29.11.2020 | Svátek má Zina


KNIHA: Zničí nás klima anebo boj s klimatem?

13.10.2017

Tuhle knížku jsem měl v ruce prvně někdy na začátku léta a přemýšlel jsem, že o ní napíšu něco čtenářům Psa.

Pak jsem se rozhodl posečkat, protože psát v létě anebo v zimě o boji s klimatem, tedy lidově řečeno s „oteplováním“, je - jak se říkalo - „vošajstlich“. Což dle výkladového slovníku znamená: „s nejistým výsledkem, nebezpečné, riskantní“.

Napíšete v červenci, že je boj proti oteplování nesmysl, a čtenář, který sedí zpocený u počítače, protože je už týden vedro na padnutí, bude cosi vykřikovat o blbcích. Riskovat, že bude už týden pršet a čtenář si bude libovat, jak to autor správně vystihl, je právě to vošajstlich.

Zrovna tak zkuste v zimě článkem přesvědčit, že se vlastně už pár let neotepluje, fandu lyžování. Co sedí v lednu ve Špindlu u tabletu a venku už druhý den prší.

Na přemýšlení o oteplování je nejlepší podzim anebo jaro, to když něco v pondělí napíšete, tak jak bude ve středu, až to vyjde, je celkem jedno. Ať prší anebo svítí slunce. Takže píši až teď, i když má být tento týden pár posledních dnů babího léta.

Boj s klimatem není žádná sranda. Ani politicky, ani finančně. Podle rozhodnutí Evropské komise se má pro „Zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD)“ vyčlenit na tento „boj“ částka, která je čtyřnásobkem celkového rozpočtu České republiky.Ten je pro rok 2017 ve výši 1 309 272 037 180 Kč. Tedy jeden bilion 309 miliard Kč. Každý ekonom zjistí, že „to je rána“ jak hrom. Ale obyčejný občan,který mocnezná rozdíl mezi miliardou a bilionem (schválně, kolik milionů je miliarda a kolik miliard je bilion?!),tomu to moc neříká. No, pro představu: teoreticky by znamenalo, kdyby nám EU ty peníze dala, že bychom u nás mohli ležet na zádech doma celé čtyři roky a bylo by na platy úředníků, školství, zdravotnictví, důchody, stavby silnic atd. atd.

Knížka Václava Klause o tom, zda nás zničí klima anebo boj s klimatem jak jej plánuje EU a „oteplovači“, je vynikající proto, že vám dodá, vedle mého lehkovážného povídání, přehledné a základní informace o problému. Jak je u Klause zvykem.

Zničí nás klima

Já z knihy vyzobu jen několik ukázek. Jistě vás, stejně jako už velkou část obyvatel Evropy, napadlo, že je to celé nějak špatně. Dnes jsou vážně bráni pomatenci, kteří by byli ještě nedávno pacienty psychiatrie. Třeba když nejprve vykládají, že svět co nejdřív zmrzne a New York se promění v hromadu ledu a filmaři natočí o tom drasťák, aby za pár let ti samí lidé vykládali, že lidstvo vyhyne, protože bude moc teplo a lidstvu dojdou potraviny a nafta a voda a tak vůbec. A hromady dalších šíleností. Viz slavný „Římský klub“ a jeho hysterický pamflet Meze růstu (Limits to Growth), a další prohlášení, obsahující třeba větu: „Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo.“(The Second Report to The Club of Rome (1974)

Hledáte-li v hlavě a na jazyku výraz, který by na toto chování a myšlenínejlépe seděl,tak VáclavKlaus vám jej nabídne na stranách 40 až 44. Zabývá se v této části pracemi Nigela Lawsona, britského autora a bývalého člena ministerského kabinetu Thatcherové. Mně se nejvíc líbí konec Lawsonovy knihy „Vraťme se k rozumu“, kde vyzývá nikoli jen k obraně naší planety, ale kde nás hlavně varuje „před vstupem do nové éry nerozumu“.

Zajímavé jsou také stránky 165 a 166 v kapitole 4.2 Malé dějiny enviromentalismu, kde autor píše:

„Klimatický alarmismus (tedy lidově boj proti oteplování) není jednolitá a už vůbec ne explicitně formulovaná doktrína (výrazně jasně daný, určitý, ze situace nebo okolností vytvořený úsudek nebo čin, který je možno přijmout bez pochybností). Je to soubor názorů a postojů...

K pojmu klimatický alarmismus se přímo (nikdo) nehlásí, a proto se také nikdo nepokouší o pozitivně formulovanou učebnici či manuál. Málokdo se pokouší popsat jeho dějiny, jeho zrod, jeho různé a jeho hlavní exponenty. Naprostou výjimkou je práce R. Darwalla (…)

Ten si všímá prvních odborných studií v třicátých letech minulého století, kteréreagovaly na vysoké teploty období 1934-1938. Britský fyzik G. Callendar publikoval v roce 1938 studii s názvem „TheArtificial Production of Carbon Dioxide and Its Influence on Temperature“. Formuloval v ní hypotézu, že zhruba dvě třetiny probíhajícího oteplování (v období první fáze globálního zvyšování oteplování, která probíhala v prvních čtyřech desetiletích 20. století) „byly způsobeny zvyšující se hladinou C02 v atmosféře“.

