26.9.2021 | Svátek má Andrea


KULTURA: Skandál v ČS

1.12.2017

Zkratkou je míněn letošní (2017) Český slavík – a skandál je to větší než velký. Protože nejen fanoušci Ortelu (podle mínění organizátora), ale také samotný organizátor manipuloval hlasy.

Proč si to myslím?

Připomeňme základní fakt. Organizátor (agentura Musica Bohemica – AMB) došel při vyhodnocení aknkety k následujícímu přesvědčení, které je obsahem jeho oficiálního prohlášení z 28/11:

Porušení pravidel organizátor spatřuje v široce sdíleném profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem (na Facebooku - LS), kde jsou konkrétní výzvy co se týká organizace takové akce, včetně výzvy, aby jednotlivci hlasovali z více mobilů, nebo koho nemají dávat na druhou a třetí pozici. Podle údajů na tomto profilu bylo takto osloveno více než 50 000 adresátů. Takovou akci organizátor jednoznačně vyhodnotil nejen jako porušení pravidel, ale jako nefér i vůči fanouškům ostatních interpretů a skupin, kteří dodržují pravidla a podobné akce neorganizují. Kdybychom toto připustili, změní se hlasování do ankety v souboj fanklubů, který z nich dokáže různými akcemi sehnat větší počet hlasů.

V tom má organizátor bezpochyby pravdu, neboť podobné jednání Pravidla ankety Českého slavíku skutečně zapovídá.

Problém je v něčem jiném.

Totiž v tom, jak si organizátor počínal poté, co usoudil, že došlo k porušení jím stanovených pravidel. Připomeňme si část článku 5 těchto pravidel, který patří do oddílu „V duchu fair play“:

ČS

(Zdroj: Web ankety Český slavík)

Šlo v kauze skupiny Ortel o závažné, nebo nezávažné porušení pravidel? Snadná odpověď: jelikož nedošlo k vyřazení zpěváka Tomáše Ortela a kapely Ortel, jednalo se logicky o nezávažné překročení pravidel ankety.

V tom případě, jak je uvedeno výše, měli pořadatelé „vyřadit hlasy, u nichž zjistili, že byly zaslány nad rámec fair play“. Jenomže – chyba lávky. Organizátoři ve svém prohlášení z 28/11 přiznávají:

Protože zjistit přesný počet hlasů, které přišly na základě této organizované akce (zmíněné výše - LS) není samozřejmě možné, rozhodli jsme se započíst v tomto případě stejný počet hlasů jako v loňském roce, kdy podobné porušení pravidel nebylo zjištěno. Toto řešení považujeme za spravedlivé.

A problém byl na světě. Zvolené řešení nelze v žádném případě považovat za spravedlivé. Pokud fanoušci Tomáše Ortela a kapely Ortel manipulovali hlasy, pak totéž v bledě modrém udělali i organizátoři. Neboť nelze vyloučit, že nevyřadili pouze ty hlasy, které vyřazeny být měly, ale rovněž ty, které byly zaslány v duchu fair play. Existuje proto vážné podezření, že poškodili neznámý počet účastníků – a z ankety se stala fraška.

Zde nelze nevzpomenout na situaci, která vznikla po letošních volbách do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji, pokud jde o výsledky ODS. Preferenční hlasy byly špatně sečteny a místo Petra Bendla usedl v dolní komoře Martin Kupka. Rozdíl proti Českému slavíkovi tu samozřejmě je: politické volby neumožňují tak snadno hlasy manipulovat a (pokud lístky neshoří při náhlém požáru) je možný opravný prostředek – přepočítání hlasů.

Jak patrno, Český slavík není proti všem manipulacím s hlasy chráněn. Je to chyba, ale za ještě větší chybu považuji, že není na tuto možnost dostatečně připraven a když dojde k tomu, co se v případě Ortelu a Tomáše Ortela stalo, neví co s tím a začne amatérsky improvizovat.

Co tedy měla AMB dělat? Radit profesionálům nemohu, ale v žádném případě ne přiznat „Ortelovcům“ stejný počet hlasů, jaký obdrželi loni (proč ne jako předloni?). Snad jen: měli započítat všechny hlasy, které přišly – s tím, že mají čas na to vymyslet systém, který by uplatnění toho, co vymysleli fandové „Ortelovců“ napříště vyloučil.

Pokud to není technicky možné, nezbývá než anketu Český slavík zrušit. Nemohou přece myslet vážně, že někdo bude brát vážně výsledky, při nichž jsou někomu započítány hlasy z minulého ročníku. To je stejně stupidní, jako kdyby při volbách do Poslanecké sněmovny 2017 dostala ODS stejný počet hlasů, který obdržela ve volbách v říjnu 2013 – s poukazem na to, že ve středních Čechách došlo k pochybení s preferenčními hlasy.

Mimochodem – jak může organizátor garantovat, že všechny hlasy například pro Karla Gotta (40 529) byly „čisté“? A co když navzdory zmíněné proortelovské kampani na Facebooku bylo unfair hlasů pouze tolik, že by to i tak vydalo na první místo pro Ortel?

Opět se potvrdilo, že soutěž nebylo potřeba v přímém přenosy sledovat. Stačilo počkat na PKV (pouze konečný výsledek). Ale který? Původní, nebo organizátorem nesmyslně upravený? Rozdíly jsou zde:

Původní počet hlasů (zpěváci)

1/ Karel Gott ... 40 529

2/ Tomáš Ortel ... 31 086

3/ Michal David ... 17 993

Po redukci

1/ K. Gott ... 40 529

2/ M. David ... 17 993

3/ T. Ortel ... 16 432

Původní počet hlasů (kapely)

1/ Ortel ... 36 146

2/ Kabát ... 31 072

3/ Chinaski ... 18 783

Po redukci

1/ Kabát ... 31 072

2/ Ortel ... 20 245

3 /Chinaski ... 18 783

Stejskal.estranky.cz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.