8.2.2023 | Svátek má Milada


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
L. Kuča 7.12.2022 22:42

Z hlediska vyššího principu mravního, asfalt a peří na Timmermansovi není zločinem. A to je ještě laskavé.

J. Jurax 7.12.2022 19:16

Timmermans je blbec a nebezpečný šílenec obdařený mocí účinně ničit evropský průmysl a energetiku. A paní z Leyenu totéž.

V bruseli mají takoví hnízdo.

J. Farda 7.12.2022 20:26

Spíš zelenošílený fanatik. :-/

J. Krásenský 7.12.2022 16:48

Tak prý na jednu jedinou baterii do elektromobilu Tesla je třeba:(Typická baterie elektromobilu obsahuje: 11 kg lithia, 27 kg niklu, 20 kg manganu, 13 kg kobaltu, 90 kg mědi, 181 kg hliníku, oceli a plastu )

Abyste vyrobili každou baterii pro elektromobil, musíte zpracovat :

- 11 tun solanky pro lithium

- 14 tun rudy na kobalt

- 2 tuny rudy na nikl,

- 11 tun rudy na měď.

- Vykopat 226 tun zemské kůry.

Jeden z velkých bagrů používaných v povrchových dolech (model CAT994A) spálí za 12 hodin ~ 1000 litrů nafty. Taková je realita k přesunu ~ 250 tun hlíny za účelem vytěžení materiálu na výrobu JEDNÉ baterie Tesla.

(Zdroj - diskuse pod článkem: https://www.osel.cz/12618-vezmeme-kravy-na-milost.html)

Inu ekologie...

J. Majzlík 7.12.2022 17:23

Tady vidím možnost, jakou cestou by měla být vyhodnocována celková energetická účinnost každého ze způsobů přeměny primární, tady přírodní formy energie v energii, kterou je možno využívat v průmyslu, v dopravě a v domácnosti. Značnou část energetické náročnosti výstavby a provozu jednotlivých typů elektráren je možno, domnívám se, s dostatečnou mírou přesnosti vyhodnotit. I za každou tunou uhlí nebo zeminy či rudy, potřebné k výstavbě energetického díla musíme vidět m. j. i energetickou náročnost na výrobu potřebných těžebních a dopravních mašin a t. d. Zpracování podobné bilance prostřednictvím finančních nákladů, jedná-li se o neobnovitelné konverzní fyzikální a chemické procesy podává pouze zkreslené údaje. Proto se občas někteří papaláši mohou s nonšalantním úsměvem na rtu zcela bezostyšně holedbat s tvrzením, že elektřinu, získanou z větru a Sluce máme přece zadarmo.

J. Krásenský 7.12.2022 16:11

Co by měl vědět každý bojovník proti změnám klimatu, než se pustí do polemiky nebo se někam přilepí, je skutečnost, že klima nikdy nebylo v rovnovážném stavu, měnilo se vždy, před existencí lidského druhu i během ní. Někdy se měnilo pozvolna, jindy dramaticky rychle. Pokoušet se z dynamicky měnícího se systému systém statický je nezměrná hloupost, kterou využívají chytráci k vlastnímu obohacení - to je jediný měřitelný efekt stále se zostřujícího ekologického boje. Pro korporáty jsou aktivisti jen užiteční idioti.

[>-]

M. Pivoda 7.12.2022 14:35

Zpráva (z důvěryhodného informačního zdroje) o urychlení technologického pokroku, ze 6. prosince 2012. Sci-fi? Určitě to není téma vhodné pro politického komentátora.

The global energy crisis ‘turbocharged’ renewable energy growth. Renewable energy is outpacing coal in the wake of Russia’s invasion of Ukraine.

Globální energetická krize urychlila růst obnovitelné energie. Po ruské invazi na Ukrajinu obnovitelná energie předstihuje uhlí.

Over just the next five years, as much renewable power is expected to come online globally as was added over the past two decades. Renewables will make up a whopping 90 percent of electricity capacity expansion in that five-year span, according to a new report by the International Energy Agency (IEA). By 2025, renewable energy is expected to topple coal to become the world’s biggest electricity source.

