Neviditelný pes

VĚDA: Nejhorší tým AV ČR se zabýval větrnými elektrárnami

climate gate

Experti označili špatné vědecké týmy - víme které to jsou (LN, 19.4.2011)

"Hodnocení pracovišť Akademie věd ČR ukázalo, že ne všechny vědecké týmy odvádějí chvályhodnou práci. Čtrnáct jich skončilo se čtyřkou, jeden dokonce propadl... "Ústav fyziky atmosféry: oddělení větrné energie je momentálně ostudou Akademie věd ČR. Jako jediný tým skončil v hodnocení podle školní stupnice s pětkou."

Hodnocení probíhalo průběžně po několik let za účasti zahraničních odborníků. Oddělení větrné energie však není nutné rušit. Už se stalo. V létě 2010 bylo sloučeno s oddělením meteorologie.

Stále však má vlastní web: http://www.ufa.cas.cz/vetrna-energie/

Co oddělení zkoumá? Vítr. Oddělení se zabývalo například výzkumem vhodnosti lokalit v ČR z hlediska zásob větrné energie a zpracování metodiky pro posuzovací a schvalovací řízení při zavádění větrných elektráren.

Pro laika je zajimavá například "větrná mapa" http://www.ufa.cas.cz/vetrna-energie/vetrna-mapa/ Není překvapením, že nejvíce fouká na horách. To vám ale řekne i negramotný venkovan. Potíž je, že tyto povětrnostně nejvhodnější lokality jsou přírodní chráněné oblasti, kde větrníky stavět nelze.

V čele oddělení léta stál pan Josef Štekl, zakládající člen a dnes čestný předseda České společnosti pro větrnou energii (r. 1994, http://www.csve.cz/).Což je jakási protiváha občanských sdružení jako Unie pro krajinu, která bojují s větrnými mlýny. Oddělení tedy zároveň zvládlo nestranně vítr zkoumat a zároveň větrnou energii aktivisticky prosazovat. Simultánně.

Výmluvně své názory pan Štekl shrnul v časopise Vesmír (Ad Otazníky kolem větrné energie, 2005/9), kde prosazuje jako řešení uhlíkovou daň: "Narovnání cenového nepoměru mezi neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji energie by měl garantovat „uhlíkový“ zákon." Tj. zdražit občanům tradiční zdroje energie.

Poučení? Vedení ústavu fyziky atmosféry (http://www.ufa.cas.cz/cs/vedeni.html) by si asi mělo pohlídat, aby nevznikaly týmy, které se jen vezou na módní vlně ekologismu a eko-lobbismu. UFA je samozřejmě z výsledků hodnocení smutná. Ředitel ústavu Z. Sokol říká: "Problém, který já vidím, je v tom, že zveřejněná informace dává ústavu známku, že v něm bylo nejhorší pracoviště v akademii." (zdroj)

Těžko říci, zda by takový odsudek celé UFA byl fér kvůli jednomu oddělení. Na druhou stranu není to oddělení ledajaké. Léta mu šéfoval pan Josef Štekl, který předtím (1990-98) byl ředitelem celého Ústavu fyziky atmosféry.

Po tutlaných aférách IPCC (Climategate, Glaciergate) a po alarmistické prezentaci projektu CzechGlobe je to další šrám na pověsti klimatologie. Je to pro klimatology jedna jobovka za druhou. Cožpak tomu nikdy nebude konec?

Quijote

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz

zpět na článek