28.1.2022 | Svátek má Otýlie


KULTURA: Internet, nebo samopaly?

23.7.2011

Údajně v rámci plnění úsporných opatření současné vlády se ministerstvo vnitra rozhodlo, že od 31. 7. 2011 přestane platit za připojení knihoven k internetu, čímž hodlá ročně ušetřit přibližně 100 mil. Kč. Toto opatření by znamenalo, že cca 3500 knihoven v menších obcích a městech značně omezí rozsah poskytovaných služeb a v některých případech dojde pravděpodobně i ke zrušení knihoven samotných.

Od roku 2003, kdy byl Projekt internetizace knihoven nastartován, měl oporu v rozpočtu tehdejšího ministerstva informatiky. Po zrušení tohoto ministerstva přešel do kompetence ministerstva vnitra. Jak je patrno z oznámení o zrušení Projektu internetizace knihoven a dopisu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR adresovaného předsedovi vlády, měl být tento projekt již několikrát převeden do působnosti ministerstva kultury, které má prý o jeho pokračování zájem. Vlastní převod byl však vždy zablokován vedením ministerstva vnitra.

Vláda na dopis Svazu knihovníků zatím neodpověděla. Pokud ale bude naplněn scénář ministerstva vnitra, dojde k omezení přístupu k internetovým informacím pro více než 3 mil. občanů, kteří se k internetu v knihovnách každoročně připojují. Především pro rozvoj menších obcí a obtížně přístupných oblastí je dostupnost internetu v knihovnách nepostradatelná. Povinnost poskytovat internetové připojení dokonce knihovnám ukládá zákon č. 257/2001 Sb. Pokud by k odpojení došlo, knihovny by byly provozovány v rozporu se zákonem.

Nebo je tu druhá možnost – totiž, že knihovny začnou hradit provoz internetu ze svých vlastních prostředků, To ale bude znamenat opět zpoplatnění této služby pro koncového uživatele, a knihovny se tak v rozporu se svým posláním stanou tržními překupníky webových služeb. Takovými internetovými kavárnami bez občerstvení.

Dostupnost internetu v domácnostech se v ČR pohybuje pouze kolem 60 procent, což je pod průměrem EU. Nejnovější evropská strategie (dokument Evropa 2020) má jednu z priorit – boj proti sociálnímu vyloučení určitých skupin obyvatel. Zvlášť je zdůrazňován boj proti „digital divide“ (digitální propasti). Česká republika by zrušením projektu internetizace knihoven šla právě proti cílům tohoto dokumentu.

Pokud se navrhovatelé z ministerstva vnitra ohánějí ekonomickými důvody, pak je k dispozici jedno pěkné srovnání. Roční provoz státem dotovaných knihovních připojení přijde, jak už bylo řečeno, na zhruba 100 milionů Kč. Právě v těchto dnech vláda ohlásila, že nakoupí nové samopaly namísto dosud užívaných klasických „osmapadesátek“. Tento nákup představuje údajně 1 až 2 miliardy. Tedy 10 až 20 let provozu knihovních internetů. Tak se ptám: potřebuje naše země spíše flintičky, které nikdy nepoužije, protože, jak zpíval Vladimír Merta v jedné písni, „soustavně neohroženi nemáme, komu bychom podlehli“, anebo potřebujeme více vzdělanou generaci těch, co přijdou po nás a budou soudit naše dnešní rozhodování?

Vysíláno na ČRo 6, publikováno na www.rozhlas.cz/cro6
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.