Očekává se, že během pouhých příštích pěti let bude globálně online tolik energie z obnovitelných zdrojů, kolik jich bylo přidáno za poslední dvě desetiletí. Podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) budou obnovitelné zdroje v tomto pětiletém období tvořit neuvěřitelných 90 procent rozšíření kapacity elektřiny. Očekává se, že do roku 2025 obnovitelná energie svrhne uhlí a stane se největším světovým zdrojem elektřiny.

M. Pivoda 7.12.2022 14:43

Oprava překlepu data "ze 6. prosince 2022"

M. Pivoda 7.12.2022 14:51

Pro kůly v plotě na Neviditelném psovi názorně

All in all, over five years, global renewable power capacity is forecast to grow by 2,400 gigawatts — a huge amount roughly equivalent to the power capacity of China. That figure is about 30 percent higher than what the IEA forecast just a year ago.

Celkově se předpokládá, že během pěti let vzroste globální kapacita obnovitelné energie o 2 400 gigawattů – obrovské množství, které se zhruba rovná energetické kapacitě Číny. Toto číslo je asi o 30 procent vyšší, než předpokládala IEA před rokem.

J. Krásenský 7.12.2022 15:56

Využitelných hodin větrné energie je na našem území zhruba 1000 hodin a slunečního svitu 2000 hodin ročně. Povězte, jak z těchto "obnovitelných" zdrojů udržíme v provozu sklářské pece?

K. Křivan 7.12.2022 16:33

K čemu sklářské pece ? Budem kupovat sklo v Číně !

Smrt klima-aktivistům !

J. Krásenský 7.12.2022 16:53

Tak se zachraňuje klíma! Pro EUúředníky a ekology vykážeme velký pokles spotřeby energií a tím i emisí CO2, a staneme se lídry v ochraně klimatu.

Nerad pokládám ekology za úplné pepito mce, ale pokud jimi nejsou, jde o podvodníky.

Mimochodem spotřebu máme 18MW za hodinu.

M. Pivoda 7.12.2022 18:13

Pro J. Krásenského

To není moje starost. Já jsem dnes CSd, - celkem spokojený důchodce.

Můj odhad je, že sklářské pece pravděpodobně zbankrotují.

Dnes jsem se dozvěděl, že cibule měla letos největší počet tzv. sukének, z čehož pěstitelé zeleniny usuzují, že bude velmi tuhá zima.

J. Jurax 7.12.2022 19:07

Aha ... musíte furt upozorňovat na nedokonalost sve UI?

J. Krásenský 7.12.2022 19:38

Není to vaše starost, pravda. Co na tom že Vámi představované světlé zítřky obnovitelných zdrojů jsou chimérou, kterou se utěšujete a kterou ve víře utvrzujete nechápající ekologické aktivisty. Sklo naše civilizace nezbytně potřebuje. "Obnovitelné" zdroje nemohou být zdrojem energie nejen pro sklářství, ale další energeticky náročné výroby nutné pro chod hospodářství. Je to slepá ulička.

M. Pivoda 7.12.2022 20:00

Cituji Krásenského: "... "Obnovitelné" zdroje nemohou být zdrojem energie nejen pro sklářství, ale další energeticky náročné výroby nutné pro chod hospodářství. ..."

A já jsem to snad někdy tvrdil? Demagogu!

J. Krásenský 7.12.2022 21:00

A kde jste našel. že vám vkládám do úst. Pouze Vaše nadšení pro "obnovitelné" zdroje, které nemůžou být nikdy víc než doplněk a které koneckonců neustálou potřebou zálohování poškozují životní prostředí víc než ty "neobnovitelné", manipuluje nezasvěcenými. A to je zlé. A o tom je i moje věta: "Co na tom že Vámi představované světlé zítřky obnovitelných zdrojů jsou chimérou, kterou se utěšujete a kterou ve víře utvrzujete nechápající ekologické aktivisty. "

M. Pivoda 7.12.2022 21:46

Hlupáku, nauč se číst. Já jsem výše citoval respektované instituce.

