5.10.2023 | Svátek má Eliška


KNIHA: Vernův Vynález zkázy převyprávěn a ilustrován

17.8.2023

Vynález zkázy (1896) je, věřím, nadále známý román. Vynález zkázy ale je souběžně i (nakladatelem) Vilímkem vymyšlený titul. Jde o název již klasické verneovky, již Vilímek vydal roku 1897 a která se v originále jmenuje jaksi hrději: Tváří v tvář praporu vlasti.

Pod oním jménem sice taky vyšla česky, ale pouze jednou. U pana Bedřicha Kočího (2010) a před víc než sto lety. Ostatní borci - a to vč. slovutného filmaře a původce geniálních filmových triků Karla Zemana (jeho film Vynález zkázy měl premiéru roku 1958) - se drželi, ano, právě Vilímkovy verze.

Původní kniha, jak ji Verne napsal v devadesátých letech předminulého století, trpí určitou popisností a celkem postrádá i humor. Tak jako jakoukoli důvtipnější zápletku. Je, pravda, inspirována realitou. Tehdejšími procesy s francouzským chemikem Eugene Turpinem (1848-1927), který přišel, už po vynalezení dynamitu „kolegou“ Nobelem, s ekrazitem.

Říkal mu však melinit a snad víte (či nevíte), že jde o kyselinu pykrovou v propojení se střelnou bavlnou. - Jakkoli byl Eugene Turpin přesvědčený, že patent prodala jeho vlast Němcům (ba napsal o té zradě knihu Jak byl prodán melinit), roku 1889 jej osočili z velezrady, za niž slízl pět let v kriminále. Aby byl roku 1901 rehabilitován. Rehabilitace ovšem vůbec neproběhla pod vlivem Vernova románu, naopak: sám Turpin žaloval už předtím Verna, a tak se pilný spisovatel a jeho nakladatel Hetzel museli bránit s pomocí advokáta Raymonda Poincaréa, pozdějšího válečného prezidenta Francie.

Spor vyhráli v prosinci 1896 a nové verneovce nebrání - od toho momentu dodnes - nikdo v rozletu. Nemění to ale nic na skutečnosti, že má kniha nedostatky. Autor pouze rutinně vylíčil/nevylíčil onen vynález - a Neff i následkem toho píše (a po právu) v doslovu o tom, jak jej vždycky podezříval, že neměl o věci „jasnou představu“. Ta představa byla opravdu spíš nejasná. Ve Vernových snech sestává dotyčná zbraň z výbušniny jménem fulgulátor (jakési sypké hmoty) a z tekuté roznětky, deflagrátoru. A jen pár tun by (dočítáme se) „zničilo zeměkouli“. Šlo jen o slovní nadsázku? Leda tak. Protože pět gramů ďábelského toho vynálezu bylo s to rozmetat právě jeden kubík skály. Ne víc.

V letošním roce využil Neff rekonstrukci zkázonosné zbraně, jak ji vypracoval už roku 2005 pro encyklopedický dodatek svého životopisu Jules Verne a jeho svět. A jak tenkrát odvodil z Vernova textu, jednalo se vlastně o řiditelné rakety. Francouzský spisovatel tím předpověděl raketomet (či snad jakýsi dronomet) schopný bojovat masivními salvami.

Již roku 1996 napsal Ondřej Neff podle románu také hru. Aktuálně téma rozvinul ještě víc a včlenil ho do rámu špionážního příběhu. Šimona Harta udělal dokonce detektivem slavné Pinkertonovy agentury. Takto pátrá na Bermudách a posléze objeví z moře vystupující skálu Převrácený šálek. Do dutiny uvnitř byl u Verna přístup jen podmořským tunelem, což není moc pravděpodobné, takže to nová verze napravila. „Na jednom místě obrácený šálek pukl. Nepříliš široká průrva směřovala kolmo k plošině,“ zvíme. Navíc… Vynálezce Rocha už Neff dříve zapojil do vlastního přepisu Ocelového města. A říká:

První část příběhu Thomase Rocha se odehrává v sanatoriu na břehu Pamlico Sound. Verne cestoval na mapách, ale ve světě internetového vyhledávání se mohu snadno usmívat nad tím, že nechal d´Artigasovu ponorku do zálivu vplout. Podle mapy nemohl tušit, že je záliv ve skutečnosti tak mělký, až je dnes vyhledáván jako místo vhodné pro prázdninové radovánky. S ponorkou by tam d´Artigas velké štěstí neměl.

