Neviditelný pes

KLIMA: Odpovědnost klimatologů za uhlíkovou daň

climate gate

Co si myslí prostý klimatolog, nevíme. Ale jejich šéfové jako Pachauri prokazatelně prosazují uhlíkovou daň. Politici se jen řídí jejich radami.

Ti nejhlasitější klimatologové nám neustále vykládají, že se máme cítit provinile, protože i pouhým vydechováním CO2 ničíme planetu. Už toho obviňování bezirs důkazů máme docela dost. Už to stačilo.

Co kdyby místo ukazování prstem na druhé se naopak zamysleli pro změnu nad SVOJÍ odpovědností? Například Německo, které postavilo nejvíce solárních panelů na světě, utratí asi 150 miliard dolarů, aby oddálilo globální oteplování o jednu hodinu za sto let (Lomborg). Je to asi stejně efektivní boj proti změnám klimatu jako splachování peněz do WC. Zaplatí to samozřejmě ovčan. Kdopak to politikům poradil?

RAJENDRA PACHAURI (IPCC)

Za klimatický panel OSN navenek hovoří jeho předseda a rozdává rady na všechny strany. Například v interview pro Environment 360 Magazine prohlásil Pachy: „Na státy celého světa bych uvalil vysokou uhlíkovou daň… Myslím, že rozvinuté země musí přijmout urgentní a rasantní opatření ke snížení svých emisí skleníkových plynů.“

„Pachauri hovoří daleko radikálněji než jsem to dělával já,” říká Bob Watson, který byl předsedou klimatického panelu před ním.

Nebo si přečtěme interview Západní způsob života je neudržitelný – říká klimatický expert Pachauri (nešálí vás zrak, opravdu se tam píše „klimatický expert“). Šéf klimatologů zde velice preskriptivně prohlašuje, že je nutno zastavit to, co označil za „západní způsob života založený na plýtvání“. Má tím na mysli prosperitu. Pachauri navrhoval následující: Hotelovým hostům by se měla sledovat spotřeba elektřiny; měly by se zavést drastické daně pro aerolinky, aby lidi odradily od létání; měl by se zakázat led do drinků v restauracích…

V interview pro Observer v září 2008 zase Pachauri nabádal prosté lidi, aby bojovali proti klimatické změně tím, že si jednou týdně dají půst od masa.

Rajendra Pachauri se navíc pouští do teologie. Západní společnost prý musí projít „radikální změnou hodnot“ máme-li odvrátit ty nejhorší dopady klimatických změn. „Nový žebříček hodnot“ je prý urgentně zapotřebí.

V medailonu v Nature nazvaném Newsmaker of the Year Pachauri neustále opakuje termín „The Cause“, tj. náš boj, náš program. To nezní jako slova vědce, spíše jako slova partyzána.

A dále Pachauri přiznává, že o klima vlastně nejde: „Nedám si pokoje, dokud na každém možném fóru jasně nezdůrazním, že potřebujeme docílit zásadních strukturálních změn v hospodářském růstu a rozvoji. To je skutečný cíl. Klimatická změna je jen součástí toho.“ (That's the real issue. Climate change is just a part of it.)

Ano, to jsme si mysleli. Jde o peníze a moc - klima je jen zástěrka.

BÁJEČNÁ LÉTA S AJPÍSÍSÍ

Klimatologové by přitom správně měli jen popisovat přírodu, kdežto otázku daní a regulací by měli přenechat politikům.

V brožuře 16 Years of Scientific Assessment in Support of the Climate Convention, kterou klimatický panel OSN vydal v prosinci 2004 na svou vlastní oslavu, se skromně píše: „Jaké že jsou ty jedinečné rysy, díky kterým jsme my v IPCC tak úspěšní? Jedním z nejdůležitějších principů je, že IPCC přináší informace pro politiku relevantní (policy relevant), ale sama politická opatření nepředepisuje (not policy prescriptive). K dalším důležitým faktorům je naše vědecká integrita, objektivita, otevřenost a transparentnost, kterou zajišťujeme rigorózní recenzní řízení…“

Ano, také jsem se při čtení těchto řádků hodně nasmál.

Rovněž náš pan Metelka (český zástupce IPCC) v článcích „Kde začíná a končí klimatologie“ (viz) a v textu „Opravdu IPCC varoval, že je nutné?“ (viz) tvrdí, že IPCC nic nikomu výslovně nedoporučují.

LM: „Pokud by IPCC opravdu doporučoval politikům jakýkoli konkrétní postup, porušoval by tím jeden ze základních principů své práce.“

Pachauri je dokladem, že realita je bohužel jiná. I samy zprávy IPCC vlastně jsou preskriptivní. Přečtěte si například Synthesis Report k AR4 zde.