Takže demagogií je i toto Krásenského tvrzení: "... Vámi představované světlé zítřky obnovitelných zdrojů jsou chimérou..."

Zvláštní smečka magorů na Neviditelném psovi.

M. Pivoda 7.12.2022 21:55

Opakuji pro hlupáky, kteří neumí číst:

... Podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) budou obnovitelné zdroje v tomto pětiletém období tvořit neuvěřitelných 90 procent rozšíření kapacity elektřiny. Očekává se, že do roku 2025 obnovitelná energie svrhne uhlí a stane se největším světovým zdrojem elektřiny.

J. Majzlík 7.12.2022 22:40

Připomínám zde prostý fakt, že k výrobě všech dílů, strojního vybavení, stožárů a betonu a oceli a mědi a všech stovek položek, nutných k výstavbě tak eufemisticky definovaných "OZE" je potřebné mít disposici uhlí, naftu, elektrickou energii a t. d. V moderním světě zřejmě již neplatí ani to, že teprve stokrát opakovaná pravda se stává pravdou.

M. Pivoda 8.12.2022 7:32

Změna k ekologičtější technologii na planetě Zemi neproběhne mávnutím kouzelného proutku, jak mylně předpokládá J. Majzlík - a vnucuje svou mylnou představu ostatním.

"... stokrát opakovaná pravda se stává pravdou."

Poznámka: Nejsem klimatolog, název OZE jsem nevymyslel, aktivisty k akci neburcuji. O naftě toho vím poměrně dost, studoval jsem ten konstrukční obor 2 roky na VUT Brno, v tom oboru jsem pak ale nepracoval. Paměť mám stále dobrou.

J. Majzlík 8.12.2022 8:55

Omlouvám se za svoje stručné a možná i nepříliš výstižné připomenutí faktu, že se i do energetické bilance výstavby a provozu náhodných zdrojů EE musí, pokud se vůbec někdy uskuteční, započítat všechny ztráty energetického potenciálu naší planety. Mezi ně je tedy nutno mimo jiné i zahrnouti energetickou náročnost výroby těžebních, dopravních a stavebních strojů a mnoha dalších instrumentů, bez nichž ten větrník prostě nepostavíte. Ekologická náročnost jejich výroby je samozřejmě dána úrovní technologických procesů, o tom není snad sporu. Pokud tyto všechny položky energetické náročnosti výstavby a provozu díla sečtete a vyjádříte v Joulech, Watsekundách nebo v kaloriích a dosadíte je do jmenovatele zlomku, jehož čitatel je dán sumou energie, předané na výstupních svorkách elektrárny, vztaženou na celou dobu provozu energetického díla, pak se vyjeví ničím nezkreslená energetická účinnost posuzované elektrárny. Předem nelze vyloučit, že v určitých příznivých (např. zeměpisných) podmínkách se bude OZE jevit z tohoto pohledu jako vhodnější volba. Někdy i omyl je pramenem poznání. A tím kouzelným proutkem prozatím odhodlaně švihají výše postavené figury po zádech plátců výsledků jejich umanutosti. Problémy energetické náročnosti planeta jsou natolik závažné, že by se jejich veřejnou prezentací měli zabývat především profesní odborníci a zodpovědní veřejní činitelé. Laik se může na tomto fóru pouze pokusit o přenos svých názorů, zkušeností či znalostí do oboru, který je svou společenskou prioritou a měřítkem více nebo méně vzdálen od oblasti jeho životního a pracovního prostoru.

J. Jurax 7.12.2022 19:09

To naše hloupoučká UI netuší ...

