1.10.2023 | Svátek má Igor


KLIMA: Klimatický James Bond - Skyfall

28.5.2013

Posledný diel Jamesa Bond Skyfall je nepochybne veľmi zaujímavým prínosom do svetovej kinematografie, a tak dúfam, že mi čitatelia odpustia, že som pri sledovaní tohto filmu jeden sobotný večer zaspal.

Pozrime sa však na iný zaujímavý príbeh, ktorý takisto súvisí s Bondom, aj keď nie Jamesom, ale Geraldom. Tento pán si získal pozornosť skupiny ľudí, ktorí sa domnievajú, že vplyv človeka na podnebie v nejakej miere existuje, ale je nevýznamný v porovnaní s prirodzenými faktormi. V jednom zo svojich nedávnych článkov cituje Geralda Bonda český historik a prekladateľ Vítězslav Kremlík:

"Gerald Bond (1997): "Rytmus těchto jevů v holocénu a v minulém glaciálu je statisticky stejný, jde o cyklus zhruba 1470 ±500 let …Náš závěr, že mileniální změny klimatu v holocénu a době ledové mají původ v tomtéž mechanismu, kvaziperiodickém cyklu, má vážný dopad na debatu o původu prudkých změn klimatu a o tom, jak tyto výkyvy mohou ovlivnit klima v budoucnosti.""

Tento citát v spomínanom článku sprevádza nasledovný graf:

skyfall1

Obr.1: Teploty na jednom z najchladnejších miest v Grónsku, stanici Summit, za posledných takmer 3000 rokov, pričom záznam končí v roku 1855. Zelená čiara ukazuje predpoveď vývoja teplôt v tejto oblasti podľa približne 1500-ročného cyklu, ktorý identifikoval Gerald Bond. Graf je upravený a prevzatý od geografa Ole Humluma, pôvodné údaje v txt formáte od paleoklimatológa Richarda Alleyho nájdete tu.

Keďže k dispozícii máme aj novšie údaje o vývoji teplôt v oblasti grónskeho Summitu, môžeme sa pozrieť, ako vyzerá situácia v súčasnosti. Údaje sú prebraté z publikácie McGrath a kol. 2013 (Geophysical Research Letters):

skyfall2

Obr. 2: Vývoj priemerných ročných teplôt v centrálnom Grónsku, stanica Summit v rokoch 1950 -2011 podľa rôznych metód. Doteraz najteplejším v modernej histórii bol rok 2010 (McGrath a kol., 2013)

Ako vyzerá situácia, keď aktualizujeme vývoj teplôt podľa Alleyho s aktuálnymi meraniami teplôt do súčasnosti? Nasledovne:

skyfall3

Obr. 3: Vývoj teplôt v centrálnom Grónsku, stanica Summit za posledných 3000 rokov, posledný záznam končí v roku 2011. Zvýraznený je aj doteraz rekordný rok 2010, kedy bola priemerná teplota približne -26 °C.

Pre ešte širší kontext súčasných zmien teplôt v Grónsku sa môžeme pozrieť ešte ďalej do minulosti:

skyf4

Obr. 4: Vývoj teplôt v centrálnom Grónsku, stanica Summit za posledných 9000 rokov až do roku 2011. Zvýraznený je aj doteraz rekordný rok 2010, kedy bola priemerná teplota približne -26 °C.

V tomto kontexte je jasné, že teploty za posledných 50-60 rokov výrazne vzrástli, a prognózy "Bondovho" 1500 ročného cyklu sú neopodstatnené. Možno by ale situácia bola iná, ak by človek svojou činnosťou nezasahoval do prirodzených zmien podnebia.

Žeby som predsa len dopozeral film "Skyfall", ktorý mal nadčasové posolstvo?

Autor pracuje jako vědecký pracovník v oblasti ekofyziologie fotosyntézy, Centrum výzkumu globální změny AV ČR