Neviditelný pes

KLIMA: Oteplení prospěje našemu zdraví

2.4.2020

Co je přirozené?

Je nanejvýš znepokojivé zjištění, že lidé nekriticky spolknou falešné informace médií, které tvrdí, že globální oteplení daleko více ohrožuje naše zdraví, než pandemie Covid-19. Vědecké poznatky jednoznačně dokazují, že chladnější počasí je hlavním zabijákem, zatímco v teplejších měsících úmrtnost klesá. Výzkumníci, kteří od roku 1985 do roku 2012 prošetřili 74 milionů úmrtí, zjistili, že 7,3 % bylo zapříčiněno teplotou, která ležela pod optimem, zatímco pouze 0,4 % teplotami nad optimem. Teploty označené jako extrémní souvisí pouze s 0,9 % umrtí.

Ve zprávě National Health Statistics z roku 2014 bylo zrovna tak zjištěno: “V rozmezí let 2006 až 2010 zemřelo ročně asi 2 000 občanů (USA) v souvislosti s počasím. Asi 31 % lze přiřadit (přirozeným) extrémně vysokým teplotám, úpalu či úžehu. 63 % úmrtí má souvislost s nadměrným (přirozeným) ochlazením, podchlazením nebo obojím.“ Podobně bylo ve studii Ministerstva zdravotnictví za období 1979 – 1999 přiřazeno 8 015 úmrtí ve Spojených státech nadměrným teplotám, ale 13 970 úmrtí jde na vrub podchlazení. Proč lidé neslyší na vědu?

(CDC-Center for Disease Control and Prevention je úřadem Ministerstva zdravotnictví USA)

mortality

CDC - měsíční počet úmrtí (v procentech ročních hodnot) pro 12 měst USA 1975 1998. Počet úmrtí stoupá v závislosti na počasí a teplotách v zimních měsících.

Strach z globálního oteplení je založen na spekulacích o tom, co se může stát v budoucnosti, kde by měly stoupnout teploty o 1-2 °C. Ale strach vyvolávající vize z digitální křišťálové koulenejsou žádné vědecké skutečnosti, pokud nejsou tyto hypotézy ověřeny a verifikovány. Bez stroje času nejsme schopni prognózy pro rok 2050 nebo 2100 přímo otestovat, jsme ale schopni vliv podobné změny teploty pozorovat.

Ve Spojených státech se pravidelně stěhují lidé z chladného Severovýchodu na teplejší JIhozápad, kde jsou vystaveni vyšším průměrným teplotám. Teplotám, které jsou stejné nebo vyšší než předpovídané globální oteplení, kterému by byli vystaveni, kdyby zůstali na severu. Dobrou zprávou dle zjištění vědců je to, že „migrace ze Severovýchodu na Jihozápad v posledních 30 letech způsobila 4% až 7% celkové zvýšení délky života obyvatelstva USA“. Z toho můžeme vyvodit i podobný užitek pro případ globálního oteplení. Další, podrobnější studie udává, že lidé, kteří emigrují do chladnější klimatické zóny, vykazují „vyšší kardiovaskulární smrtnost“ než lidé, kteří zůstanou doma.

Že se ty dva velké americké vládní úřady zabývající se úmrtími – NOAA a CDC - tak liší ve svém názoru, co má větší mortalitu, zda chlad či vedro, znejisťuje veřejnost. V protikladu ke zjištěním CDC argumentuje NOAA, že vedra zabíjejí jednou tolik lidí než chlad, ale vědci z NOAA rovněž silně „investovali“ do katastrofálních tvrzení o globálním oteplování. Skrze statistické přizbůsobení dat (to známe, říkají tomu adjustace - P.Z.) „sezonním poklesem“ odstranili ve svých analýzách velký počet „zimních mrtvých“ a koncentrují se pouze na případy úmrtí při extrémně vysokých teplotách. Zdůvodňují to tím, že faktory, jako jsou zvýšená úmrtí v zimě v souvislosti se sezónou chřipky, nelze přímo vztáhnout na nižší teploty. To ovšem zastírá vliv teploty na zdraví.

Nižší teploty snižují účinnost našeho imunitního systému, což podporuje epidemii chřipky, na kterou umírájí ročně desítky tisíc lidí. Že chřipková sezóna končí s nástupem vyšších teplot, doufají vědci i dnes, že teplejší počasí utlumí novou pandemii COVID-19.

Ta přizpůsobená data NOAA se soustřeďují na úmrtí při vedrech a za náhlých nástupů chladu. Skutečně je vyšší úmrtnost během razantních nástupů veder, ale výzkumy prokázaly, že vedra mají menší dlouhodobý efekt. Starší lidé a lidé se zdravotními problémy jsou nejvíce náchylní na extrémní počasí a epidemie. „Efekt žní“ popisuje osoby vyžadující ochranu, které by v následujících měsících pravděpodobně tak jako tak zemřely, kdežto v extrémních časech zemřou „předčasně“. Úmrtnost ale v následujících měsících klesá, protože ti nejvíce ohrožení (především chudí a velmi nemocní) již zemřeli.

Vědci zjistili, že úmrtnost v měsících po vlně veder klesá. Neexistuje žádný dlouhodobý efekt v obyvatelstvu. Dlouhodobé účinky mají naopak vpády chladu, protože vědci nenašli žádné takovéto „efekty žní“.

Přestože alarmující modely a mediální zprávy umanutě předpovídají, že globální oteplení způsobuje extrémní vlny veder, nesouhlasí to se zaznamenanými daty. Jak index veder EPA ukazuje (viz níže), žádný nárůst vln veder nebyl. Nejhorší vedra byla ve třicátých letech.

Naštěstí mají vedra krátké trvání a jsou předvídatelná. Meteorologové poznají blížící se systémy vysokého tlaku vzduchu, které přinesou bezoblačné nebe a sluneční záření zesílí. Oblasti vysokého tlaku vzduchu brání vertikálnímu proudění, které normálně odvádí teplo od zemského povrchu. A systémy vysokého tlaku vzduchu tahají teplý tropický vzduch na jednom křídle nahoru (na sever?-P.Z.) a zároveň brání tomu, aby se chladnější vzduch pohyboval na jih. Vědci věří, že předpověďmi extrémních vln veder dokážeme většině úmrtí z veder zabránit. Skrze tepelné efekty je ve městech často o 1 až 5 °C tepleji než na venkově, a proto musí být obyvatelé měst obzvláště opatrní. A protože jsou starší lidé bez klimatizace nejzranitelnější a méně mobilní, můžeme zajistit, že budou v bezpečí.

mortality2

Úřad životního prostředí EPA:roční vlny veder, 1895-2015

Autor Jim Steel je emeritní ředitel Sierra Nevada Field Campus San Francisco State University a autor knihy „Změna krajiny a cykly: Cesta jednoho ochránce životního prostředí ke klimaskepticismu“.

Z eike.de přeložil P. Zinga

Jim Steel


zpět na článek