Neviditelný pes

KNIŽNÍ SKVOST: Pravěký svět Zdeňka Buriana

16.9.2022

Sotva začal školní rok 2022-2023, uvedl Albatros na trh čtvrtou ze řady publikací dávaných co dva roky dohromady Ondřejem Müllerem a Rostislavem Walicou.

Nejen žactvu předestírají veliké vázané knihy výtvarné dílo legendárního Zdeňka Buriana (1905-1981). Připomenu rychle předchozí díly. Roku 2016 vyšel Dobrodružný svět Zdeňka Buriana představovaný po textové stránce sedmatřicet eseji Ondřeje Müllera - o životě i díle spisovatelů, jejichž knihy Burian ilustroval. Vyšlo s úvodem Ondřeje Neffa a esejí Rostislava Walici o výtvarníkovi. Pak, roku 2018 se objevil Podivuhodný svět Zdeňka Buriana alias 36 esejů Ondřeje Neffa k Burianem ilustrovaným verneovkám (včetně stati o tvůrci Jak se kreslí dobrodružství). Ještě později, v roce 2020 vyšla závěrečná část téhle ryze „dobrodružné trilogie“, a to Zapomenutý svět Zdeňka Buriana. Texty ke knihám zde zohledněným psal O. Müller, texty ke kostýmním návrhům R. Walica.

A letos? Na konci léta se objevuje první díl druhé trilogie věnované tentokrát pravěku, pravěku Burianem rekonstruovanému, jím viděnému a zachyceném. Kniha se jmenuje Od vzniku Země po zánik dinosaurů a ucelenými kapitolami se propracovává od vzniku Země a z neskutečně dávných časů Prekambria přes Starší a Mladší prvohory do Druhohor. Tím se prozatím končí.

Zvláštní pozornost je tu díky Walicovi věnována i Burianově tvůrčí metodě (kapitola od strany 54), Osobnosti Josefa Augusty (str. 560), Počátkům spolupráce autorské dvojice Augusta-Burian (str. 128) a rané Augustově a Burianově publikaci Divy prasvěta (214).

Celá kniha obsahuje přes čtyři sta Burianových obrazů, skic a ilustrací, 135 položek je dnes přitom v rukách soukromých sběratelů. Jen u minima děl, které si zde můžeme prohlížet, bylo - pro nedostupnost originálu - nutno reprodukovat skeny z vydaných publikací.

Materiál mj. poskytly Museum für Natur und Technik v Salzburgu, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd, Moravské zemské muzeum v Brně, Národní muzeum, Regionální muzeum v Kopřivnici, Safari Park Dvůr Králové, Senckenberg Naturmuseum ve Frankfurtu, Slezské muzeum v Opavě, Slovenské národné múzeum a Univerzita Karlova.

Zatímco dnes už se paleoartu věnují stovky lidí, ve své době měl Zdeněk Burian konkurentů pár; zatímco všichni ostatní, co prehistorii nějak ztvárňovali, to nedělali na profesionální úrovni odpovídající soudobým vědeckým poznatkům.

S několika výjimkami pracovali vždycky výtvarník a badatel ve dvojici, přičemž nejslavnějšími se stali právě Burian-Augusta. Ten druhý byl původně upoután obrázky toho prvního v Lovcích mamutů (1937), nabídl malíři spolupráci a za války na ni došlo (mj. kniha Zavátý život). Byla válkou i přerušena, ale v míru se obnovila. Walica nás vede zákruty té spolupráce a sledujeme i Burianovo proniknutí za hranice. To, co následovalo po Augustově náhlé smrti počátkem roku 1968, už nepatří času klasického paleoartu a jedná se hlavně o spolupráci s Vlastimilem Špinarem a Vratislavem Mazákem. Roku 1975 začal pak Burian spolupracovat ještě s antropologem Josefem Wolfem, později i s Bořivojem Zárubou. Roku 1977 se navíc seznámil (ač obtěžkán mnoha úkoly) s ředitelem Východočeské zoo Josefem Vágnerem. Ten jej nejprve vyzval, aby vytvořil obraz zachycující vývoj života na Zemi. To sice Burian pro jisté své vyčerpání odmítl, slíbil ale hned čtyřiatřicet obrazů, které namaluje pod dohledem Vratislava Mazáka. Nakonec dokončil těchto pláten dvaadvacet a víc než kdykoli předtím se oddal detailům, ba dospívá místy k jistému manýrismu. Je taky zajímavé, že ačkoli byl Mazák už zastánce novějšího pohledu na dinosaury, tady se jaksi pokorně vrátil k tradičnímu pojetí.

Stálá výstava ve Dvoře Králové byla otevřena dva roky po Burianově smrti. Jsou tam i další jeho obrazy, respektive třicet olejů určených původně pro školy. Burianův paleoart je i navzdory pár pozdním neduhům (a paralelně překotnému vývoji paleontologie) respektovanou klasikou. Malíř byl sice legendou už za svého života, ale s odstupem je výjimečnost jeho prací snad ještě patrnější. Ano, snad zastarala faktická stránka, zde se nelze vědě bránit, ale umělecké aspekty děl začleňují fascinující obrazy do zlatého fondu našeho i světového výtvarného umění.

Knihu uzavírají dva jmenné rejstříky, přičemž druhý se týká výhradně „organismů“.

Pravěký svět Zdeňka Buriana. Od vzniku Země po zánik dinosaurů. Sestavili Ondřej Müller a Rostislav Walica. Slovo úvodem a kapitoly o pravěkých érách Bořivoj Záruba, další stati Rostislav Walica. Doslov Martin Košťák. Albatros 2022. 400 stran.

Pravěký svět Zdeňka Buriana - Kniha 1 - Vít Haškovec, Martin Košťák, Ondřej Müller, Rostislav Walica | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectvízpět na článek