Původní román má jen osmnáct kapitol a částečně jde o „zápisky inženýra Simona Harta“. První polovina knihy končí kapitolou Uvnitř, ta druhá začíná kapitolou, jejíž titul je současně strašidelným jménem vůdce lupičů, zmocnivšího se vynálezu: Ker Karraje. Ondřej Neff rozvedl svůj příběh do kapitol čtyřiadvaceti a tady vizme OBSAH jeho verze:

1. Přepadení parníku Königsberg. 2. Hokus pokus. 3. Healthful House. 4. Ker Karraje. 5. Miliony a miliardy. 6. Klíč k zamčenému trezoru. 7. Dvojí únos. 8. Škuner Ebba. 9. Rozebraná kupka sena. 10. Back Cup. 11. V kobce. 12. Na palubě. 13. Dračí jeskyně. 14. Setkání s Rochem. 15. Tajemství jezera. 16. Na svobodu. 17. Úkol a řešení. 18. Spokojenost profesora Rocha. 19. Sword bojuje s ponorkou. 20. Uzdravení profesora Rocha. 21. Zkouška vynálezu zkázy. 22. Předposlední jednání. 23. Jeden proti pěti. 24. Na palubě Tonnantu.

Osobně jsem kdysi četl Vynález zkázy (tak jako mnozí z nás) ve vydání z roku 1959 ilustrovaném Kamilem Lhotákem, který se tak stal hrdým následovníkem jiného klasika, Léona Benetta. Na Lhotákovy obrázky nelze zapomenout, baže ne, ale dnes přichází se svými Karel Jerie. Je skvělý, drží se textu a současně nebrzdí vlastní obrazotvornost. Ani Neff ne. A co se týče propojení knihy s Ocelovým městem? Cituji začátek kapitoly čtvrté.

Jméno profesora Thomase Rocha znali všichni chemici specializovaní na obor výbušnin. Pocházel z chudé alsaské rodiny. Jeho nadání si všiml německý chemik, soukromý docent na univerzitě v Jeně Leopold Schultze. Vzal si ho k sobě jako studenta, udělal z něho asistenta, a když mu pak spadlo do klína ohromné dědictví, vzal si ho jako nejbližšího spolupracovníka do Ameriky, kde založil svoje Ocelové město. Po Schultzově smrti byl Roch mezi prvními, kdo konal. pokusy s amonledkovými trhavinami. Atd.

Ondřej Neff přidal románu i trochu ženského živlu - v postavě Elizabeth, vdovy po velrybáři - a co mě obzvlášť fascinuje, jsou vazby na další Vernovy romány; konkrétně silná vazba na Pána světa. Nabízela se, pravda, neboť Robur Dobyvatel (a věřím, že po 160 letech od vydání první verneovky neprozrazuji příliš) se svého času usídlil v hoře Great Eyry, což je vzdálená obdoba Převráceného šálku. Vynález zkázy je už desátá Neffem adaptovaná verneovka v edici Jules Verne - Knihovna pro 21. století. Předcházely jí svazky Dvacet tisíc mil pod mořem (2008), Patnáctiletý kapitán, Pět neděl v balonu, Tajuplný ostrov, Nový hrabě Monte Christo, Dva roky prázdnin, Zemí šelem, Děti kapitána Granta, Ocelové město a jistě, také Neffova samostatná trilogie Tajemství pěti světadílů (2014-2015).

Vynález zkázy. Podle románu Julese Verna volně vypráví a doslov napsal Ondřej Neff. Ilustroval Karel Jerie. Albatros 2023. Pro děti od 10 let. 208 stran.

https://www.kosmas.cz/knihy/527658/vynalez-zkazy/