29.3.2023 | Svátek má Taťána


Diskuse k článku

POVÍDKA: Podivuhodná noc

„Máme plno, Davide“, pronesla s radostí v hlase Sára, když vstoupila do obývací místnosti jejich malého zájezdního hostince. Kdysi si jej pořídili u cesty, kterou často jezdívali obchodníci se svým zbožím, v naději, že u nich budou přespávat a jíst a tak že budou mít o život docela dobře postaráno.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
P. Sura 30.11.2022 12:51

Jenom jsem se zeptal ....!;-(

M. Pivoda 30.11.2022 12:35

Děkuji.

F. Sněžnický 30.11.2022 12:26

Ani v Černošském Pánu Bohu a pánech Izraelitech, ba ani v Černošském Pánu Bohu a pánech prorocích se nic podobného nenalézá. Obě dílka Roaka Bratforda se víží k interpretaci Starého zákona tak, jak je podána v humoru amerických černochů.

F. Sněžnický 30.11.2022 12:10

Tak, jak jste pane Pivodo formuloval Vaši otázku, to průzračné či přímočaré zajisté není. Podle křesťanské tradice se Ježíš narodil 24. event 25. prosince roku 0. Je pravdou, že samo datum narození Ježíše je předmětem diskuzí a některé názory hovoří o jiném datu. Avšak tři mudrci od východu, než je hvězda zavedla do Betléma, se setkali s Herodem, který jim řekl aby mu na cestě zpátky o narozeném budoucím králi králů vše řekli, aby se mu mohl také poklonit. Avšak mudrci, jsa ve snách varováni, volili zpáteční cestu jinudy. Tudíž Herodovi nezbývalo nic jiného, než nechat povraždit v Betlémě a okolí všechny dítky od dvou roků níže.( Stručně podle Matouše.) Soudím tedy, že k vraždění neviňátek ve dnech, ve kterých dnes oslavujeme Vánoce tehdy nedošlo, byť by s narozením Ježíše souviselo. O uložení dítěte v jeslích píše Lukáš. Moje vysvětlení bylo odpovědí na Vaši otázku kterému králi měl být Ježíš konkurentem. O Vánocích tam nebylo ani slovo. A moje první poznámka zpochybnila vraždění neviňátek, jakožto historicky doložitelnou událost. Ani Josefus Flavius, který na Herodovi Velikém ve svých pracích nenechává nit suchou, ji nezmiňuje. Co se Vaší otázky, jak máte mému vysvětlení rozumět, musím odpovědět že tak, aby to bylo v souladu s Vaším poznáním a odpovídalo Vašemu vidění, chápání a vysvětlení světa. Ať chceme nebo nechceme, Vánoce a jejich oslava a zejména pak radost, kterou lidé, ať věřící, či nevěřící o Vánocích prožívají, je součástí objektivní reality v celém historickém průřezu vývoje společnosti od doby kdy se Vánoce, původně jako oslava narození Spasitele lidstva, začaly slavit. Je pravdou, že historický Ježíš se velice obtížně hledá a jeho existence jakožto reálného člověka obtížně dokazuje. Avšak Kristus víry je nezpochybnitelně součástí subjektivní zkušenosti lidských pokolení. Je to, co tvoří jejich víru, způsob života, obyčeje , tradice, prostě jejich kulturu. Toť vše.

M. Pivoda 30.11.2022 8:35

Děkuji za námahu mi ty složitosti oné doby vysvětlit.

Nicméně se stále ptám: Mám tomu vašemu vysvětlení rozumět tak, že vánoční oslavy (vraždění neviňátek, uložení narozeného Ježíše v jesličkách, příchod tří králů se Ježíši poklonit) jsou jen taková tradovaná pohádka pro jednodušší lidi, která ale nemá faktickou oporu ani v Bibli, ani v zápisech historika???

