2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


JAZYK: Kanál I

18.2.2009

American Mothers, Inc.® by mě za tento příspěvek nepochválily a zřejmě nejen ony, avšak já musím dodržet svůj vlastní slib. V minulém článku o americkém slangu používaném ve filmech a seriálech jsem se zabývala urážkami, ale jen mírnými, a na závěr jsem se zavázala, že příště přitvrdím. Příště je teď a mně čest velí neuhýbat z vytýčené cesty, ať vede kamkoliv. Nicméně, i ve mně zůstává elementární slušnost, proto budu české hrubosti jen poodhalovat, zbytek vyhvězdičkuji. Vítejte tedy v hvězdném roji č**ráků, p*č, h**ven a jiných kanálií. Kdo podobné splašky nesnáší, nechť ve vlastním zájmu do tohoto kanálu nevstupuje vůbec nebo jen v doprovodu otrlejší osoby. Ještě poslední poznámka než otevřu poklop: je třeba mít na paměti, že i exkrementy, ať biologické či jazykové, jsou lidským produktem a nemůžeme je popřít nebo zatajit, protože tu prostě a jednoduše jsou.

Zůstaňme na chvíli u Amerických matek, respektive u parodie na podobné organizace a celou současnou společnost v USA postavenou na puritánských základech. Řeč je o filmu South Park: Bigger, Longer & Uncut. Tato brutálně nekorektní legrácka, jež se v České republice objevila v roce 2000, kdekoho potěšila a kdekoho naopak nadzvedla. Podívejme se na ultranadsázku, s níž film a jazyk v něm použitý pracuje: “Shut your fucking face, Unclefucka! You butt licking bastard Unclefucka!“ (zpívají si vesele Terrance a Philip v hnusně kanadském filmu a krmí tak chlapcům ze South Parku jejich nevinné uši. Jako by jim nestačil běžný incestní „motherfucker“, museli do takového hříchu zatáhnout strýčka, jemuž jiný bastard olizuje zadnici). Americké matky, které na svých webových stránkách prodávají bělostné stužky s nápisem „Stop Pornography / Stand for Decency“ („Zastavte pornografii / Braňte slušnost“), se právě křižují, avšak Základní škola South Park nehodlá vyměknout: „Eat penguin shit you cum sucking ass spelunker!“ Ředitelka, paní Viktorie, právě nahlas přečetla toto prohlášení a nevěří chlapcům, že by jejich učitel, pan Garrison, mohl něco takového říci. Něco ve smyslu „Nažer se tučnáčího h**na, ty...“ a to se nedá najednou říci, to se musí po částech: „cum“ = sperma, „sucking“ = sající (v našich zeměpisných šířkách asi spíš vylizující), „ass“ = p**el. A „spelunker“ si pak zaslouží vlastní větu. Dle Urbandictionary (www.urbandictionary.com) má dvě vysvětlení: jednak může jít o prostého jeskyňáře, druhak o někoho, kdo rád orálně uspokojuje ženy. Tož si vyberte.

South Park nám jasně ukázal, jaké jsou základní směry, jimiž se ubírají potoky vulgarit: jedná se nejčastěji o srovnávání s činnostmi odkazujícími na vyměšování a sex. Zaměřme se teď na první skupinu, konkrétně na složku vztahující se k defekaci a k defekátu. Velice často se při klení používá „crap“ („h**no“). Cesta za původem tohoto podstatného jména je navzdory obsahu nadmíru zajímavá. Internetový etymologický slovník www.etymonline.com uvádí, že výskyt slova „crappe“ ve smyslu defekovat byl zaznamenán v polovině 19. století, ale verbum existovalo ve středověké angličtině již dříve a původně označovalo plevy, koncem 19. století do sebe pak zahrnulo ještě přenesený význam “nesmysl”. Zároveň se kolem tohoto výrazu motal jistý Thomas Crapper (1836 - 1910), který se zasloužil o vylepšení splachovacího záchodu a díky své firmě zpopularizoval nejen typ záchodu, ale i výrazu. Chtělo by se říci nomen omen, avšak cestičky k vytvoření určitého lexému jsou natolik složité, že nebudeme raději šermovat hypotézami a vrátíme se k místu, k němuž se “crap” ve slovní zásobě přilepilo. Kromě nadávky či expresivního zesměšnění určitého výroku najdeme “crap” i v obratech souvisejících s velmi špatným fyzickým stavem, například ve scénáři filmu The Bourne Supremacy takto popisují, co se stalo s Kirillem, jehož při automobilové honičce v Moskvě rozmasakroval po nárazu do betonového mostu nákladní automobil: “Kirill – bloody, beat-to-crap – barely alive – but trapped – entombed alive by the metal crushed around him.“ („Kirill – zkrvavený, rozmašírovaný na s**čky – napůl mrtvý – uvězněný v pasti – pohřbený zaživa pod kovem, rozdrceným všude kolem něj“)