Tento - již v této době diskutovaný - názor se stal respektovanou vědeckou hypotézou, ale tehdy se ještěnepřevtělil v environmentalismus. Zelené hnutí, které se tradičně rozvíjelo zejména v Německu (jako součást ideologie nacistického hnutí pozn.aut.) , ještě nespojilo CO2 a teplotou. Protože nepochopilo možnosti, které z toho pro něj vyplývají. Po totální diskreditaci Německa Hitlerem však byly tyto jejich myšlenkyjiž tehdy mohutného zeleného hnutí pozapomenuty a jejich propagace pozastavena.“

Tato část mně (nikoli V. K.) připomnělapodezření některých evropských i německých historiků, že právě sklony nacistů k okultismu, esoterickým vědám a k „ekologii“ byly jednou z příčin, proč německá armáda, naprosto nevybavená na ruskou zimu, zmrzla u Moskvy. Pod dojmem teorie „o nevyhnutelném oteplování“ v kombinaci s přeceněním sil Wehrmachtu se ocitli němečtí vojáci uprostřed děsivých mrazů v běžných uniformách. Vhodných tak maximálně do střední Evropy.

Jistě máte jako já občas pocit, že to, co na vás chrlí „klimaalarmisté“ nějak nesedí, ale nevíte jak. Člověk nemůže znát všechno. Takže na straně 72 knihy jsem lépe pochopil, jak je to s tím „zaplavením světa“. Že prý po roztátí ledovců stoupnou moře. A vypukne strašlivá katastrofa. Pobřeží daleko do vnitrozemí bude pod vodou.

Ale i poměrně málo v této věci odborně znalý člověk ví, že už dnes u pobřeží Egypta, Tunisu, Turecka, ale i Jižní Ameriky leží pod hladinou moře celá města. Takže to, že za dalších sto let prý stoupne hladina moří podle NASA nejméně o metr, vypadá dost snesitelně! (Takzvané „závěry“ pomatenců na netu o zvýšení hladiny o stovky metrů atd. vynechme.)Takže zničí to svět? No, dost těžko.

Zjistilo se totiž, že od poslední doby ledové, která skončila před 10 000 lety a kterou už zažil člověk, který se objevil před cca 250 000 lety, lidstvo voda v dobách oteplení nezničila. Přežil tedy dobu ledovou a po ní i stoupání hladin moří.

Střídání dob ledových a meziledových posledního půl milionu let probíhá v rytmu cca 100 000 let. Příčinou jsou Milankovičovy cykly. Měnící se poloha Země vůči Slunci. Dále pak na teplotu Země působí další cykly, např. sluneční cyklus (viz Maunderovo minimum). TakéBondův cyklus (anglicky Bond Event), což je pojmenování pro cyklus klimatických výkyvů v období holocénu (v letech 10 000 -8500 př. n. l) v oblastech severního Atlantiku s periodou ≈ 1470 ± 500 roků.

Dle rakousko-amerického fyzika Siegfrieda Freda Singera se podle doložitelných dat hladina moře za posledních 18 000 let zvedla o 120 metrů. Takže je jasné, proč jsou starodávná města pod vodou a proč se spojilo Středozemní moře s mořem Černým protržením šíje Bosporu a Dardanel. Ale jak se ukazuje, lidstvo přežilo. Viz Bible, Kniha Mojžíšova, Potopa.

Protože autor je především a hlavně ekonom, naleznete v knize mimo jiné také 3. kapitolu „Ekonomie a klimatický alarmismus“. Neděste se názvů její části 3.4 „Diskontování jako zásadní příspěvek ekonomie k diskuzi o globálním oteplování“. I když si doteď třebamyslíte, že „diskont“ je označení prodejny levného nákupu. Má to více významů a důležitých. Při čtení kapitolčásti 3 a při možnéobčasné poraděse „strýčkem“ Googlem o některých výrazech, lépe pochopíte nejen to, co je diskontní sazba. Ale i to, jak nás takzvaní „ekologisté“ a na ně navázaní úředníci a multinacionály berou na hůl. Viz žárovky, viz fotovoltaika.

„Oteplovací“ ideologie neomarxismu (ne nadarmo se říká, že „zelení“ jsou zvenku zelení a zevnitř rudí) už pronikla všude. Do učebnic, do TV filmů o přírodě anebo zvířatech. Všude znítakzvaná „moudrá slova“ o ničení přírody, potřebě za ni bojovat, o hrůzáchpokroku a vyprávěnky o vznešených myšlenkách ekologistů. Je to jako když za komunismu bylo nutné vždy a ve všem zdůraznit, že marxismus je nevyhnutelnou budoucností lidstva. A v muslimských zemích musí vždy zaznít v textu či výroku „Alláhu Akbar“. Což ovšem neznamená nic jiného, než veřejné vyhlášení, že se dotyčný podrobil momentální ideologii.

V závěru knihy autor o klimatickém alarmismu, říká:

„Považuji klimatický alarmismus (jako dnes klíčovou složku enviromentalismu) za nebezpečný útok:
- na lidskou svobodu
- na prosperitu ve světě, ale i
- na samotné životní prostředí.“

Chcete li pochopit, proč a co vám, jako většině lidí, vadí na klimalarmismu a „oteplovačích“, mnohé pochopíte po přečtení této knihy.

Aby se stokrát opakovaná lež nestala pravdou, musí být konfrontována s fakty. Že vám nebudou fanatici (bohužel často mladílevičáci) věřit? No a co?!

Nám také dlouho trvalo, než jsme pochopili hrůzu a lež svůdného komunismu, jehož je enviroalarmismus jen dalšímpřevtělením dvou totalit: Internacionálního komunismu a lokálního nacismu (nacionálního socialismu).

Václav Klaus: Zničí nás klima anebo boj s klimatem, vydalo nakl. GRADA, Cosmopolis 2017Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.