Neviditelný pes

KLIMA: Za vznikem IPCC stojí sekta z Colorada

climate gate

28.6.2010, na webu českého klubu skeptiků Sisyfos vyšel můj článek Boj proti alarmismu je sisyfovská práce. Tam jsem napsal: "Z OSN se stala jakási chilialistická sekta soudného dne jako davidiáni (Waco), jehovisté či Aum Shinrikyo (sarin v tokijském metru)!" A upozorňoval jsem, že jedním z poslání klubu skeptiků je varovat veřejnost před nebezpečnými šarlatány.
Mnozí tehdy byli pobouřeni a odmítali uvěřit, že existuje nějaké propojení mezi OSN a nějakými sektami či sektou. Proto se po roce k tématu vracím a předkládám nové důkazy, které se mi teprve nyní dostaly do rukou.
Architektem ekologické politiky OSN je guru apokalyptické sekty. Tajemný čaroděj z Baca Grande.
V roce 1992 vědci z celého světa publikovali tzv. Heidelberský protest: "S obavami sledujeme, že na počátku 21. století dochází ke vzestupu iracionální ideologie, která se staví proti technickému pokroku a ohrožuje hospodářský růst i růst životní úrovně." Šlo o reakci na Summit Země v Rio de Janeiro, kde byla vyhlášena válka uhlíku.

Odkud se v OSN tato iracionální ideologie vzala? Na to bychom se měli zeptat Maurice Stronga, který Summitu Země předsedal. Právě on totiž v roce 1972 zakládal UNEP - Environmentální program OSN.

Šambala Skalistých hor
UNEP není jediný Strongův projekt. Dlouho jsem nemohl nikde najít, co vlastně dělal celá 70. a 80. léta. Na svém oficiálním webu se jen mlhavě zmiňuje, že se tehdy zabýval podnikáním v pozemcích "včetně pozemků v oblasti San Luiz Valley" v Coloradu (web).
Skutečnost je taková, že Strong tehdy v Coloradu spolu s manželkou zakládal náboženskou sektu.
Duchovní komunitu, chcete-li. Tato komunita shromažďuje příslušníky všech světových náboženství, kteří zde společně čekají… netvařte se překvapeně… na blížící se konec světa.
Jak je v USA zvykem, tyto sekty sídlí na venkově na nějakém ranči. Tak jako sekta Davida Koreshe sídlila na ranči ve Waco a sekta Charlese Mansona sídlila na ranči Spahn, Strongova new-age sekta sídlí na ranči Baca u Crestone v Coloradu, USA.
Pokud jste šokováni a nechcete věřit vlastím očím, nevadí. Mohu vám na ně klidně dát e-mail. Přesvědčete se sami. V roce 1988 Strongovi založili po deseti letech příprav dvě instituce. Jednak IPCC a jednak Manitou Foundation, která organizačně zastřešuje komunitu v Coloradu.
Web: www.manitou.orgEmail: : spirit@manitou.org
Nebo můžete navštívit webové stránky obce Crestone (viz). Zde se píše, že to, co zde Strongovi založili, je "Shambala Skalistých hor".
Pokud stále nevěříte, o Crestone a Strongových psaly i New York Times: For Many a Follower, Sacred Ground in Colorado. NYT 11. ledna 2008.
Baca není jen tak ledajaká komunita. Přicházejí sem hlavouni z celého světa. Byl tam tibetský dalajláma. Byl tam princ Charles. Manitouovu nadaci financují Rockefellerové. Tady Maurice Strong dlí v modlitbách, když zrovna neorganizuje světový boj proti skleníkovým plynům.
Zmíněná sekta na svém webu píše, že Strongovi tu vytvořili "nejrozsáhlejší ekumenickou mezi-církevní komunitu v Severní Americe" (zdroj). V údolí San Luiz jsou modlitebny buddhistické, zenové, tibetské a mnoho dalších. Nadace také zahájila svůj "vlastní projekt poustevnictví, aby jednotlivci měli prostor soustředit se na vlastní meditace."
Opravdu si myslíte, že těmhle lidem záleží na vědecké metodě nebo vědeckých důkazech?

