Neviditelný pes

JAZYK: Slovo do pranice

4.6.2020

O nejnovějším kroku OSN k genderově rovnější společnosti

Upozornily na to Novinky.cz. Na Twitteru OSN se objevil 18/5 příspěvek, který vyvolal značně odmítavé reakce. Stačí titulek: „Přestaňte říkat manžel a manželka, vyzývá OSN.“ Slovo do pranice.

Podívejme se nejprve na původní tweet v angličtině:

united nations

Co je třeba zdůraznit („vytknout před závorku“): jde o výzvu, aby lidé pomohli vytvořit genderově rovnější svět, a pozor – v případě, že si nejsou jisti pohlavím dotyčného/dotyčné, případně když odkazují na skupinu (která by měla být tvořena muži i ženami – LS).

A co je neméně důležité: tato výzva, naprosto nezávazná a nepovinná, se týká angličtiny, nikoli češtiny. Některé kritické reakce z české strany jsou tedy přehnané.

Řečeno lidově: žádnému českému Pepovi nehodlá nikdo zakazovat, aby manželku nazýval manželkou. Totéž platí v opačném gardu o jeho ženě.

Není ani tak docela pravda to, co uvádějí Novinky: že termín manžel/manželka má být nahrazen výrazem druh. (Anglickému spouse více odpovídá choť). Odhaduji, že právě toto zvedlo nejvíc ze židlí účastníky diskuse pod inkriminovaným článkem, neboť v češtině mezi výrazy „druh“ a „choť“ je zásadní významový rozdíl. Je to ale vzrušení zbytečné.

Zopakuji to podstatné. Výzva se týká situací, kdy neznáme pohlaví nebo mluvíme o skupině zahrnující obě pohlaví. Celé to vzniklo proto – a tady mají Novinky pravdu -, že řada slov v angličtině obsahuje příponu/předponu „man“ - viz obrázek. OSN tudíž nabádá k tomu, aby se místo genderově zabarvených slov používala slova genderově neutrální.

Novinky dále uvádějí, že

česky hovořící lidé budou mít nicméně s obměnou slovníku v zájmu budování rovnějšího světa patrně větší potíže.

Ano i ne. Jsem si jist, že česky hovořící lidé s tím nebudou mít potíže vůbec žádné: podobný aktivismus budou po mém soudu v drtivé většině úspěšně ignorovat. Na druhou stranu ale – pokud by chtěli výzvě dostát, dostali by se do nesnází, pakliže by hovořili o skupině. Jeden příklad: Poslanecká sněmovna se skládá z lidí obou pohlaví. Řekneme-li, že „poslanci schválili novelu“, obvykle (spíše vždy) tím myslíme, že byla přijata poslanci i poslankyněmi. Vlastně to nemáme jak „genderově zneutralizovat“: synonyma jako zákonodárce, zástupce lidu, člen parlamentu, člen sněmovny jsou mužského rodu. Američanům nabídla OSN termín „legislators“ místo „congresmen“, co ale nabídne nám? Obávám se, že nic.

Popisovanou iniciativu by bylo možné pochopit v případě, že – například – mluvíme o příslušníkovi policie a nevíme, zda se jedná o muže či ženu. Pak má „police officer“ místo „policeman“ jistou logiku, chceme-li být přísně genderově neutrální. To se ovšem týká angličtiny. V češtině je to opět „z louže pod okap“: řekneme-li „stál tam policista“ a nevíme-li, zda to byl muž či žena, pak nám ani překlad „police officer“ není nic platný – genderově neutrální ekvivalent nemáme.

Ačkoli si osobně myslím, že OSN řeší „ptákoviny“, jsem schopen pochopit nahrazení slov typu „congressman“ za „legislator“ - pakliže neznáme pohlaví. Nebo když mluvíme o skupině, v níž jsou muži i ženy (legislators místo congressmen).

O něco větší problém mám ale s nahrazením „maiden name“ (rodné příjmení ženy, rozumí se jméno za svobodna) souslovím „family name“; zde může dojít k nedorozumění, pakliže „family name“ vnímáme jako současné příjmení vdané ženy, zatímco OSN nám ho nabízí i jako „maiden name“.

Řekne-li vdaná žena „my family name is Smith“ (mé příjmení je Smith), mohu si myslet, že se nyní jmenuje (Mrs.) Smith, zatímco ona „v linii OSN“ mluví o tom, že se jmenovala Smith za svobodna.

Úplně největší problém mám ale s návrhem, aby místo označení „husband“ (manžel) a „wife“ (manželka) bylo používáno „spouse“ - to je i v češtině genderově „obojetné“ - choť. OSN by měla radost: choť je dostatečně neutrální, je mužského i ženského rodu.

Otázkou ovšem je, proč nahrazovat výrazy „husband“ a „wife“ nějakým neutrálním označením, když z logiky věci musíme vždy vědět, o kom mluvíme. Manželským partnerem muže je manželka, manželským partnerem manželky je manžel. Ano, vím - „spouse“ má také další významy: partner, snoubenec, druh/družka, společník. Ovšem základní význam je choť.

Je-li řeč o „tom druhém“ v manželství, pak je-li „tím prvním“ muž, je zřejmé, že mluvíme o ženě – manželce. A naopak. Potíž nastane v okamžiku, kdy manželství je tvořeno např. mužem a mužem. Kdo je „husband“ a kdo „wife“? Abychom se z této pasti dostali, musela OSN něco vymyslet. Stalo se – viz obrázek výše.

Proč by se to ale mělo vztahovat i na normální manželství muže a ženy? Bude se drtivá většina takto podřizovat menšině? Z jakého důvodu?

Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek