Neviditelný pes

ČEŠTINA: Shlédl z věže a uviděl Gertrudu

6.12.2012

Tohle je moc pěkné:

Shlédl z věže, zhlédl film. Strhané listí, ztrhané rysy. Seběhl dolů, věci se zběhly.

Co s tím?

Shlédl z věže – shora dolů. S. Krom toho byl uvnitř věže, takže z věže.

Strhané listí – shora dolů. S.

Seběhl, sběhl - shora dolů. S.

Zhlédl film – a je to pro něj odbytá záležitost. Změna stavu. Z.

Ztrhané rysy (obličej) – vypadá jinak než dřív. Změna stavu. Z.

Věci se zběhly – /věci se udály/ a situace se změnila. Změna stavu. Z.

Ale: věci se seběhly. Tedy všechno se semlelo dohromady.

Shora dolů, svrchu (vrch) dolů nebo dovnitř;

Spolu, dohromady;

Zdola nahoru, zevnitř ven;

Změna.

Sběh lidí – seběhli se dohromady. Zběh (z vojska) – zběhnutím změnil svou životní situaci. … Měli zajímavé myšlení, ti naši předkové.

Ale co s tímhle: Zvenčí dovnitř? Zdá se, že naši předkové chápali venku jako jakýsi prostor, který má své uvnitř. Takže z vnitřku toho prostoru (zevnitř) vycházelo něco do jiného prostoru (z pohledu toho jiného prostoru zvenčí dovnitř). Hm.

Připojuji opakování, připomínku již kdysi řečeného: vypadá jinak než dřív, ale Vypadá jinak, než vypadal dřív. Podobně: Počasí jako na jaře, ale Počasí, jako by už bylo jaro. V tom druhém případě jde vlastně o dvě věty, oddělujeme čárkou. Jednoduché přirovnání, bez slovesa, neoddělujeme. Často se v tom dělají chyby.

Měla jsem jakési problémy s vysvětlením významu slova as v angličtině. Slovo jako nestačí, má v češtině širší, respektive posunutý význam. Jana Štěpánková like Gertruda je něco jiného než Jana Štěpánková as Gertruda. Ukázalo se, že mladá generace nezná slůvka co, coby (kuře coby bažant, Jana Štěpánková co Gertruda).

Je to škoda, mimo jiné i proto, že s takovými neznalostmi a neschopností přesného rozlišení významu se hůře učí cizí řeči.

(Pro neznalé angličtiny:

as = jako, v roli, coby, protože, pokud /J.Š. as G...= J.Š. v roli Gertrudy/;

like = jako /podobnost , přirovnání, styl: J.Š. like G. = J.Š. podobná Gertrudě; ladylike = uhlazená, jednající a vypadající jako dáma/ ;

to like = mít rád. Zmatek byl o to veselejší, že došlo k záměně významu příslovce like =jako s významem slovesa to like = mít rád.)

Přepálená káva v espressu či kapučíno připravené proti všem pravidlům. Jak se ukázalo při testu MF Dnes, i to lidem servírují některé kavárny v centru Olomouce. Problémem pak jsou někde i špatně nastavené či nečištěné mlýnky. Kavárny v testu hodnotili čeští mistři v přípravě kávy a řada z nich si příliš dobré vysvědčení neodnesla. (Zvýraznění M.S.)

Mám tomu rozumět tak, že řada českých mistrů v přípravě kávy si neodnesla dobré vysvědčení?

Kavárny v testu hodnotili čeští mistři v přípravě kávy. Řada kaváren si příliš dobré vysvědčení neodnesla.

A dostáváme se k tomu podstatnému: nakolik jsou noviny věrohodné, když novináři neumějí poskládat větu, takže ani neznají interpunkci, neznají význam slov, neumějí mluvnici? Jinak řečeno - nepřikládají slovům žádný význam. Slova a věty jim nestojí za tu námahu, aby se je pořádně naučili. Informace jim nestojí za tu námahu. Proč to řemeslo tedy dělají a co od nich můžeme čekat? Jak vážně je máme brát?zpět na článek