Neviditelný pes

JAZYK: Sexuální neurvalost

16.4.2008

„Postav se tomu, vždyť jsi chlap!“ Řada čtenářů jistě už tuto výzvu slyšela.

Apel na chlapství, na mužnost je za různých okolností (např. při zdolávání obtíží během vojenského výcviku) zcela namístě. Jistě by však působil podivně, pokud by byl adresován ženě (třeba i vojákyni). Neméně podivně působí i tehdy, pokud je adresován muži trpícímu transvestitismem (chorobnou touhou převlékat se do ženských šatů).

Právě takovou podivnost spáchala před časem překladatelka, která v současnosti – podle zpráv z obecných médií – figuruje jako jedna ze svědkyň obžaloby proti sbormistru Bohumilovi Kulínskému, při překladu románu britského spisovatele Iana McEwana Amsterdam.

Hudební skladatel (jeden ze dvou hlavních hrdinů) si v románu prohlíží fotografii úřadujícího britského ministra zahraničí, na níž se politik trpící transvestitismem přes evidentně zoufalou a subjektivně upřímnou snahu v ženských šatech stylizuje do ženské role nepřesvědčivě. Citlivým hudebníkem spontánně projede záchvěv soucitu s politikem: „Face it, you´re a man.“ (s. 71 anglického originálu)

Zde se plně projevuje specifická vysoká míra úspornosti, ekonomie angličtiny. Jazyky jako čeština a němčina takto úsporné ve vyjadřování nejsou, zato mají vyšší míru popisnosti, doslovnosti, výrazové přesnosti. Citované souvětí do nich lze přeložit nikoli jedním způsobem, ale více způsoby. Ta či ona verze překladu do těchto jazyků charakterizovaných vyšší mírou přesnosti může být – podle okolností (kontextu) – jednou správná, jindy naopak zcela a naprosto nesprávná. Hudební skladatel si soucitně pomyslí zhruba toto: „Asi by ses méně trápil, kdyby ses nějak pokusil vyrovnat s tím, že jsi (jenom) muž a lepší to už nebude ...“

V českém překladu však místo toho stojí na s. 54 brutální apel na (u daného subjektu sotva v „normální“ míře existující) chlapství citovaný úvodem, brutální výzva k tomu, aby se transvestita koukal takříkajíc pochlapit! To je pravý opak toho, co stojí v originále! Tedy nejenom necitlivost, ale přímo projev genderové a sexuální neurvalosti!

Plně respektuji nezávislost hradeckého soudu, před nímž na základě tvrzení překladatelky a několika jejích někdejších kolegyň ze sboru Bambini di Praga stojí bývalý sbormistr Bohumil Kulínský. Dovoluji si nicméně pouze vyjádřit názor, že při zkoumání celkové věrohodnosti tvrzení svědkyně obžaloby Markéty Cukrové by se mimo jiné mělo přihlédnout také ke specifičnostem jejího překladu románu Amsterdam.

Odkazy
McEwan, I.: Amsterdam, Jonathan Cape London 1998
McEwan, I.: Amsterodam. Přeložila Markéta Cukrová, Volvox Globator Praha 1999zpět na článek