9.8.2022 | Svátek má Roman


JAZYK: Cvrlikání o sexismu

5.4.2007

Zas je tu jaro. Hrdliččin zve ku lásce hlas, zatím poněkud jižněji. A po soudních síních české kotliny se zanedlouho rozcvrlikají pěnice zvláštního druhu, totiž bývalé členky souboru Bambini di Praga. Ani ne tak o lásce, jako spíš tvrdě a nekompromisně o sexu, o morálce, o právu!

Jedna z nich tak ostatně učinila s mohutným předstihem před ostatními, sólově a důkladně. Ba co dím, přímo knižně. Knižně vydaný part oné pěnice má, troufám si tvrdit, v jistém ohledu vyšší vypovídací hodnotu než případná dodatečná sborová litanie jejích kolegyněk o tomtéž. Sotva lze totiž zpochybnit jeho spontánnost. Pochází ještě z doby, kdy o celém případu Kulínský (ani o související mediální kampani) nebylo vidu ani slechu.

O čem to, u všech všudy, točíme? O překladu slavného románu britského autora Iana McEwana z pera bývalé členky souboru Bambini di Praga. Zatímco originál z roku 1998 byl oceněn prestižní literární cenou, český překlad z roku 1999 tuzemská kritika jednoznačně ztrhala. Nedivme se. Vždyť sofistikované dílo „básníka perverze“, v němž jsou otázky sexu, morálky i práva uchopeny nanejvýš fundovaně, přeložila tehdy sedmadvacetiletá „výkonná umělkyně“ tak, že doslova pomotala páté přes deváté.

Přibližme stručně jednu ukázku za všechny. Celý román se týká skandálu kolem fotografií zachycujích úřadujícího britského ministra zahraničí v nanejvýš choulostivých okamžicích, kdy v přítomnosti své milenky popouští uzdu určitým perverzním sklonům. Z fotografií vyplývá, že (ženatý a navenek spořádaně žijící) politik a jeho utajená milenka si společné spiklenecké výlety nezřízeně užívali, vysvítá z nich (podle s. 70 originálu) „SEXINESS“ celého podniku, tedy jeho dráždivé kouzlo, jeho erotičnost. Podle českého znění (s. 53) však „SEXISMUS TAKOVÝCH VÝLETŮ“, tedy diskriminace podle pohlaví! „Freude, Freude, vždycky na tě dojde …“ (Vodňanský – Skoumal)

Zatímco autor předlohy pojednává takříkajíc na plné pecky o erotice, interpretka z Bambini di Praga místo toho pěje jako posedlá jakési aktivistické slogany. No řekněte sami, zda její sólové cvrlikání nezní poněkud falešně, alespoň drobátko ideologicky předpojatě…

Odkazy
McEwan, I.: Amsterdam, Jonathan Cape London 1998
McEwan, I.: Amsterodam. Přeložila Markéta Cukrová, Volvox Globator Praha 1999