28.10.2021 | Den vzniku samostatného československého státu


KNIHA: Buriánův svět

5.10.2016

Ano, Buriánův. Buriánův svět! A proč ne?

Nejinak se příjmení Zdeňka Buriana psalo původně a správně. Obrazy v knize, která o něm a jeho díle vyšla koncem léta 2016, berou dech. Ondřeji Neffovi se dostalo cti napsat k publikaci úvod. „... jak jsem poznal Buriana profesionála,“ podotkl, „měl by obrovskou radost z úrovně reprodukcí. Kvalita dnešní polygrafie předčí vše, co bylo v třicátých a čtyřicátých letech, natožpak to, co přišlo potom. Bez přehánění můžeme konstatovat, že takto reprodukované své práce Burian nikdy nespatřil.“

Dobrodružný svět Zdeňka Buriana

Svazek Dobrodružný svět Zdeňka Buriana se stal srdeční záležitostí ředitele a redaktora Albatrosu Ondřeje Müllera a znalce Rostislava Walicy. Cenné originály zde přítomných Burianových kvašů leží dnes jednak v Památníku národního písemnictví (ve většině případů), jednak u různých sběratelů; nyní se ale ocitly zde, na kvalitním papíře. Kniha ovšem není klasickou monografií (tu již vydal právě před jedenácti roky Vladimír Prokop), ale skládá se ze sedmatřiceti kapitol o - často podřadných - autorech, které mistr svými legendárními kvaši navždy povýšil.

Po třech kapitolách je věnováno Fenimoru Copperovi, Josephu Delmontovi, Rudolfu de Haasovi a Luigi Mottovi, ale největší počet kapitol (pět!) náleží Dumasovi (str. 174-201). Další dvě si právem vydobyl Rudyard Kipling a následují Alfred Assolant, Rex Beach, Ottwell Binns, Max Brand, Otto Will Gail, Henrik Sienkiewitz a (titulkem Ondry Müllera) „Víc než klasik moderní dobrodružní literatury“ Robert Louis Stevenson.

Další, často stejně pěkné malby, doplňují stati o řadě autorů dnes už v podstatě úplně neznámých.

A Češi? Do výčtu pronikli jen dva. Stanislav Reiniš a Václav Beneš Třebízský.

V čase směrem k nám je ovšem náplň svazku ohraničena rokem 1942, a měl by se tudíž na trhu ještě vynořit zbytek souborného vydání všech dochovaných (a dosažitelných) Burianových obrázků. V seznamu Doplňující literatury nechybí ani publikace Ondřeje Neffa (1980) a zmíněného Vladimíra Prokopa (2005), přičemž na práci druhého z nich Walica a Müller výslovně navazují. V závěrečném eseji pak Walica vřazuje ilustrace z knihy do širšího kontextu tvůrcova díla, potažmo připomíná okolnosti jejich vzniku.

Nad podobnými stránkami na chvíli zapomenete na svět. Akcemi hýřící galerii uzavírá přetisk hned šesti rozličných Burianových podpisů. U mnoha ilustrací jsou také původní citace z textu dobrodružných románů a sestavovatelé dokonce vyhledali citace původní a rozsáhlejší, které se vyskytují už v prvním časopiseckém uveřejnění. Dopisoval je pod obrázky někdy Burian sám a zakládal si na tom, že knihy, které ilustruje, také čte. Promýšlel dějové okamžiky vhodné k výtvarnému zpracování a věrně provázel vždy „tu pravou“ pasáž.

Přednostně Müller a Walica shromáždili knižní tituly, které byly původně zveřejňovány v časopise Dobrodružný svět, a naopak pominuli knížky, jež v minulých letech vyšly znovu a jsou dostupné, nebo se Ondřeji Müllerovi zdají natolik zajímavé a závažné, že je Albatros ještě reedituje.

Dobrodružný svět Zdeňka Buriana. Ilustrační tvorba z let 1927-1942 pro nakladatelství J. R. Vilímek a další. Sestavili Ondřej Müller a Rostislav Walica. Autorské portréty napsal Ondřej Müller. Esejistický doslov Po stopách legendy (str. 392-407) napsal Rostislav Walica. Prolog Vycházky do snu Ondřej Neff. Odborně lektorovala redakční rada ve složení Pavel Herian, Jaroslav Holub, Jiří Pošva a Jiří Sedláček.
Graficky upravil a sazbu písmem Skolar PE provedl Michal Chodanovič. Odpovědný redaktor Ondřej Müller. Technická redaktorka Radka Konvičková.
Vydalo nakladatelství Plus v Praze roku 2016 ve společnosti Albatros Media. 416 stran. ISBN 978-80-259-0561-6
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.