6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


POVÍDKA: Polepšený loupežník

29.3.2017

Za panování Václava IV. se v Čechách hojně rozmnožili loupeživí rytíři. V Posázaví působil Racek Kobyla a král proti němu nic pořádného nepodnikal. Roku 1402 se do českých poměrů začal míchat Zikmund, a aby dokázal, že by byl lepším vládcem než bratr, oblehl se svým uherským vojskem Kobylu na jeho hradě Skalice. Když ale do hradu pronikl, našel v něm jen starou bábu a jednu svini, protože Kobyla unikl tajnou chodbou do Ratají ke svému příteli Ptáčkovi, jehož hrad byl mnohem pevnější. Loupežník pak ještě několik let nerušeně přepadával lidi dál.

Pak se však vypravil do Prahy a tam se s ním stala nečekaná proměna. Skoro jako se svatým Pavlem! Protože v hlavním městě zrovna pršelo, ukryl se Kobyla do kostela, kde z kazatelny hovořil k nevelkému hloučku tlustý farář Jan Peklo. Říkalo se mu tak proto, že peklem hrozil neustále, zejména těm, kdo neplatí církevní poplatky. Také nyní mluvil o tom, jak čerti vaří hříšníky v kotli, opékají na rožni, polévají smůlou a podobně. Líčil ty hrůzy s takovými podrobnostmi, že už to Kobyla nevydržel a vykřikl:

„A jak to můžeš tak dobře vědět?“

„Protože jsem se tam osobně šel podívat, abych poznal, jak to tam vypadá,“ vysvětloval farář.

Kobyla pochopil, že Peklo pokládá věřící za blbce. Prohlásil, že takové žvásty už nebude poslouchat, a šel se schovat před deštěm do jiného božího příbytku - do Betlémské kaple. Ta byla přeplněna posluchači a mistr Jan Hus k nim hovořil srozumitelně, poutavě a přátelsky. Kobylu kázání velmi zaujalo a postupně mu docházelo, že žije špatně. Do pekla se mu přece jenom nechtělo. Proto po skončení pobožnosti kazatele před kaplí oslovil. Přiznal se mu, jaký je hříšník, a otázal se, co by se s tím dalo dělat. Mistr Jan odpověděl stručně:

„Odpuštěno muže být každému, buď židu, pohanu neb zlému křesťanu. Nehřeš již!“

Kobyla si vzal Husova slova k srdci, ale nevěděl, čím se teď bude živit. Naštěstí rozmluvu mimoděk vyslechl hejtman Žižka, který sloužil u královského dvora a který byl původně taky loupežník. Poradil Kobylovi, aby zkusil nabídnout své služby králi Václavovi. Kobyla Žižku poslechl a král, který drsné chlapíky potřeboval, ho skutečně zaměstnal. Učinil z něho královského výběrčího daní.

Roku 1416 se Kobyla vydal do Kutné Hory, aby tam pro krále vybral peníze. Ubytoval se v hostinci a po únavné cestě se začal u stolu posilňovat pečenou husičkou a pivem. To už se ale po městě rozkřiklo, že výběrčí je tady. Havíři se nahrnuli do hospody, uklovali hosta kladívky a jeho mrtvolu hodili do šachty.

To měl Kobyla z toho, že se začal živit poctivě.