25.9.2023 | Svátek má Zlata


JAZYK: Za všechny prachy

15.2.2010

Kolem peněz a bohatství se točí mnoho gangsterských filmů a také slangových obratů. Tož nasedněme na kolotoč, jízda právě začíná.

Na rozjezd si dejme třeba Reserovir Dogs.„Okay, everybody cough up green for the little lady,” („Takže, hoďte sem každej prachy tady pro slečnu.”) vyzve v úvodní scéně Nice Guy Eddie ostatní sedící u stolu. Chce, aby se složili na spropitné pro servírku, zatímco hlavní šéf Joe platí účet u pokladny. „Cough up green”, doslova „vykašlat zelené” mazlivě poukazuje na to, jak těžko člověk vydává peníze na cokoliv. Samotné „green” má podle urbandictionary nejfrekventovanější význam propletený s marihuanou, ale hned druhý nejčastější souvisí právě s penězi. Scénu ze slavné tarantinovky ale ještě neopustíme, má totiž pěkné pokračování. Joe se vrátí od kasy a zavelí k odchodu, hned se však zarazí: „Okay ramblers, let´s get to rambling. Wait a minute, who didn´t throw in?”. Joe se dozví, že na všeobecné charitě ve vztahu k číšnici se nemíní podílet Mr. White, poněvadž obsluha vykonává jen svou práci, za níž je placena, a dýška jí tím pádem netřeba. Joe, šéf každé situace, se s lakomým panem Bílým nepáře: „Cough up the buck, ya cheap bastard, I paid for your goddamn breakfast.” („Naval dolar, lakomej bastarde, já jsem zas zaplatil za tvou zatracenou snídani.”) Cheap”, doslova laciný, neznamená přímo lakomý, nicméně, používá se často pejorativně, hlavně pro označení něčeho, co není dost dobré. Avšak v kontextu Joeovy řeči se nejvíce nabízí tento překlad. Každý přece vidí, jaká je Mr. White držgrešle.

Ne příliš daleko od výše zmíněného „green” je další slangový termín „lettuce”. Narazit na něj můžeme ve Tarantinově scénáři Kill Bill, známém opusu o grandiózní pomstě. Blonďatá Nevěsta se před nedávnem probrala z kómatu a právě se definitivně zbavila nechutného nemocničního zřízence. „She searches the dead man´s pockets, coming up with a brown wallet that says on it, “Big El Paso Pimpin,“ loaded with lettuce.” („Prohledává kapsy mrtvého a objevuje hnědou náprsní tašku s nápisem „Velkej borec z El Pasa”, je plná prachů.”)Lettuce” neboli hlávkový salát poměrně úspěšně asociuje šustivé bankovky. Avšak je znát, že podobné výrazy jsou již na ústupu, vzhledem k tomu, jak platby probíhají čím dál, tím více digitálně. Není pak divu, že dochází k významovým přesunům i u hlávkového salátu, který dostal ve slangové mluvě jinou roli. Kdo nevytěsňuje obscénní představy, nechť si konotace „lettuce” zkontroluje sám: www.urbandictionary.com/define.php?term=lettuce.

My však zůstaneme u staré dobré hotovosti. Na jiném místě stejné gangsterky přichází Bill do hráčského doupěte a je vyzván, aby zaplatil dvě stě dolarů jako vstupné. „Bill takes out a roll of bills that would choke a rodeo bull to death. He peels off two hundred.” („Bill vytáhne svazek bankovek, s kterým by mohl udusit rodeového býka k smrti. Odloupne dvě stovky.”) Bill si totiž může dovolit ohromit, Bill si může dovolit ledacos...

Zdá se, že i Grace z démonického filmu Olivera Stona U-Turn by si mohla dovolit ledacos. Svedla Bobbyho, s jeho pomocí se zbavila Jaka, svého zazobaného manžela, a Jakovy peníze ukradla ze zdánlivě tajné skrýše. Když s Bobbym ujížděla z města za novým životem, překvapil je, bohužel, šerif. Vyšlo najevo, že Grace uhranula i jeho. Šerifa se podařilo odstranit, avšak náhle vzrostlou nedůvěru Bobby vymazat nedokáže, proto už nechce svou budoucnost spojovat s nevypočitatelnou Grace a navrhuje: „I´ll take you as far as California. If we can make that. After that you´re on your own. Try Mexico. With all this bread, you can live like a queen.” („Vezmu tě až do Kalifornie. Pokud se nám to podaří. Pak už si pojedeš po vlastní linii. Zkus Mexiko. Se všema těma prachama si můžeš žít jak královna.”) Pokud někdo film nezná a zajímalo by ho, jak Grace v podání Jennifer Lopez dokázala zhypnotizovat tolik chlápků, může nahlédnout sem: http://www.youtube.com/watch?v=Lkftllre3lw .

Nicméně, pro naši malou sondu do slangového slovníku bylo víc než Grace, podstatnější označení toho, co sebrala, tedy „bread”. Peníze jako chléb. Proč ne.

penize

Další možnost, jak označit prachy, je kupříkladu „dough”, viz mafiánský film Martina Scorseseho Casino. Piscano, jeden z italských mafiánů, rozčileně protestuje proti tomu, jak se jeho šéfové staví k placení cestovních výloh na „služební” výlety: „Well, I keep layin´ out my own fuckin´ dough for these trips and nothing ever comes back.” („Já do těch výletů vrážím, k**va, vlastní škváru a nikdy se mi nic nevrátí.”) Vida, kam to původní těsto, nebo-li „dough” dopracovalo. A podle urbandictionary vykonalo podobnou cestu víc výrazů spojených původně s jídlem, třeba „cream” (smetana) cheese” (sýr), „cheddar” a další.

Na závěr tohoto drobného pojednání si pojďme vychutnat výraz, který s penězi a placením souvisí, ale z poněkud jiného úhlu pohledu, než jaký nabízely předchozí ukázky. Poslouží nám k tomu opět Stonův U-Turn, konkrétně rozhovor Bobbyho s Darrellem, podivným automechanikem, jemuž Bobby nemá čím zaplatit za opravu, a proto mu nabízí své hodinky. Darrell si je prohlédne a takto okomentuje jejich cenu: „...got no day, got no date. Probably ain´t worth a duck´s fart.” („Nemají ani den, ani datum. Stojí pravděpodobně za prd.”) Angličtina prd v takových případech ještě šperkuje přívlastkem kachní, aby zdůraznila jeho hodnotu na trhu.

A kachní pšouk nám posloužil jako závěrečná tečka. Přeji všem čtenářům dostatek škváry, a kdyby náhodou nebyla, tak alespoň dostatek dobré nálady.

Ilustrace: Renata Wilflingová