Vlastním bratrem „crap“ je častější a o něco více zavánějící „shit“. Hodí se k označení čehokoliv, co nás nepříjemně překvapuje, rozčiluje či děsí. Každý, kdo alespoň trochu zavadil o angličtinu, jej zná z nejrůznějších kontextů. Vyberu sem tedy jen pár vyšperkovaných příkladů. V Pulp Fiction najdeme výraz - „dickless piece of shit“, který pronesl Vincent-John-Travolta, když zjistil, že mu někdo klíčem vyryl rýhu do karoserie auta. Dotyčný vyvrhel to opravdu schytal. Pokud bychom zkoumali doslovné znění, zjistili bychom, že Vincentem přidělené adjectivum, „dickless“ znamená cosi jako nemužný, přesněji bez základního atributu muže, bez mužství, jen v trochu drsnějším znění. Do češtiny bychom celou kletbu asi přeložili volněji a exkrement bychom lehce obešli, např. takto: „za**aný z*rd.“ Uznejte, že se jedná o nepřehlédnutelné souhvězdí. Další ukázka lidové tvořivosti v souvislosti s „shit“ pochází ze scénáristických poznámek k filmu Reservoir Dogs (Gauneři). Jedná se o známý idiom „shit a brick“ („s*át cihlu“, nebo-li „po**at se strachy“). Patří do scény, v níž velký šéf Joe vysvětluje svým kumpánům, jak budou dodržovat zásady bezpečnosti, jež velí vědět o společníkovi co nejméně, aby nebylo co vyzradit v případě dopadení. Joe říká, že jediný, kdo zná všechny zúčastněné, je on sám, jen on sám zná jednotlivé lidi a jejich práci – s výjimkou tohoto muže. A ukáže na Freddyho, který vzhledem k tomu, že je ve skutečnosti tajný policista nasazený právě na Joea, se v tu chvíli málem pos*re. „Joe points a finger at Freddy. Freddy shits a brick.“ Naštěstí pro Freddyho, Joe nic netuší a Freddy může tedy dál hrát roli gaunera, jen si asi doma bude muset prohlédnout slipy, jestli v nich něco nezůstalo, třeba nějaká pořádná cihla.

Do úplně jiného soudku (chtělo by se říct stylově h*jzlu a taky se řeklo, jen decentně v závorce) patří přívlastek „shitfaced“ („face“ = „obličej, tvář, setkat se tváří v tvář“) Nachází se ve scénáři k již zmiňovanému snímku The Bourne Supremacy. Scéna se odehrává v Moskvě, neudiví tedy, že se postava nachází ve skutečně silném alkoholovém opojení. „A VIP booth. Kirill simply shitfaced. But in a real creepy, numb kind of way.“ („Kóje pro VIP. Kirill zjevně na **ačky, ale opravdu pořádně, takřka do němoty.“)

Malebné je označení „dipshit“, protože slovesem „dip“ popisujeme činnosti typu ponořit (se), namočit (se) apod. Jako podstatné jméno je ještě výživnější – kromě ponoření, potopení, namočení, lázně, koupele se týká rovněž jídla, konkrétně jedné lahůdky pro gurmány, omáčky, pomazánky, nejčastěji báječně krémové ze smetanového sýru. Hmmmm. A takový smyk do kanálu, kde se již válí „shit“... Dohromady pak vytvoří cosi odpudivého, **ačku, míněno člověka typu kretén, nefalšovaný idiot apod. V rozhovoru dvou komických figurek z gangsterky Jackie Brown, jej zaslechneme z úst Melanie, když se v obchodním domě přetahuje s Louisem o tašku plnou peněz. L: „Goddamn you. Gimme that bag.“ M: „Watch it, dipshit. You wanna rip the fuckin´ bag?“ L: „Gimme that bag before I knock you out and take it.“ (L: „Dej sem, sakra, tu tašku.“ M: „Dávej pozor, debile. Chceš tu za**anou tašku roztrhnout?“ L: „Dej sem tu tašku, nebo ti jí napálim, že se nevzpamatuješ a vezmu si jí.“) Celá scéna končí na parkovišti a já nemohu odolat, abych alespoň ve stručnosti tento mistrovský kousek v oboru černého humoru, nepopsala. Nepronese se tam již přímo zaklení, nadávka „shit“, ale jako by se stalo. Louisova fyzická síla totiž zvítězí a tašku Melanii sebere. Pak si ovšem nedokáže vzpomenout, kde zaparkoval auto a to je chvíle pro sladkou pomstu. Melanie do něho tak dlouho rýpe, až Louisovi definitivně povolí nervy. L: „I mean it. Don´t say one fuckin´ word.“ M: „Okay, Lou-is.“ That did it! Louis whips out the Beretta Ordell gave him, shoots her... BAM... in the belly. She bounces off one of the cars and goes down. BAM... Louis shoots her again on the ground. One, to make sure. Two, cause it felt good. (L: „Myslim to vážně, kurva. Už ani jedno slovo.“ M: „Oukej, Loui-si.“ To byla poslední kapka. Louis vytáhne berettu, kterou mu Ordell dal, a střelí Melanii... BUM... do břicha. Melanie se odrazí od jednoho z aut a jde k zemi. BUM... Louis ji na zemi znovu střelí. Poprvé, pro jistotu. Podruhé, pro dobrý pocit.)

Americké matky by v tuto chvíli jistě šílely, nebudu je proto již dlouho trápit a zakončím svou dnešní pouť kanalizací závěrečným „shitstorm“ („storm“ = bouře). Tuto katastrofu jsem vylovila ze seriálu The Shield, z třetí série. Detektiv Mackey se svým zásahovým týmem právě přežil jednu takovou bouři h**en, ale jen o fous. Kdo přežil mou bouři slangové neslušnosti nepobouřen a přál by si přídavek, nechť si počká na druhý díl pojednání.