30.11.2022 | Svátek má Ondřej


SVĚT: Jízda na mrtvém koni

12.12.2011

Tak se nám zelení soudruzi v Durbanu prý dohodli. Jásot zaznívá z mnoha stran. Tedy… nějak moc né, že?! Ono to rokování v Durbanu silně připomíná přísloví Indiánů z kmene Dakotů: "Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"

Kůň zvaný Kjótský protokol definitivně chcípl již dávno, a to když se k němu odmítly připojit dnešní nastupující ekonomiky Číny, Indie i stará ekonomika jako USA. Poslední záchvěv víčka zdechajícího koně bylo nedávné prohlášení vlády Kanady, aby si ekologisti strčili Kjótské protokol do …. Totiž, diplomaticky řečeno, že nic takového dodržovat nebudou, protože na takovýhle srandy nemají dost peněz.

Noviny nedávno psaly, že durbanská konference je ohrožena. Což může napsat jen osoba mírně duševně mdlá a hlavně neznající vnitřní chod totalitních a ideologických organizací, jako je světové ekologické hnutí.

My u nás víme, že žádná taková konference, kde se sejdou dobře placení bafuňáři spolu s ideologickými podvodníky a celá ta sestava pijavic, co se na tato hnutí lepí, nikdy neskončí "špatně". Vždy na konci vyhlásí smělé a skvělé plány, vzájemně se poobjímají a pocelují po tvářích a vydají prohlášení, jak je fšecko sqělý.

V zásadě postupují organizátoři takovýchto konferencí podle slavné "Aplikované zásady mrtvého koně (AZMK)". Tak například vydají prohlášení, že "Platnost Kjótského protokolu, která byla stanovena do roku 2012, se podle dosaženého kompromisu prodlouží o pět let." Vedení konference tedy potupuje podle hesla: "Prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit."

Delegáti konference se také dohodli na vytvoření institucí, které budou vybírat, spravovat a rozdělovat desítky miliard dolarů ročně, což lze dle AZMK vyjádřit také takto:

a) uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně

b) vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci

Dalším geniálním nápadem je prohlášení, že "takzvaný Zelený klimatický fond by měl spravovat až 100 miliard dolarů", nicméně, jak poznamenala agentura Reuters, není jasné, odkud peníze do fondu potečou. Autor by rád poznamenal, že pokud se nedají sehnat peníze na záchranu Evropy - eura před krachem -, je tento nápad ekologistů daleko "lepší" než AZMK. Zde šéfka sekretariátu OSN pro změny klimatu Christiana Figuerésová předvedla skutečně intelektuální výkon hodný zaznamenání do dějin. Málokdy se člověk přesvědčí tak pregnantně, co je dnes OSN a jejich oteplovači zač. Kdyby blbost kvetla, je celý svět jedna růže!

Je dobré, když se do dění světa zapojují také našinci. Abychom dokázali, že ani Češi nejsou žádní malí blbci, že?! Tak třeba jistý Jan Doležal, zástupce českých nevládních organizací, prohlásil, že "Summit otevřel cestu k široké dohodě umožňující přijmout každé zemi svůj právně závazný díl zodpovědnosti za změnu klimatu, v mnoha ohledech však zůstal stát na prahu skutečně ambiciózních opatření." A je to správné. Když blbne kde kdo, proč zrovna my bychom zůstávali pozadu, že?! Podle klíče AZMK můžeme jeho vyjádření přeložit takto:

- založíme pracovní skupinu pro analýzu koně

- navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních

- zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni

- vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně

- založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních

- vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní

- upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý

- zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni

Lze s pravděpodobností hraničící jistotou konstatovat, že ten kůň je definitivně mrtvý. To však neznamená, že se nenajde mnoho lidí, kteří na něm budou chtít dále jezdit a budou nás nutit, abychom platili krmivo, jezdce i závodní dráhy. Protože oni už dlouho vědí, že ten kůň je mrtvý, ale peníze na něj stále chodí, že?!

Pokud by někdo nevěřil, že je ta kobyla dávno chcíplá, a posuzoval to podle prohlášení ekologické a eko-byznysové mafie, ať si najde staré noviny z roku 1989. V Sovětském svazu vyhlašovali další úkoly perestrojky spočívající v zdokonalení komunismu. Vedení SSM vydalo prohlášení, jak budou pracovat s mládeží, a naplánovali to do roku 2000. Ministerstvo obchodu v souladu s ÚV KSČ sdělilo národu, že mají tak geniální plán na výrobu aut, že už v roce 2007 nebudou na auta pořadníky. Rudé právo dne 19. 8. 1989 v usnesení ÚV KSČ v podstatě odmítlo nápady na směnitelnost koruny a sdělovalo, že bude dále rozvíjena avantgardní úloha Strany při plnění její politické linie. Sloupek "Náš zájem v Evropě" rozvíjel teorie, že změnu socialistického zřízení může přinést jen válka a tu my, SSSR a Varšavská smlouva nepřipustíme! (Zájemci o mimořádnou ukázku tehdejšího "mimoňovství" komunistů si může najít zde.)

Pokud vás tedy poněkud ten květ hlouposti, co vykvetl v Durbanu, rozčílil, pamatujte si, že ten kůň je mrtvý, mrtvý, mrtvý.

Ovšem našinci nejsou Dakotové, tak si musí pamatovat ještě ono české přísloví: "Když kobyla chcípá, tak nejvíc kope." I Dakotové však říkají, že první nápad majitelů chcíplých koní je "Obstaráme si větší bič."

Fsaďte se, že se o to někdo z EU i u nás pokusí. Kobyla chcípla, ale stejně si dávejme pozor.