2.6.2020 | Svátek má Jarmil


POLEMIKA: Ivan Brezina používá metody šejdířů

29.10.2014

Chtěl bych se vrátit k článku Ivana Breziny „EKOLOGIE: Vzestup a pád politické klimatologie II.“. Brezina se tam opět vrací k věci, která mu asi z nějakého důvodu pořád nedá spát, a to k odvolání dr. Pretela z funkce Focal Pointa IPCC (FP IPCC) pro Českou republiku v roce 2009. A už poněkolikáté mě v této souvislosti nazval politickým klimatologem. Ve výše uvedeném článku na NP napsal doslova: „Jenže náměstkem ministra životního prostředí Mika byl tehdy aktivista Aleš Kuták (někdejší člen Hnutí Duha), kterému se odborná kritika názorů Greenpeace hrubě nelíbila. V červnu 2009 proto nařídil, aby byl Pretel z IPCC odvolán a nahrazen povolnějším politickým klimatologem Ladislavem Metelkou.“

Brezina tím chce evidentně naznačit, že na mou práci v klimatologii měly vliv něčí politické požadavky nebo představy nebo že jsem tomu dokonce nějak podřizoval i svou odbornou práci. Nemá pro to jediný důkaz, ani mít nemůže, ale přesto v této věci opakovaně lže.

Takže aby si to Brezina už konečně mohl trochu srovnat v hlavě, sepsal jsem, co a jak se v té době dělo. Týká se to období cca od března 2009 do dubna 2010:

Někdy v březnu 2009 mi telefonoval z pověření náměstka ministra Kutáka jeden člověk z MŽP. Naznačil mi, že Kuták není spokojen s prací dr. Pretela ve funkci Focal Pointa IPCC, a zeptal se mě, jestli bych to nechtěl vzít. Neodpověděl jsem hned, vzal jsem si čas na rozmyšlenou a volal jsem dr. Pretelovi, abych se ho zeptal, co se vlastně děje. Dr. Pretel ale o žádné výměně nevěděl, nikdo s ním o tom nejednal, ale jak mi sdělil, stejně už chtěl z té funkce odejít vzhledem k tomu, že se blíží jeho odchod do důchodu. Ale to, že jednají o něm a bez něj, mě i jeho dost překvapilo. To je, mírně řečeno, velmi neslušné jednání. Informoval jsem tedy o celé věci tehdejšího náměstka ředitele ČHMÚ pro meteorologii a klimatologii dr. Tolasze a tehdejšího ředitele ČHMÚ Ing. Obrusníka. V této sestavě, spolu s dr. Pretelem, jsme pak měli několik jednání. Bylo jasné, že Kuták se rozhodl dr. Pretela z té funkce vyhodit, a důvodem bylo to, že dr. Pretel se svým posudkem ve sporu mezi ČEZ a Greenpeace ohledně rekonstrukce elektrárny Prunéřov II postavil na stranu ČEZ a kritizoval výroky Greenpeace. Za této situace šlo vedení ČHMÚ hlavně o to, aby funkce FP IPCC zůstala v ČHMÚ. Ministerstvo totiž může do téhle funkce teoreticky jmenovat, koho chce, třeba i někoho mimo ČHMÚ a zcela mimo obor. Tak mě všichni (ředitel, náměstek i dr. Pretel) přesvědčovali, abych to vzal, když mi to nabízejí, jinak že by si mohli najít a jmenovat někoho mimo ČHMÚ, klidně i z Kutákovi ideologicky blízkých kruhů. Osobně jsem měl představu, že by to měl dělat dr. Tolasz, ale ten to v danou chvíli odmítl, protože dohromady s náměstkováním by to už asi nestíhal. Vzal jsem to tedy za dvou podmínek: 1. budu mít jejich jasnou podporu (tj. podporu Ing. Obrusníka, dr. Tolasze i dr. Pretela) a 2. je to jen dočasně, než se najde vhodnější člověk, a pak požádám o uvolnění z funkce.

Jmenovali mě k 1.7.2009. Krátce nato vznikl ten článek, na který dával pan Brezina odkaz, ale i další články (např. zde, něco najdete i zde). Nijak mi z nich nevyplývá, že by byl dr. Pretel nespokojen s tím, kdo ho ve funkci FP IPCC nahradí. Já jsem reagoval přímo na Neviditelném psu, kde jsem, doufám, dost jasně ukázal, jak byla argumentace Greenpeace v tom sporu o Prunéřov II hloupá a neodborná. Po tomhle článku a po několika dalších veřejně prezentovaných tvrzeních (např. že chci udržet klimatologii co nejdál od politiky, že „závazek“ udržet nárůst teploty pod 2 st.C. není klimatologický, ale politický, když jsem uvedl, že s dr. Pretelem ve své práci dál počítám, nebo když jsem vyjádřil pochybnosti o možnosti dohody na konferenci v Kodani), jsem měl v dalších měsících několik nepříjemných telefonátů z MŽP (opět z pověření Kutáka). Jednou si mě dokonce Kuták povolal „na kobereček“ na MŽP a chtěl vysvětlení, jak tohle všechno myslím. Tak jsem mu to jen zopakoval: rozhodující pro mě jsou a budou odborné názory a nikoli názory politické, z těch odborných názorů jasně plyne, že tvrzení Greenpeace o 60 mrtvých ročně v souvislosti s elektrárnou Prunéřov II jsou nesmysly, že dr. Pretel měl ve svém posudku pravdu a že cíl udržet oteplení pod 2 stupni není odborný a ve 4. zprávě IPCC není o nějakém doporučení tohoto druhu ani slovo. Kutákovi se to zjevně nelíbilo, ale asi pochopil, že odvoláním dr. Pretela a mým jmenováním nedosáhl vůbec ničeho, a s tím jsme se rozešli. Bylo to pak nějaký čas docela „na hraně“, vyhodit mě z funkce FP IPCC si už netroufl. Za prvé by to vypadalo i v IPCC dost trapně, kdyby po pár měsících vyhodili dalšího českého FP, za druhé ta věc už byla u nás v té době dost medializovaná, včetně veřejně známých ideologických důvodů vyhození dr. Pretela, a za třetí byl Kuták v dubnu 2010 naštěstí odvolán z funkce, celá jeho sekce byla zrušena a veškeré tlaky najednou přestaly.
Toť vše…

A Ivanu Brezinovi bych chtěl touto cestou vzkázat: Pane Brezino, než publicista něco napíše, než někoho nějak označí nebo z něčeho obviní, měl by si zjistit alespoň základní fakta, studovat zdroje informací, ptát se. To jste tady ale zjevně neudělal a rozhodl jste se vycházet jen ze svého ideologicky předpojatého pohledu na věc, o které jste jinak nevěděl vůbec nic. Kdo by si tedy zasloužil označení „politický“ jste Vy, ne já. Píšete o sobě, že jste publicista, ale přitom používáte metody šejdířů…
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.