V. Povolný 7.12.2022 12:18

Jenom idiot si může záměrně ničit ekonomiku a zároveň jásat, jak to dělá zeměkouli dobře. Ostatní mu za to samozřejmě zatleskají, protože vedlejším efektem je ztráta konkurenceschopnosti a uvolnění místa na trhu. Jinak se do toho pochopitelně nikdo nehrne, jen někteří se ještě snaží vyrazit z toho nějaké prachy. A proč taky ne, když v celé věci jde koneckonců jen o moc a o prachy. Náš fialový premiér a papeženec do toho ještě přispěchal se závazkem omezit emise metanu. Jen zapomněl uvést, jak to chce udělat. Jako perličku jsem se dozvěděl, že Fiala v Šarmu nemůže zastupovat zájmy ČR, protože jako premiér předsednické země musí zastupovat zájmy celé EU. To je pozoruhodné, protože to znamená, že zájmy ČR a EU nejsou totožné. Takhle otevřeně to snad ještě nikdo oficiálne neřekl. P.S. ambiciózní=nerealizovatelná pitomost, klimatická spravedlnost=fakt nevim co, ale určitě něco hodně smradlavého.

V. Kučer 7.12.2022 19:48

Ještě horší bude likvidace zbrojního průmyslu a ztráta obranyschopnosti. Tanky Leopard budeme kupovat v Číně.

J. Kalina 7.12.2022 9:42

v TV si nějaký chlápek dělá reklamu jak dokáží dát fotovoltaiku na střechu rodinného domku, vybavit vše tepelným čerpadlem, bateriovým úložištěm a na to vše ještě vyřídit DOTACI!!! MODERÁTOR PŘIKYVUJE, NEPŘERUŠUJE. Závěrem perlička: kdyby nesvítilo, máte možnost odběru ze sítě a když svítí máte elektřinu zadarmo!!! To je třeba takový pan Šejna se svým albedem a více atomovými molekulami skleníkových plynů úplný břídil, stejně jako všichni "odpírači" - jeho oponenti co argumentují fyzikou a na základě faktů.

Já například mohu potvrdit, že jsem dnes snídal zcela zadarmo neboť nakoupit jsem byl už včera Také energie mne vyšli předevčírem na necelých 1.000,-Kč za celý rok - doplatek k zálohám. A nyní již opět dva dny svítím zadarmo.

Je třeba si uvědomit, že pálení fosilních paliv v současnosti, zabraňuje jejich pálení v budoucnosti, čímž : a) buď bráníme budoucím a blbějším potomkům v pálení b) a nedej bože pitomé zeměkouli, která by pohybem zemských desek způsobila ponoření fosilních paliv do hlubin, kde by se vlivem tepla dostaly na povrch prostřednictvím sopek. c) měl by se udělat seriozní vědecký rozbor, zda i v současnosti vznikají nová fosilní úložiště a kde.

Jinak je ovšem Evropa v háji a její vedení ji tam vede zcela úmyslně.

I v takové celkem nevinném snímku o Tenochtitlánu (velkém města na území Mexika) z dávných předkolumbovských časů se dozvíme, že kvetli a mělo cca 200 000 obyvatel a v Evropě o něm (ti blbci) neměli ani ponětí. Zapomněli v komentáři dodat, že ani v Mexiku neměli páru o tom, že existuje nějaká Evropa. A raději nedomýšlet, jakou jsme tady mohli mít kulturu (a demokracii ??) kdyby Indiáni přepluli Atlantik jako první!! Akorát nevím co na to jejich potomci neb tímto přeplutím zatáhli do Ameriky NEŠTOVICE!!!

J. Bricklayer 7.12.2022 11:32

R^

R. Langer 7.12.2022 12:21

R^ [>-]

P. Kubáč 7.12.2022 9:33

A co udělal Timmermans aby produkce CO2 klesla? Bojoval jako lev za to, aby se v Evropě vyráběly malé modulární jaderné reaktory - cenou kompetitivní s uhelnou energetikou a exportované do celého světa ?

R. Langer 7.12.2022 12:22

Tak znovu. Žádné takové reaktory pro civilní použití z principu NIKDY EXISTOVAT NEBUDOU! :-P