5.4.2020 | Svátek má Miroslava


KLIMA: Suchá Kalifornie

29.12.2014

Jedna z nejúspěšnějších písní Irving Berlina White Christmas se stala velkým hitem, staročesky šlágrem, skoro po celém světě a u nás zdomácněla v překladu jako Já sním o vánocích bílých. V tomto roce jsou pro nás bílé vánoce opravdu snem a já očekávám smršť článků o tom, že to je důsledek globálního oteplování způsobeného značnými emisemi skleníkových plynů, hlavně CO2, a že k těmto emisím dochází lidskou činností. Právě v tomto bodě se naše teplé vánoce přidružují k hypotéze o mnohaletém výskytu veder a sucha v Kalifornii.

Po dvacet let nás někteří klimatologové a meteorologové přesvědčují, že růst koncentrace skleníkových plynů bude způsobovat stále častější výskyt extrémního sucha v mnoha částech světa. Je však velmi obtížné až nemožné spojovat výkyvy počasí, tedy jevu trvajícího relativně krátce, se změnou klimatu, tedy jevu se zprůměrovanými teplotami a srážkovými úhrny za nejméně 30 let, když mluvíme o globálním oteplování. Místo údajů o průměru bychom měli i v tomto populárním článku přesněji uvádět podrobnější statistické charakteristiky. S těmi také klimatologové pracují. Přes uvedenou a zatím nevyřešenou obtížnost byly značné finanční prostředky věnovány výzkumu o souvislosti mezi globálním oteplováním a současným extrémním dlouhodobým suchem v Kalifornii.

Objevilo se však zpochybňující „Ale“. Je jím výsledek výzkumu v instituci zabývající se oceánem a atmosférou (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Podle NOAA bylo kalifornské sucho způsobené nedostatkem srážek a ten byl důsledkem přírodních atmosférických cyklů. Tyto výkyvy – cykly- nemají nic společného s klimatickou změnou. Připouští se však zároveň, že klimatická změna je způsobená lidskou činností, ale že tato změna není hlavním faktorem způsobujícím dlouhé suché období v Kalifornii. Zmínka o globálním oteplování a vlivu lidské činností (emisí skleníkových plynů) je nepochybně ústupkem, aby mohl být realizován a publikován detailní výzkum.

Výsledky výzkumu formuloval zcela jednoznačně Richard Seager, profesor-oceánograf z Kolumbijské univerzity: Kalifornie získává většinu srážek v zimním období. Existuje převaha důkazů, že nedostatek srážek za poslední tři zimy je důsledkem přírodní variability. Vlivem kombinace La Niňa s nepředvídatelnou atmosférickou cirkulací vznikl dlouhodobý systém vysokého tlaku nad západním pobřežím. Ten zablokoval bouře přicházející z Tichého oceánu a přinášející zimní srážky do Kalifornie. Zároveň neobvykle vysoké teploty vrchních vrstev oceánu za poslední dva roky přispěly také k vytvoření bariéry vysokého tlaku, i když menší měrou. Tím vším došlo k tomu, že souhrn srážek za poslední tři zimní období byl nejnižší od počátku systematického měření, od roku 1895.

Seager a jeho spolupracovníci porovnali také současné projevy extrémního kalifornského sucha se čtyřmi aridními výkyvy ve středověké teplé periodě v rozmezí let 900 až 1350 v této oblasti. Velmi suchá období měla trvání až do 50 let, ve zbývajících 250 až 300 letech odpovídaly úhrny srážek stepnímu klimatu. Z porovnání a analýz dostupných proxy dat (tj. nepřímých meteorologických a klimatických údajů) došli autoři k závěru o přírodních cyklech a tedy také o podstatě současného tříletého suchého období v Kalifornii.

Neověřená a nepodložená hypotéza, že současná změna klimatu způsobuje dosud neobvyklé až katastrofické výkyvy počasí dostala tedy zničující úder od amerických výzkumníků. Tříleté kalifornské sucho bylo jedním z hlavních argumentů uváděné kvazi-hypotézy. Od nynějška to neplatí. Což by měla vzít na zřetel také naše média, až budou rozhodovat o sériích publikací na téma současných „katastrofických změn počasí“.

Zpracováno podle SWCS (Soil and Water Conservation Society) NewsBriefs, 11.12.2014, a podle článku Tim McDonnella (8.12.2014): New Study: California’s Epic Drought Probably Wasn’t Caused by Climate Change v Mother Jones – Environment. Obě média není možné podezírat, že by držela palce klimaskeptikům. Navíc jsem využil talé publikace v impaktovaných žurnálech (t.j. s odborným vědeckým sítem) na dané téma, kde R. Seager je buď prvním autorem, nebo spoluautorem vědeckých publikací.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Specialista správy daní

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha
nabízený plat: 35 000 - 40 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.