8.3.2021 | Svátek má Gabriela


POLEMIKA: Ivan Brezina používá metody šejdířů

29.10.2014

Chtěl bych se vrátit k článku Ivana Breziny „EKOLOGIE: Vzestup a pád politické klimatologie II.“. Brezina se tam opět vrací k věci, která mu asi z nějakého důvodu pořád nedá spát, a to k odvolání dr. Pretela z funkce Focal Pointa IPCC (FP IPCC) pro Českou republiku v roce 2009. A už poněkolikáté mě v této souvislosti nazval politickým klimatologem. Ve výše uvedeném článku na NP napsal doslova: „Jenže náměstkem ministra životního prostředí Mika byl tehdy aktivista Aleš Kuták (někdejší člen Hnutí Duha), kterému se odborná kritika názorů Greenpeace hrubě nelíbila. V červnu 2009 proto nařídil, aby byl Pretel z IPCC odvolán a nahrazen povolnějším politickým klimatologem Ladislavem Metelkou.“

Brezina tím chce evidentně naznačit, že na mou práci v klimatologii měly vliv něčí politické požadavky nebo představy nebo že jsem tomu dokonce nějak podřizoval i svou odbornou práci. Nemá pro to jediný důkaz, ani mít nemůže, ale přesto v této věci opakovaně lže.

Takže aby si to Brezina už konečně mohl trochu srovnat v hlavě, sepsal jsem, co a jak se v té době dělo. Týká se to období cca od března 2009 do dubna 2010:

Někdy v březnu 2009 mi telefonoval z pověření náměstka ministra Kutáka jeden člověk z MŽP. Naznačil mi, že Kuták není spokojen s prací dr. Pretela ve funkci Focal Pointa IPCC, a zeptal se mě, jestli bych to nechtěl vzít. Neodpověděl jsem hned, vzal jsem si čas na rozmyšlenou a volal jsem dr. Pretelovi, abych se ho zeptal, co se vlastně děje. Dr. Pretel ale o žádné výměně nevěděl, nikdo s ním o tom nejednal, ale jak mi sdělil, stejně už chtěl z té funkce odejít vzhledem k tomu, že se blíží jeho odchod do důchodu. Ale to, že jednají o něm a bez něj, mě i jeho dost překvapilo. To je, mírně řečeno, velmi neslušné jednání. Informoval jsem tedy o celé věci tehdejšího náměstka ředitele ČHMÚ pro meteorologii a klimatologii dr. Tolasze a tehdejšího ředitele ČHMÚ Ing. Obrusníka. V této sestavě, spolu s dr. Pretelem, jsme pak měli několik jednání. Bylo jasné, že Kuták se rozhodl dr. Pretela z té funkce vyhodit, a důvodem bylo to, že dr. Pretel se svým posudkem ve sporu mezi ČEZ a Greenpeace ohledně rekonstrukce elektrárny Prunéřov II postavil na stranu ČEZ a kritizoval výroky Greenpeace. Za této situace šlo vedení ČHMÚ hlavně o to, aby funkce FP IPCC zůstala v ČHMÚ. Ministerstvo totiž může do téhle funkce teoreticky jmenovat, koho chce, třeba i někoho mimo ČHMÚ a zcela mimo obor. Tak mě všichni (ředitel, náměstek i dr. Pretel) přesvědčovali, abych to vzal, když mi to nabízejí, jinak že by si mohli najít a jmenovat někoho mimo ČHMÚ, klidně i z Kutákovi ideologicky blízkých kruhů. Osobně jsem měl představu, že by to měl dělat dr. Tolasz, ale ten to v danou chvíli odmítl, protože dohromady s náměstkováním by to už asi nestíhal. Vzal jsem to tedy za dvou podmínek: 1. budu mít jejich jasnou podporu (tj. podporu Ing. Obrusníka, dr. Tolasze i dr. Pretela) a 2. je to jen dočasně, než se najde vhodnější člověk, a pak požádám o uvolnění z funkce.

Jmenovali mě k 1.7.2009. Krátce nato vznikl ten článek, na který dával pan Brezina odkaz, ale i další články (např. zde, něco najdete i zde). Nijak mi z nich nevyplývá, že by byl dr. Pretel nespokojen s tím, kdo ho ve funkci FP IPCC nahradí. Já jsem reagoval přímo na Neviditelném psu, kde jsem, doufám, dost jasně ukázal, jak byla argumentace Greenpeace v tom sporu o Prunéřov II hloupá a neodborná. Po tomhle článku a po několika dalších veřejně prezentovaných tvrzeních (např. že chci udržet klimatologii co nejdál od politiky, že „závazek“ udržet nárůst teploty pod 2 st.C. není klimatologický, ale politický, když jsem uvedl, že s dr. Pretelem ve své práci dál počítám, nebo když jsem vyjádřil pochybnosti o možnosti dohody na konferenci v Kodani), jsem měl v dalších měsících několik nepříjemných telefonátů z MŽP (opět z pověření Kutáka). Jednou si mě dokonce Kuták povolal „na kobereček“ na MŽP a chtěl vysvětlení, jak tohle všechno myslím. Tak jsem mu to jen zopakoval: rozhodující pro mě jsou a budou odborné názory a nikoli názory politické, z těch odborných názorů jasně plyne, že tvrzení Greenpeace o 60 mrtvých ročně v souvislosti s elektrárnou Prunéřov II jsou nesmysly, že dr. Pretel měl ve svém posudku pravdu a že cíl udržet oteplení pod 2 stupni není odborný a ve 4. zprávě IPCC není o nějakém doporučení tohoto druhu ani slovo. Kutákovi se to zjevně nelíbilo, ale asi pochopil, že odvoláním dr. Pretela a mým jmenováním nedosáhl vůbec ničeho, a s tím jsme se rozešli. Bylo to pak nějaký čas docela „na hraně“, vyhodit mě z funkce FP IPCC si už netroufl. Za prvé by to vypadalo i v IPCC dost trapně, kdyby po pár měsících vyhodili dalšího českého FP, za druhé ta věc už byla u nás v té době dost medializovaná, včetně veřejně známých ideologických důvodů vyhození dr. Pretela, a za třetí byl Kuták v dubnu 2010 naštěstí odvolán z funkce, celá jeho sekce byla zrušena a veškeré tlaky najednou přestaly.
Toť vše…

A Ivanu Brezinovi bych chtěl touto cestou vzkázat: Pane Brezino, než publicista něco napíše, než někoho nějak označí nebo z něčeho obviní, měl by si zjistit alespoň základní fakta, studovat zdroje informací, ptát se. To jste tady ale zjevně neudělal a rozhodl jste se vycházet jen ze svého ideologicky předpojatého pohledu na věc, o které jste jinak nevěděl vůbec nic. Kdo by si tedy zasloužil označení „politický“ jste Vy, ne já. Píšete o sobě, že jste publicista, ale přitom používáte metody šejdířů…Také lovíte duchy? Netestujte dřív, než týden po vynechání menstruace, radí lékař
Také lovíte duchy? Netestujte dřív, než týden po vynechání menstruace, radí lékař

Jedna minuta. Druhá. Tři minuty pryč… Chvíle napětí… Na testu se objeví dvě čárky… Pozitivní těhotenský test! Jste v tom! Jak těhotenské testy...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.