20.3.2023 | Svátek má Světlana


KLIMA: Suchá Kalifornie

29.12.2014

Jedna z nejúspěšnějších písní Irving Berlina White Christmas se stala velkým hitem, staročesky šlágrem, skoro po celém světě a u nás zdomácněla v překladu jako Já sním o vánocích bílých. V tomto roce jsou pro nás bílé vánoce opravdu snem a já očekávám smršť článků o tom, že to je důsledek globálního oteplování způsobeného značnými emisemi skleníkových plynů, hlavně CO2, a že k těmto emisím dochází lidskou činností. Právě v tomto bodě se naše teplé vánoce přidružují k hypotéze o mnohaletém výskytu veder a sucha v Kalifornii.

Po dvacet let nás někteří klimatologové a meteorologové přesvědčují, že růst koncentrace skleníkových plynů bude způsobovat stále častější výskyt extrémního sucha v mnoha částech světa. Je však velmi obtížné až nemožné spojovat výkyvy počasí, tedy jevu trvajícího relativně krátce, se změnou klimatu, tedy jevu se zprůměrovanými teplotami a srážkovými úhrny za nejméně 30 let, když mluvíme o globálním oteplování. Místo údajů o průměru bychom měli i v tomto populárním článku přesněji uvádět podrobnější statistické charakteristiky. S těmi také klimatologové pracují. Přes uvedenou a zatím nevyřešenou obtížnost byly značné finanční prostředky věnovány výzkumu o souvislosti mezi globálním oteplováním a současným extrémním dlouhodobým suchem v Kalifornii.

Objevilo se však zpochybňující „Ale“. Je jím výsledek výzkumu v instituci zabývající se oceánem a atmosférou (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Podle NOAA bylo kalifornské sucho způsobené nedostatkem srážek a ten byl důsledkem přírodních atmosférických cyklů. Tyto výkyvy – cykly- nemají nic společného s klimatickou změnou. Připouští se však zároveň, že klimatická změna je způsobená lidskou činností, ale že tato změna není hlavním faktorem způsobujícím dlouhé suché období v Kalifornii. Zmínka o globálním oteplování a vlivu lidské činností (emisí skleníkových plynů) je nepochybně ústupkem, aby mohl být realizován a publikován detailní výzkum.

Výsledky výzkumu formuloval zcela jednoznačně Richard Seager, profesor-oceánograf z Kolumbijské univerzity: Kalifornie získává většinu srážek v zimním období. Existuje převaha důkazů, že nedostatek srážek za poslední tři zimy je důsledkem přírodní variability. Vlivem kombinace La Niňa s nepředvídatelnou atmosférickou cirkulací vznikl dlouhodobý systém vysokého tlaku nad západním pobřežím. Ten zablokoval bouře přicházející z Tichého oceánu a přinášející zimní srážky do Kalifornie. Zároveň neobvykle vysoké teploty vrchních vrstev oceánu za poslední dva roky přispěly také k vytvoření bariéry vysokého tlaku, i když menší měrou. Tím vším došlo k tomu, že souhrn srážek za poslední tři zimní období byl nejnižší od počátku systematického měření, od roku 1895.

Seager a jeho spolupracovníci porovnali také současné projevy extrémního kalifornského sucha se čtyřmi aridními výkyvy ve středověké teplé periodě v rozmezí let 900 až 1350 v této oblasti. Velmi suchá období měla trvání až do 50 let, ve zbývajících 250 až 300 letech odpovídaly úhrny srážek stepnímu klimatu. Z porovnání a analýz dostupných proxy dat (tj. nepřímých meteorologických a klimatických údajů) došli autoři k závěru o přírodních cyklech a tedy také o podstatě současného tříletého suchého období v Kalifornii.

Neověřená a nepodložená hypotéza, že současná změna klimatu způsobuje dosud neobvyklé až katastrofické výkyvy počasí dostala tedy zničující úder od amerických výzkumníků. Tříleté kalifornské sucho bylo jedním z hlavních argumentů uváděné kvazi-hypotézy. Od nynějška to neplatí. Což by měla vzít na zřetel také naše média, až budou rozhodovat o sériích publikací na téma současných „katastrofických změn počasí“.

Zpracováno podle SWCS (Soil and Water Conservation Society) NewsBriefs, 11.12.2014, a podle článku Tim McDonnella (8.12.2014): New Study: California’s Epic Drought Probably Wasn’t Caused by Climate Change v Mother Jones – Environment. Obě média není možné podezírat, že by držela palce klimaskeptikům. Navíc jsem využil talé publikace v impaktovaných žurnálech (t.j. s odborným vědeckým sítem) na dané téma, kde R. Seager je buď prvním autorem, nebo spoluautorem vědeckých publikací.