1.2.2023 | Svátek má Hynek


IZRAEL: Vánoční setkání

24.12.2019

„Slavíte Vánoce?“ ptají se navzájem křesťané, kteří se z nějakého důvodu přestěhovali do Izraele a seznámili se s izraelskou kulturou i sbory mesiánských Židů. V Izraeli se Vánoce oficiálně neslaví. Většina lidí si ani nevšimne, že nějaké Vánoce jsou. Drží se tu židovské respektive biblické svátky včetně soboty, které slavil uprostřed svého izraelského lidu i Pán Ježíš.

Náš křesťanský Ježíš se jeví Židům tak cizí, že je ani nenapadne, že by s nimi mohl mít něco společného. Proto někteří křesťané v Izraeli skutečně Vánoce slavit přestanou. Někteří se po čase ke slavení vánoc zase vrátí. Nakonec slavení Vánoc z nás dělá křesťany jen v kulturním smyslu nebo ne? Takové i jiné otázky se honí člověku v Izraeli hlavou. A sice proto, že touží po tom, aby svým životem mohl představovat Pána Ježíše takového, jaký byl a je. A on byl Žid.

Mnozí lidé, kteří slaví Vánoce, ani neví proč. Neví, kdo je Ježíš. Činí je slavení Vánoc křesťany? Dělá uklízení, pečení vánočního cukroví, kupování dárků a zdobení stromečku z lidí křesťany? Letos spadají vánoční svátky dohromady s Chanukou, svátkem posvěcení chrámu, takže budou mít i děti v židovských izraelských školách prázdniny. To určitě ulehčuje situaci rodin, které Vánoce slaví a jejichž děti chodí do normální izraelské školy. V křesťanských arabských školách v Izraeli děti o Vánocích volno mají.

Hebrejské slovo „moed“, které je v Bibli použito jako výraz pro slavnost nebo určený čas (Např. 3. Mj 23,4 .- na začátku a na konci) se nachází i ve výrazu stan setkávání, kde se překládá právě setkávání (Např. v 2.Mj 28,43). A o to hlavně o Hospodinových slavnostech jde - o shromáždění a setkání s ním samým. Je to určený čas, kdy chce Hospodin slavit s námi, chce s námi být. Proto Boží Syn mezi nás přišel. Sám sebe nazval Pánem soboty, tedy dne odpočinku. Všechny slavnosti včetně dne odpočinku jsou Jeho slavnosti.

Tak Vám přeji ze země, kde se narodil, a kde asi tenkrát nesněžilo, aby byl Pánem Vašich letošních Vánoc a abyste mohli v kruhu rodiny a přátel zažít Jeho přítomnost jako nikdy předtím.L. Velisek Děkuju. 1:39 24.12.2019
M. Krátký 4:26 24.12.2019