Druhá pracovní skupina IPCC tvrdí politikům, že oteplování je špatná věc (např. fáma Glaciergate a jiné strašení). IPCC vám neřekne, že autor skleníkové teorie Svante Arrhenius se domníval, že nárůst teplot a CO2 je DOBRÁ věc, která přinese lepší klima a větší úrody (je to i na Wikipedii v heslu Arrhenius). Alarmisté jeho teorii obrátili vzhůru nohama. Ke stejnému závěru, že oteplení a růst CO2 by byla dobrá věc, dospěla zpráva Mezinárodního nevládního panelu pro klimatické změny NIPCC.

IPCC propaguje Sternovu zprávu a tvrdí, že oteplení přinese více škod než užitku. Třetí pracovní skupina IPCC politikům předepisuje aby snižovali emise CO2 (tzv. mitigation) - i když nedoporučuje nějakou jednu konkrétní strategii snižování. Vůbec nepřipouští možnost emise nesnižovat.

To je přece úplně stejné jako by politikům přímo řekli „koukejte snižovat antropogenní emise CO2“. Netvrďte mi, že to není preskriptivní. Když psovi řeknu "tohle je fuj" (deskripce) je to stejné jako bych řekl "nedělej to" (preskripce). IPCC tedy nese jasnou odpovědnost za nákladnou protiuhlíkovou politiku, která dopadá na mě a na vás. To IPCC to politikům poradila.

JAMES HANSEN (Goddardův ústav NASA)

Nebo jiný příklad klimatologa, který politikům předepisuje nákladný boj proti uhlíku. James Hansen šéfuje od počátku 80.let klimatologickému Goddardovu ústavu v NASA. Tento ústav je autorem grafů globálních teplot stejně jako Climategate CRU v Anglii.

Právě na práci tohoto klimatologa je založena McKibbenova kampaň 350.org Předepisuje politikům, aby dosáhli vrácení hladin CO2 na úroveň 350 ppm. Preskriptivnost je zřejmá už z názvu článku, který se jmenuje „Cílová hladina CO2: Jaký cíl by si lidstvo mělo stanovit?“

Hansen, J., Sato, M., Kharecha, P., Beerling, D., Berner, R., et al (2008): Target atmospheric CO2: Where should humanity aim? Open Atmos. Sci. J., 2, 217-231.

Hansen se aktivně zapojil do kampaně proti uhlí. Byl dokonce zatčen na demonstraci proti uhlí. Chce, aby politici těžbu a spalování uhlí zakázali. Docela preskriptivní, nemyslíte?

Viz článek Usámův džihád proti globálnímu oteplování

Hansena odvádí policie. Scientific American

(Hansena odvádí policie. Scientific American)

HANS JOACHIM SCHELLNHUBER (PIK, WGBU)

Klimatický poradce německé kancléřky a šéf Potsdamského ústavu pro dopady klimatických změn je sám přímo autorem politického programu „Velké transformace“, který navrhuje regulace. Navrhuje zavedení uhlíkových kvót na spotřebu pro každého občana. To je ještě horší než uhlíková daň. Tento člověk je i klimatickým poradcem EU.

Jejich velice program: Nach Kopenhagen: Neue Strategie zur Realisierung des 2°max Klimazieles“ (PIK Report 116)

Viz článek: 66 let po válce němečtí vědci znovu volají po diktatuře.

JAN HOLLAN (CZECHGLOBE)

Pan Hollan byl vybrán za mluvčího českého klimatologického ústavu CzechGlobe. Pracuje v oddělení PR, tedy oddělení mediální propagace ústavu.

V Ekolistu s ním vyšlo interview s prášilovským názvem „Klimatické změny postupují rychleji než kdo čekal“. Zde odmítá adaptaci na změny klimatu jako věc nedostatečnou a radí naopak bojovat s uhlíkem: „Evropa musí být schopná v tomto století dosáhnout nulové emise. Ale nemůže to být jen Evropa, ale musí to být i další bohaté země. Ty musí ukázat, že tudy jde cesta vývoje, která je žádoucí, že se to daří. Bohaté státy musí jít příkladem, nemohou říkat, že něco udělají až začne něco dělat Čína.“

Musí. Nemůže. Musí. Docela preskriptivní, že?

Nebo: „Evropa ale musí jít příkladem, bez toho to nejde. Samozřejmě kdybychom snížili jenom české emise, tak to nestačí. Ale jde o náš morální závazek.“ Zase jsme u teologie místo u deskripce klimatického systému.

Proč si CzechGlobe vybral do svého čela zrovna pana Hollana? Protože za ním stojí kus odvedené práce. Přeložil do češtiny řadu alarmistických textů a je podepsán také pod programem Chytrá energie, který zveřejnili čeští ekoaktivisté pod vedením Hnutí Duha. Chytrá energie přináší různé návrhy včetně politického programu regulací. Součástí má být ukončení provozu jaderných elektráren do poloviny století. Docela preskriptivní, ne?

Jestliže s těmito alarmistickými postoji CzechGlobe nesouhlasí, proč si zvolili pana Hollana za svého mluvčího? Analogie: Zvolil by si například pravicový konzervativní think-tank za svého mluvčího levicového anarchistu?

