4.2.2023 | Svátek má Jarmila


KULTURA: Archeopark Trocnov

29.11.2021

V Žižkově rodišti vyrůstá středověký Archeoskanzen

Pro někoho se jedná o nejslavnější období českých dějin, jiný to zas vidí opačně a k husitům se staví negativně. Ano, husitství rozděluje, ale v každém případě se jedná o významnou epochu naší historie. Jeden z jeho hlavních polních velitelů a možná nejslavnější český vojevůdce všech dob Jan Žižka pochází z jihočeského Trocnova nedaleko Českých Budějovic, kde se nachází zbytky dvou dvorců, jeho a také jeho strýce. V Památníku Jana Žižky, který provozuje Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, je umístěna obnovená expozice zaměřena nejen na zdejšího slavného rodáka, ale husitství jako takové, jejímž tvůrcem je jeden ze současných nejvýznamnějších znalců husitské éry profesor Petr Čornej.

pomník Jana Žižky

Celoročně je přístupný venkovní areál památníku s naučnou stezkou dlouhou čtyři kilometry vedoucí krásnou přírodou, která má deset zastavení a představuje návštěvníkům významné události husitství, mezi nimi například místo, kde se podle pověsti pod prastarým dubem narodil samotný Jan Žižka. Vyznačeno je pamětním kamenem. V areálu se také nachází třináct metrů vysoký žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského z roku 1960. Trocnov stojí za výlet či vycházku v každém ročním období.

Pracovníci Jihočeského muzea však před časem přišli s výborným nápadem, jak trocnovský areál ještě více zatraktivnit. Jejich cílem je, aby do těchto míst přijíždělo na padesát tisíc návštěvníků ročně. Dosud jich sem jezdí zhruba dvacet tisíc, čili se plánuje více než dvojnásobný nárůst. To je velmi ambiciozní plán, a pomoci k němu má fakt, že zde vzniká Archesokanzen, který by měl být dokončen za zhruba dva půl roku. Nicméně už nyní jsou k vidění budovy napodobující středověký zemanský dvorec.

Cílem budovaného Archeoskanzenu je dokonalá replika středověké vesnice, která by měla představovat život na přelomu 14. a 15. století, čili krátce pře vypuknutím husitských bouří, včetně ukázek předmětů denní potřeby a způsobu hospodaření. Zájemci tak budou moci například shlédnout, jak se tenkrát sklízelo obilí, jak se mlátilo cepy apod. Archeoskanzen bude rovněž ideální příležitostí k doplnění výuky historie včetně vzdělávacích akcí pro žáky základních a středních škol a také pro širokou veřejnost.

Projekt výstavby Archeoskanzenu Trocnov je součástí dlouhodobé snahy o větší propagaci husitství, které se k areálu Jana Žižky přirozeně váže. Myšlenka přiblížit tuto epochu našich dějin prostřednictvím živoucí středověké vesnice je zajímavá a originální.

Problémem je, že realizaci tohoto unikátního projektu postihla covidová pandemie. To by však nemělo být překážkou pro jeho dokončení. V současné době jsou sice kulturní aktivity omezovány, ale je třeba se dívat dopředu a coronavirus přece nebude náš život omezovat věčně. On skončí stejně, jako kdysi skončili morové a jiné epidemie.