24.6.2021 | Svátek má Jan


KNIHA: Hlava do počítače vražená

24.3.2009

Základní neduh současné žurnalistiky podle Vaculíka a Taleseho

Co s tím jen má? Nedá pokoje, stále se vrací s tímtéž tématem…

Kdopak? Spisovatel Ludvík Vaculík v deníkové knize Hodiny klavíru, kterou právě čtu. K jakému tématu se zde opakovaně vrací? Ke kritice novinářské práce založené hlavně na tom, že žurnalista sedí celý den na zadku s hlavou zabořenou do počítače …

Ta otázka mi vrtá hlavou. Přímo hořím zvědavostí, zda Vaculík daný motiv rozebere zevrubněji: v čem dřepění u počítače pro novinářskou tvorbu zásadně nepostačuje a čím by mělo být doplněno resp. nahrazeno... (V knize jsem momentálně těsně za polovinou.)

Večer si pouštím televizní pořad věnovaný tématu New Journalism (Nová žurnalistika). Hovoří Gay Talese, nestor tohoto směru. A já přímo zírám: Talese říká jinými slovy totéž co Vaculík! Zjevně ho zaměstnává stejné téma! A vrací se k němu rovněž opakovaně, ba ještě v samotném závěru shrnuje svá tvrzení do hněvivé diagnózy: „novinářská lenost“.

Talese dští opakovaně oheň a síru na „technologie“ obecně a na Google jmenovitě. Současným novinářům se podle Taleseho svět smrskl na obrazovku (monitor počítače). Žurnalistika zabíjí sama sebe tím, že přejímá již hotové produkty. Místo sezení v redakci v hlavním městě by měli novináři cestovat po celé zemi a hovořit s lidmi. S lidmi se má hovořit především tak, aby novinář dokázal rozeznat, co si dotyčný člověk myslí (bez ohledu na to, co říká)...

Sám bych si k tomu všemu dovolil pouze dodat, že za určitých předpokladů (jichž se musí sejít více najednou) může dle mého náhledu právě internet onen převelice cenný moment interakce nejenom zabít, ale naopak umocnit či alespoň obohatit. K témuž konstatování by se ostatně možná dostal i Talese, kdyby – škoda přeškoda! – nevypršel čas vymezený pro daný pořad…

A tak se, dodatečně nažhaven a nabuzen Talesem, musím co nejdříve vrátit k Vaculíkově knize! Vaculíkovi se – stejně jako Talesemu – zjevně podařilo vyhmátnout jedno z velkých témat současné doby…

Odkazy:
Vaculík, L: Hodiny klavíru (komponovaný deník 2004–2005), Brno Atlantis 2007
Rozhovory z pořadu „scobel“ na kanálu 3sat na téma
New Journalism z 19.3.2009 
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.