechem Petr Vok. „Jenom byla ráda, že tě vidí.“

Pan Vilém se zachmuřil. Pochopil to, co jeho bratr věděl už dávno - že slavný rod pětilisté růže skutečně vymře a většinu obrovského majetku uchvátí Švamberkové.