Andersenovy pohádky
Začalo to deset let před založením IPCC a Manitou Institute. Na počátku prý stála vzpomínka na minulé životy.
Strongova manželka Hanne Marstand Strongová (původem z Dánska, Kodaň) věří, že v minulých životech byla indiánem z Colorada. A když četla Posledního Mohykána, intenzivně prý cítila, že toto jsou její lidé, tam žila.
Sisyfos, který nedávno udělil bludný balvan Raymondu Moodymu za jeho texty o "životu po životě", by z ní měl mít radost.
A tak se v roce 1978 vydala do Colorada s úmyslem zakoupit tam nemovitost. Když přijela do Crestone, měla prý pocit, jako by už tu někdy byla. A tu na její dveře zaklepal osmdesátiletý muž s rozježenými vlasy. Glenn Anderson, mystik žijící ve zdejších horách. Místní mu říkali "Prorok".
"Konečně jste přišla," zvěstoval mudrc ("So you've finally come"). Jako Libuše prorok ukázal rukou do dáli na místo, kde mají postavit svůj ranč. Že prý se Baca stane významným duchovním střediskem planety. Měl prý už před lety vizi, že jakási žena přijde a na tomto místě zachrání všechny víry světa před blížící se globální katastrofou (doomsday).
A aj ona uposlechla. Hle, šlať na místo, kteréž prorok určil, a zde tři dny strávila postěním a rozjímáním. A aj nebesa se radovala. Haleluja.
Hanne opravdu tvrdí, že se na tom místě tři dny postila.
Historku o prorokovi najdete i na webu Baca Grande Property Owners Association, které spravuje pozemky v regionu (web). Historku o proroctví důkladně rozvádí i web Manitou Foundation (Manituovy nadace), kterou Strongovi založili (web). Na Scribd se příběh o proroctví popisuje v dokumentu "Maurice Strong Dossier" (web).
Nejenže Strong se o tomto veřejně nešíří, ale i na Manitou webu je tento příběh skryt. "Articles" není dostupný z hlavního menu. Jedině přes google cache. http://www.manitou.org/MF/articles.php

Novodobý Mojžíš
To ale nejsou jen názory Strongovy manželky. Maurice sám už dávno v roce 1972 věřil, že se blíží konec světa. Doslova to sám říká v tehdejším interview BBC (youtube).
I Maurice Strong měl v Baca prý zjevení. Když přijel TV komentátor Bill Moyers promluvit na konferenci Aspen, Bill s Mauricem šli na výlet. A tu, co se nestalo. Zjevení. Před jejich očima začal z ničeho nic hořet keř. Jako když Hospodin se zjevil Mojžíšovi v hořícím keři (viz a viz). Prý to byl jejich největší duchovní zážitek vůbec. Tak to píše web Manitouovy nadace.
Takže je otázka, když zakladatel UNEP hovoří o blížící se ekologické katastrofě, to cituje vědecké scénáře a studie nebo to jsou jen další vidiny a přeludy? Nevíme.
Strong se od té doby nejspíše skutečně považuje za nové vtělení Mojžíše. Prorože spolu s Gorbačovem (Jozue) sepsal nové Desatero (Charta Země) a uložil ho do Archy naděje (parafráze na Archu úmluvy).
Ve své autobiografii Where on Earth are we going (2001) Strong blouzní o gigantické globální přírodní katastrofě, která do roku 2030 vyhladí polovinu lidstva. Z rozvratu pak lidstvo vyvede jakýsi osvícený mesiáš.
O tomto svém proroctví Strong píše: "Není to předpověď. Jen pokus vylíčit, kam by svět dospěl, pokud budeme dál pokračovat jako doposud… Je to sice fikce, ale není to přehnané (far-fetched). Jsem přesvědčen, že to je svět, v jakém budeme žít okolo roku 2030, pokud nezměníme kurs." (viz)
Asi jsem naivní, ale já bych byl raději, kdyby architektem světové ekologické politiky byl někdo, kdo není kandidátem na anticenu "Bludný balvan" za šíření iracionality.
Abychom ale Strongovi nekřivdili. Možná to není blázen. Možná je to jen další šarlatán, který chytře využívá pověrčivosti lidí.