TO NEJSOU KLIMATOLOGOVÉ?

L. Metelka v článku „Racionálně o globálním oteplování – podruhé“ (2007) píše: „Neznám u nás žádného klimatologa-alarmistu a ani ve světě by se jich moc nenašlo.“ K tomu dodávám: Ano, je možné, že klimatologů-alarmistů třeba není moc. Jsou jenom ve vašem čele.

Dále pan Metelka píše: „Pokud by totiž nějaký klimatolog zastával alarmistické pozice podle definice prof.Kutílka, přestal by být klimatologem a stal by se - politikem. Klimatolog se totiž věnuje problému z odborného hlediska a nikoli z hlediska politického.“

Proč si tedy klimatologové do svého čela volí politiky místo klimatologů? Dokud tito političtí aktivisté jsou představiteli klimatologické obce, pak má klimatologie problém.

Problém nestačí vyřešit slovní hříčkou: "Žádný klimatolog se nikdy ničeho zlého nedopustil. Protože kdo něco zlého provedl, není skutečný klimatolog." Nebo jiná verze: "Žádný policista na světě nebere úplatky. Když někdo bere, je kriminálník a ne policista."

TI LIDÉ NEMLUVÍ ZA KLIMATOLOGY?

Někdy to vypadá, ze klimatologové jsou samostatná lobbistická skupina s vlastním politickým programem (The Cause). Někdo třeba bude chtít tvrdit, že výše uvedení aktivisté mluví jen soukromě sami za sebe. Vědí to ale také politici, kteří poslouchají jejich rady? Jak má politik poznat, kdy klimatický papaláš mluví jako oficiální osoba a kdy jako soukromá osoba?

Vedoucí představitelé klimatologické obce prokazatelně prosazují uhlíkovou daň. Pokud někdo chce tvrdit, že to není názor klimatologů obecně, ale jen jejich šéfů, kteří mluví jen sami za sebe, rád bych tomu věřil. To ale musíte DOKÁZAT!

Uvedu příklad. Když objevitel DNA profesor Watson pronesl údajně rasistické výroky o intelektu Afričanů, jeho ústav nelenil a ihned se cpal do médií s deklarací, že toto rozhodně není stanovisko ústavu (viz). Dokonce šli tak daleko, že ho degradovali. Tak bylo politikům hned zřejmé, že šlo jen o jeho osobní názor a ne o oficiální stanovisko oboru/ústavu.

Nevšiml jsem si, že by se výše uvedené klimatologické instituce distancovaly od skandálních politických výroků Pachauriho, Hansena, Schellnhubera, Hollana apod nebo že by tito byli za své výroky kázeňsky řešeni. Pachauri dodnes nebyl propuštěn. Nelze tedy nijak DOKÁZAT tezi, že šlo jen o jejich soukromé názory a že nemluvili jménem institucí, které zastupují.

Kdo mlčí, souhlasí.

Mrzí klimatology, že jim veřejnost vyčítá zavedení zdražování a uhlíkové daně? Snadná pomoc. Pokud klimatologové nesouhlasí s alarmisty, kteří dělají jejich oboru špatné jméno, měli by se od nich jasně a zřetelně distancovat. Měli by protestovat proti alarmistické politizaci svého oboru. Třeba tak jako to dokázal Petr Chýlek z Los Alamos svým známým otevřeným dopisem. Kdyby česká klimatologická obec jasně deklarovala, že nechce mít už nic společného s IPCC a Pachaurim, byl by to hezký začátek. Jen tak bude každému jasné, že klimatologové stojí na straně občanů.

Reference:
(Tento článek je inspirován článkem Donna Laframboise: Pachauri's Cause. Noconsensus 21.června 2011)
Western lifestyle unsustainable, says climate expert Rajendra Pachauri. The Observer 29.listopadu 2009
Gabriele Walker. Newsmaker of the year: Rajendra Pachauri. Nature News 19.prosince 2007
Pachauriho projev na zahájení COP 14 v Poznani v prosinci 2008
A Conversation with Nobel Prize Winner Rajendra Pachauri. Environment 360, 3.června 2008
UN says eat less meat to curb global warming. Observer 7. září 2008
IPCC Official: "Climate Policy Is Redistributing The World's Wealth. GWPF (Překlad z Neuer Züricher Zeitung). 18.listopad 2010 (rozhovor s Edenhoferem, kde vyzývá k přerozdělování světového majetku)
Jan Hollan: Změny klimatu postupují rychleji, než kdo čekal. Ekolist 19.dubna 2011
Cahal Milmo. Fury at DNA pioneer's theory: Africans are less intelligent than Westerners.The Independent 17. října 2007
Lab suspends DNA pioneer Watson. BBC 19. řijna 2007
Thomas Fuller. Bjorn Lomborg and Global Warming. Examiner 6 May 2009

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.

zpět na článek