F. Sněžnický 30.11.2022 0:14

Je to trošku složitější a odpověď asi nebude jednoznačná. Mesiáš, který se měl stát židovským králem byl předpovězen židovskými proroky, což je ale výlučně judaistická záležitost. Měl pocházet z rodu Davidova a vládnout Židům v období tzv. mesiášského věku. Ježíš, jakožto syn Hospodina mohl být uznán jako mesiáš ,pokud by ovšem byl judaisty takto přijat. Pro ortodoxního judaistu je však zcela nepřijatelné, již samotná představa, že by Jahve měl syna jakožto člověka, takže Ježíš byl přijat jako Kristus jen velice malou skupinkou Židů - prvotních židokřesťanů. Království Heroda Velikého se v důsledku nástupnických sporů rozdělilo na tři království. Ježíš začal svoji misi až ve třiceti letech svého věku. Budeme - li chápat Ježíše jako Galilejce, pak by v úvahu, jakožto královský konkurent, přicházel v úvahu Herodes Antipas. Pokud budeme uvažovat o Judsku, pak v tomto případě královského konkurenta nenajdeme, neboť Judsko se stalo v r. 6 n. l. římskou provincií spravovanou římským prefektem a později prokurátorem. ,"Nemáme krále než císaře". křičeli židé na Piláta, když se jich ptal, "vašeho krále mám nechat ukřižovat ?". Složitější je to i proto, že jak sám Ježíš řekl : "Moje království není z tohoto světa", což Vaši otázku, pane Pivodo, činí zcela nezodpověditelnou.

M. Pivoda 29.11.2022 11:29

Děkuji, za vysvětlení.

Stále ale nevím, komu vadil (konkuroval) Ježíš, který (podle pověsti) měl být budoucím králem Izraele.

F. Sněžnický 29.11.2022 10:57

Vraždění neviňátek, to je pane Pivodo taková neveselá historka z natáčení, zejména přihlédneme-li k tomu, že Herodes Veliký zemřel roku 4 před naším letopočtem, takže se vraždění dítek do 1 roku věku, tedy i Ježíše, narozeného v roce 0 ani konat nemohlo.

M. Pivoda 28.11.2022 18:09

Včera v podvečer jsem viděl (na ČT2) film: analýzu života židovského krále Heroda. Historik (jehož jméno jsem už zapomněl) uváděl velmi pikatní události ze života krále Heroda. Nebyl ke králi Herodovi vůbec ohleduplný. Herodes měl být velký darebák.

Nicméně ten dávný historik biblický příběh o vraždění neviňátek v Izraeli historik zcela opomněl. Proč? Herodes ho snad nenařídil? Nebo se to vraždění neviňátek (potenciálních konkurentů krále Heroda) nekonalo vůbec?

R. Lanik 28.11.2022 16:27

Až dojemné

A. Stehlík 28.11.2022 16:16

Perfektní povídka. Díky za ni.

I. Lyčka 28.11.2022 14:44

Hezké a poetické.

J. Sládeček 28.11.2022 14:34

A co takhle Mařenka a František?

P. Sura 28.11.2022 12:52

Mám dojem pane doktore, že tohle podání (nebo velmi podobné) už jsem kdysi někde četl ... (Černošskej Pánbůh a páni Izraeliti... ")? Ale je to milé že to připomínáte, protože to ten biblický příběh překládá do takové lidštiny ...

;-)

M. Krátký 28.11.2022 11:39

moc hezké až krásné povídání - a děkuji R^R^R^

R. Meišner 28.11.2022 9:40

ano, přesně takto se to stalo. rád to přečtu vnoučkovi, bude se mu to líbit. děkuji.

V. Jansa 28.11.2022 9:39

Krásná povídka. Adventní.

L. Polehla 28.11.2022 9:36

A jde to i bez lží!

J. Lukavsky 28.11.2022 7:23

Moc pěkné povídání, díky. Už se také těším na ten slunovrat či Boží narození..... máme malou vnučku, ta bude koukat. J.L. end