strong_tolba

Setkání po letech: Hanne Strongová, Maurice Strong, Mostafa Tolba

Vztah k IPCC
Vztah Stronga a jeho sekty k UNEP je přímý. Strong UNEP zakládal a je to jeho projekt stejně jako sekta ve Skalistých horách. Nepřímo měl však vliv i na klimatický panel IPCC, což je těleso v rámci UNEP.
UNEP zakládala klimatický panel OSN v roce 1988. Tehdy byl šéfem UNEP Mostafa Tolba. Tohoto člověka si Strong osobně vybral jako svého zástupce a posléze nástupce v čele UNEP. Tolba byl hlavou této instituce dlouhých 17 let (do 1992).
Strong si vybral duchovního souputníka. Tolba nešel pro apokalyptické výroky ve stylu proroka Andersona daleko. Například v roce 1982 před delegáty konference z více jak 100 zemí blouznil: "V posledním desetiletí jsme téměř na všech frontách pozorovali výrazné zhoršení kvality našeho společného přírodního prostředí ... Pokud ihned nezakročíme, pak do konce 20. století dojde k ekologické katastrofě, která přinese devastaci tak absolutní a nevratnou jako nukleární holokaust."
Každý, kdo viděl seriál "Jistě pane ministře", chápe, že výstupy komise jsou předem určeny tím, jaké lidi do ní dosadíme. Mojžíš dosadil Tolbu a Tolba zase do čela IPCC vybral Berta Bolina (web). Což je čirou náhodou otec teorie o nebezpečnosti uhlíku.
Uvážíme-li, že IPCC má nestranně posuzovat, zda uhlík je či není nebezpečný, byla to zvláštní volba. Je to asi jako by OSN zřídila panel pro posouzení holokaustu a do čela posadila Davida Irvinga, známého popírače holokaustu. Závěry takového panelu si jistě dokážete představit předem.
Tím to ale nekončí. Pokud myslíte, že Strong nemohl mít žádný vliv na "vyšetřování" Climategate 40 let po vzniku UNEP, hádejte znovu. V OSN asi těžko najdeme osobu vlivnější, než byl tento novodobý Rasputin.
Kolem 2000 Strong byl pravou rukou šéfa OSN Kofiho Annana. Strong dostal na starosti... reformu OSN. Annan (či spíše Strong?) tehdy přišel s nápadem založit Inter Academy Council. A právě toto svérázné těleso po aférách Climategate "vyšetřovalo" IPCC. Viz článek Parodie na nezávislé vyšetřování (NP 6.6.2010).
Vliv Maurice Stronga v OSN tedy trval desítky let a jistě ovlivnil jmenování a výběr mnoha důležitých lidí. Setrvalý vliv Strongovců v OSN přispěl k tomu, že praktiky známé ze sekt se začaly šířit i do některých vědních oborů. Řada vědců si zvykla vůči oponentům vstupovat nikoli ve stylu vědecké diskuse, nýbrž ve stylu náboženského boje s kacíři.
Tímto stylem myšlení se nakazili i lidé, kteří o ranči Baca nemají potuchy. Zajímavé například je, jak reagoval český zástupce IPCC na můj článek "Boj proti alarmismu je sisyfovská práce". V článku "Skepticismus vs klimaskepticismus" nekomentoval žádné z mých tvrzení, místo toho se vrhl na mne osobně a začal mi spílat do popíračů a denialistů, což je přesně sektářský přístup. Stanoví se dogma, o kterém se nesmí diskutovat, a kdo nevěří, ten je označen za popírače.

Nemyslíš, zaplatíš
Napáchal Strong nějaké škody?
V květnu 1990 Strong poskytl na ranči Baca interview pro West Magazine v Albertě. Rozhovor vyšel s titulkem "Čaroděj z Baca Grande" (Daniel Wood: The Wizard of the Baca Grande) a Strong tam vylíčil svůj nápad (prý námět na román), že skupina vlivných světových vůdců, kteří se každoročně schází v Davosu, by se rozhodla vytvořit tajnou společnost s cílem zničit světovou ekonomiku. Aby se snížila produkce skleníkových plynů a zachránila tak Planetu (zdroj).
Novinář, který interview s tímto šílencem dělal, píše: "Zůstal jsem sedět s ústy dokořán. To není jen tak nějaký vypravěč. To je Maurice Strong. On ty světové lídry zná. Ve skutečnosti on je spolupředsedou Světového ekonomického fóra v Davosu. Sedí v ohnisku moci. On je v postavení, že by to mohl opravdu provést."
A nyní se rozhlédněte kolem sebe. Podívejte se do své peněženky, kolik vás stojí solární elektrárny, uhlíková daň a další boj s klimatem. Vzpomínáte, jak se jistí lidé radovali z hospodářské krize, protože se v EU díky ní snížily emise skleníkových plynů? Nebo se podívejte do bankrotující Kalifornie, odkud firmy prchají kvůli příliš drahé elektřině. Nebo se podívejte do Británie, odkud firmy stěhují výrobu do rozvojových zemí, aby si Británie snížila svou uhlíkovou stopu. A co nápady pohřbívat CO2 do země? Nepodobá se to dávným časům, kdy věřící obětovali bohům a bezúčelně ničili svůj majetek, který shořel na oltáři jako zápalná oběť?
Je to zajímavý příspěvek do diskuse na téma "Jsou sekty nebezpečné? Je rozumné řídit ekonomiku podle iracionálních vizí a halucinací proroků?"
Když v roce 1991 Gilles Kepel psal svou knihu "Pomsta boží", konstatoval, že od 70. let pozorujeme celosvětový vzestup iracionality a religiozity. Měl na mysli především nástup islámského fundamentalismu. Ale tato vlna se zjevně nevyhnula ani OSN.

Autor je členem Sisyfa a zakladatelem stránek Klimaskeptik.cz
Toto je osobní názor autora. Nejde o oficiální stanovisko klubu.

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.

zpět na článek