4.12.2023 | Svátek má Barbora


POVÍDKA: Karel Marx ve Varech

18.11.2016

Německý filosof Marx přišel na to, jak se lidská společnost zákonitě vyvíjí a jak dospěje až k diktatuře proletariátu, ale na svůj zevnějšek příliš nedbal. Kvůli mohutné hlavě, která se už dlouho nesetkala s nůžkami a břitvou, se podobal tak trochu lvu. Některým ženám by to mohlo imponovat, to by ale nesměl tolik zapáchat. Na každodenní mytí neměl čas, oblékal se do jednoho upatlaného obleku a k vykoupání ve vaně ho musela manželka hodně přemlouvat. Proto si v londýnských studovnách ostatní badatelé od něho odsedávali.

„Už je tady zas,“ šeptali si mezi sebou.

Přestože peníze Marx nevydělával, nikdy mu nescházely. Roku 1874 mu Engels zase nějaké poslal, a proto se filosof vypravil se svou chotí do světoznámých lázní Karlsbad v západních Čechách. To proto, aby si jeho hlava odpočinula. Po ubytování v hotelu poobědvali a bez větších okolků odešli na první procházku po městě. Potkávali samé buržousty a aristokraty, kteří hovořili různými jazyky.

„Uvědom si, Jenny, že tyto společenské třídy stojí na pokraji svého zániku,“ poučil Marx manželku.

Ta, ač šlechtického původu, plaše přisvědčila. Pokračovali dál podél bublající říčky Teplé a mezi lázeňskými hosty potkali i českou rodinu, jejíž členové okusovali kulaté oplatky a vesele si povídali.

„Také tato česká verbež bude jednou zlikvidována,“ vyjádřil myslitel svůj neměnný postoj k sousednímu národu.

Došli až na kolonádu. Vykořisťovatelské třídy se tam znuděně ploužily, plytce konverzovaly a opatrně upíjely léčivou vodu z pohárků a džbánků. Marxovi se takové měšťácké troškaření ze srdce hnusilo, a proto ochutnal všechny blízké prameny pořádnými doušky.

„Tak už toho nech,“ odvážila se Jenny svého chotě napomenout.

Poté se manželé vydali do blízkých lesů. Bylo to sice hodně do kopce, ale naskytly se jim tam velmi pěkné výhledy na město.

Náhle ucítil Marx v břiše prudké škuby. Rozhlédl se divoce kolem sebe, opustil manželku a vběhl do hustého mlází. Kalhoty spustil dolů v poslední chvíli, z hlediska jeho dialektického materialismu se jednalo o jasný případ příčiny a následku.